If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Omówienie transkrypcji

Podczas transkrypcji sekwencja DNA genu jest przepisywana (kopiowana), aby utworzyć cząsteczkę RNA. Tłumaczenie na polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji „HASCO-LEK".

Kluczowe punkty:

  • Transkrypcja jest pierwszym etapem ekspresji genów. Polega na kopiowaniu sekwencji DNA genu, aby zsyntetyzować cząsteczkę RNA.
  • Transkrypcję przeprowadzają enzymy nazywane polimerazami RNA, które łączą nukleotydy i tworzą nić RNA (wykorzystując nić DNA jako matrycę).
  • Transkrypcja ma trzy etapy: inicjację, elongację i terminację.
  • U eukariotów, cząsteczki RNA muszą ulegać obróbce po transkrypcji: są łączone i mają na swoich końcach czapeczkę i ogon poli-A.
  • Transkrypcja jest kontrolowana oddzielnie dla każdego genu w Twoim genomie.

Wprowadzenie

Czy kiedykolwiek musiałeś coś przepisywać? Może ktoś zostawił Ci wiadomość na poczcie głosowej i musiałeś ją zapisać. Lub sporządzałeś notatki w klasie, a potem przepisywałeś je starannie, aby ułatwić sobie powtórkę wiadomości.
Jak pokazują te przykłady, transkrypcja jest procesem, w którym przepisywana jest informacja. Transkrypcja jest tym, co robimy codziennie i jest także tym, co muszą robić komórki, w bardziej wyspecjalizowany i ściśle zdefiniowany sposób. W biologii, transkrypcja jest procesem, w którym kopiuje się sekwencję DNA genu na podobny alfabet RNA.

Omówienie transkrypcji

Transkrypcja jest pierwszym etapem w ekspresji genów, w której informacja z genu jest wykorzystywana do budowy funkcjonalnego produktu takiego jak białko. Celem transkrypcji jest synteza kopii RNA sekwencji DNA genu. Dla genu kodującego białko kopia RNA, czyli transkrypt, niesie informację niezbędną do budowy polipeptydu (białka lub jego podjednostki). Transkrypty eukariotyczne muszą ulegać etapom obróbki przed przepisaniem ich na białka.

Polimeraza RNA

Głównym enzymem zaangażowanym w transkrypcję jest polimeraza RNA, która wykorzystuje jednoniciową matrycę DNA do syntezy komplementarnej nici RNA. Polimeraza RNA tworzy nić RNA w kierunku od 5' do 3', dodając każdy nowy nukleotyd do końca 3' nici.

Etapy transkrypcji

Transkrypcja genu zachodzi w trzech etapach: inicjacji, elongacji i terminacji. Tutaj szybko prześledzimy jak wyglądają te procesy u bakterii. Możesz dowiedzieć się więcej na temat każdego z etapów (i o tym czym różni się transkrypcja eukariotyczna od prokariotycznej) w artykule o etapach transkrypcji.
  1. Inicjacja. Polimeraza RNA łączy się z sekwencją DNA nazywaną promotorem, znajdującą się blisko początku genu. Każdy gen (lub u bakterii grupa genów ulegająca wspólnie transkrypcji) ma swój własny promotor. Raz przyłączona polimeraza RNA oddziela nici DNA zapewniając tym samym matrycę do transkrypcji.
  2. Elongacja. Jedna nić DNA, nić matrycowa, działa jako matryca dla polimerazy RNA. Ponieważ polimeraza "odczytuje" matrycę zasada po zasadzie, tworzy ona cząsteczkę RNA o komplementarnych nukleotydach, budując łańcuch, który rośnie od 5' do 3'. Transkrypt RNA niesie tą samą informację jak niematrycowa (kodująca) nić DNA, ale zawiera uracyl (U) zamiast tyminy (T).
  3. Terminacja. Sekwencja nazywana terminatorem sygnalizuje, że transkrypt RNA jest kompletny.. Kiedy jest transkrybowany, powoduje, że transkrypt jest uwalniany z polimerazy RNA. Poniżej został pokazany przykład mechanizmu terminacji polegający na formowaniu spinki do włosów w strukturze RNA.

Modyfikacje eukariotycznego RNA

U bakterii, transkrypty RNA mogą od razu działać jako informacyjne RNA (mRNA). U eukariotów transkrypt genu kodującego białko jest nazywany pre-mRNA i musi ulec dodatkowej obróbce przed tym jak może zostać skierowany do translacji.
  • Eukariotyczne pre-mRNA muszą mieć zmodyfikowane końce poprzez dodanie czapeczki (na początku, czyli końcu 5') i ogona poli-A (na końcu, czyli końcu 3').
  • Wiele eukariotycznych pre-mRNA ulega splicingowi. W tym procesie części pre-mRNA (nazywane intronami) są wycinane z nici a pozostałe fragmenty (nazywane eksonami) są łączone razem ze sobą.
Modyfikacje końców zwiększają stabilność mRNA, podczas, gdy splicing zapewnia prawidłową sekwencję mRNA. (Jeśli introny nie są usuwane, będą one przepisywane wraz z eksonami tworząc "bełkotliwy" polipeptyd.)
Aby dowiedzieć się więcej o modyfikacjach pre-mRNA u eukariotów zajrzyj do artykułu o obróbce pre-mRNA.

Transkrypcja ma miejsce dla poszczególnych genów

Nie wszystkie geny ulegają transkrypcji w tym samym czasie. Transkrypcja jest indywidualnie kontrolowana dla każdego genu (lub, w bakteriach, dla małych grup genów, które same ulegają transkrypcji). Komórki starannie regulują transkrypcję, transkrypcji ulegają tylko te geny, których produkty są niezbędne w danym momencie.
Na przykład, poniższy schemat pokazuje "zdjęcie" wymyślonego RNA komórki w konkretnym momencie. W tej komórce, geny 1, 2 i 3 ulegają transkrypcji, kiedy gen 4 już nie. Także geny 1, 2 ulegają transkrypcji na innych poziomach, co znaczy, że różne ilości cząsteczek RNA są syntetyzowane dla każdego z nich.
W kolejnych artykułach dokładniej przyjrzymy się polimerazie RNA, etapom transkrypcji i obróbce RNA u eukariotów. Także wskażemy niektóre ważne różnice pomiędzy bakteryjną i eukariotyczną transkrypcją.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.