Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Część 18: Centralny dogmat (od DNA przez RNA do białka)

Do zdobycia jest 300 punktów za mistrzostwo
Opanowane 
Biegły
Zaznajomiony
Podjęto próbę
Nierozpoczęte
Quiz
Test sprawdzający

O tym dziale

Ten rozdział jest częścią ogólnego wykładu biologii. Przeglądaj filmy, artykuły i ćwiczenia na interesujący Cię temat.

Zapoznaj się z "dogmatem centralnym" biologii molekularnej! Dowiedz się, w jaki sposób DNA danego genu jest kopiowanie na RNA (transkrypcja), a następnie "odszyfrowywane", by określić strukturę aminokwasową białka (translacja).
Transkrypcja jest pierwszym krokiem w procesie ekspresji genów. Polega ona na skopiowaniu, czy też transkrybowaniu, sekwencji DNA genu na podobny "alfabet" nukleotydów RNA. Dowiedz się więcej o tym kluczowym procesie.
W procesie translacji sekwencja nukleotydów cząsteczki mRNA jest "odszyfrowywana", by określić sekwencję aminokwasów w białku. Dowiedz się więcej o etapach tego procesu oraz cząsteczkach, które go przeprowadzają.
Czekają na Ciebie:

Test sprawdzający

Podnieś swoje umiejętności w zakresie wszystkich tematów należących do tego rozdziału i zbierz 300 punktów mistrzowskich.
Biologię prezentujemy dzięki wsparciu Amgen Foundation (tłumaczenie dzięki wsparciu Fundacji HASCO-LEK)