Główna zawartość
Eksperymenty znane z historii: studia Garroda nad alkaptonurią, praca Beadle i Tatum nad mutacjami Neurospory. Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji „HASCO-LEK".