If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Dryf genetyczny

Ewolucja wynikająca ze zdarzeń losowych. Efekt wąskiego gardła i efekt założyciela. Tłumaczenie na język polski: Fundacja Edukacja Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji HASCO-LEK.

Kluczowe informacje

  • Dryf genetyczny to mechanizm ewolucji, w którym częstość alleli w populacji zmienia się z pokolenia na pokolenie w wyniku przypadku (błąd losowy).
  • Dryf genetyczny występuje we wszystkich populacjach o różnych wielkościach, ale jego skutki są najsilniejsze w małych populacjach.
  • Dryf genetyczny może skutkować utratą niektórych alleli (w tym też korzystnych) lub utrwaleniem lub wzrostem do 100% częstości innych alleli.
  • Dryf genetyczny może mieć poważne skutki, gdy populacja zostanie znacznie zmniejszona w wyniku klęski żywiołowej (efekt wąskiego gardła) lub gdy mała grupa oddzieli się od głównej populacji w celu założenia kolonii (efekt założyciela) .

Wprowadzenie

Dobór naturalny jest ważnym mechanizmem ewolucji. Ale czy jest to jedyny mechanizm? Nie! W rzeczywistości czasami ewolucja dzieje się przypadkowo.
W genetyce populacyjnej ewolucję definiuje się jako zmianę częstości występowania alleli (wersji genu) w populacji w czasie. Tak więc ewolucja to każda zmiana częstości występowania alleli w populacji na przestrzeni pokoleń - niezależnie od tego, czy ta zmiana jest spowodowana doborem naturalnym, czy innym mechanizmem ewolucyjnym i czy ta zmiana sprawia, że populacja jest lepiej dostosowana do środowiska, czy nie.
W tym artykule omówimy dryf genetyczny, mechanizm ewolucyjny, który powoduje losowe (a nie selekcyjne) zmiany w częstości występowania alleli w populacji w czasie.

Co to jest dryf genetyczny?

Dryf genetyczny to zmiana częstości występowania alleli w populacji z pokolenia na pokolenie, która następuje w wyniku zdarzeń losowych. Mówiąc dokładniej, dryf genetyczny jest zmianą spowodowaną „błędem losowym” przy wyborze alleli dla następnego pokolenia z puli genów obecnego pokolenia. Chociaż dryf genetyczny występuje w populacjach każdej wielkości, jego skutki są zwykle silniejsze w małych populacjach.

Przykład dryfu genetycznego

Poznajmy ideę dryfu genetycznego, patrząc na przykład. Jak przedstawiono na poniższym diagramie, mamy bardzo małą populację królików, która składa się z 8 osobników brązowych (genotyp BB lub Bb) i 2 osobników białych (genotyp bb). Początkowo częstości występowania alleli B i b są równe.
Dryf genetyczny w niewielkiej populacji królików. W trzecim pokoleniu allel b został utracony z populacji wyłącznie na drodze przypadku.
Źródło obrazu: "Population genetics: Figure 2," autor OpenStax College, Biology CC BY 3.0.
A co, jeśli, zupełnie przypadkowo, tylko 5 zakreślonych osobników z populacji królików będzie się rozmnażać? (Być może inne króliki zdechły z przyczyn niezwiązanych z kolorem ich sierści, np. przypadkowo wpadły w sidła myśliwego). W grupie, która przeżyła, częstość występowania allelu B wynosi 0,7, a allelu b 0,3.
W naszym przykładzie, częstości występowania alleli pięciu szczęśliwych królików są doskonale reprezentowane w drugim pokoleniu, jak przedstawiono na schemacie. Ponieważ "próbka" 5 królików z poprzedniej generacji miała inną częstość występowania alleli niż cała populacja, częstości B i b w populacji zmieniły się odpowiednio do 0,7 i 0,3.
Co by się stało, gdyby z drugiego pokolenia tylko dwa z potomstwa BB by przeżyło i rozmnażało się, dając trzecie pokolenie? W tej serii zdarzeń, w trzecim pokoleniu, allel b zostaje całkowicie utracony z populacji.

Wielkość populacji ma znaczenie

Większe populacje raczej nie zmienią się szybko w wyniku dryfu genetycznego. Na przykład, jeśli śledzilibyśmy populację 1000 królików (zamiast 10), jest znacznie mniej prawdopodobne, że allel b zostałby utracony (i że allel B osiągnąłby częstość 100%, zostałby utrwalony) po tak krótkim czasie. Gdyby przeżyła tylko połowa populacji 1000 królików i rozmnażała się (tak jak w pierwszej generacji w przykładzie powyżej), króliki, które przeżyły (500 królików) byłyby znacznie dokładniejszym odzwierciedleniem częstości alleli pierwotnej populacji - po prostu dlatego, że próbka byłaby o wiele większa.
Przypomina to bardzo rzucanie monetą: kilka razy w porównaniu z dużą liczbą razy. Jeśli rzucisz monetą tylko kilka razy, możesz łatwo uzyskać stosunek reszek do orłów inny niż 50 - 50. Z drugiej strony, jeśli rzucisz monetą kilkaset razy, z pewnością stosunek wyrzuconych reszek i orłów zbliży się do 50 - 50 (inaczej możesz podejrzewać, że masz spreparowaną monetę)!

Korzyści lub szkody wynikające z alleli nie mają znaczenia

Dryf genetyczny, w przeciwieństwie do doboru naturalnego, nie bierze pod uwagę korzyści (lub szkody) allelu dla osobnika, który go nosi. Oznacza to, że pożyteczny allel może zostać utracony lub nieco szkodliwy allel może zostać utrwalony, wyłącznie przez przypadek.
Korzystny lub szkodliwy allel podlegałby zarówno selekcji, jak i dryfowi, ale silny dryf (na przykład w bardzo małej populacji) może nadal powodować utrwalanie szkodliwego allelu lub utratę korzystnego.

Efekt wąskiego gardła

Efekt wąskiego gardła to skrajny przykład dryfu genetycznego, który ma miejsce, gdy wielkość populacji ulega znacznemu zmniejszeniu. Wydarzenia takie jak klęski żywiołowe (trzęsienia ziemi, powodzie, pożary) mogą zdziesiątkować populację, zabijając większość osobników i pozostawiając niewielką, losową grupę ocalałych.
Częstości występowania alleli w tej grupie mogą być bardzo różne od tych w populacji przed zdarzeniem, a niektórych alleli może całkowicie brakować. Mniejsza populacja będzie również bardziej podatna na skutki dryfu genetycznego (do czasu powrotu jej liczebności do normy), potencjalnie powodując utratę jeszcze większej liczby alleli.
W jaki sposób efekt wąskiego gardła może zmniejszyć różnorodność genetyczną? Wyobraź sobie butelkę wypełnioną kulkami, w której kulki reprezentują jednostki w populacji. Jeśli wystąpi efekt wąskiego gardła, niewielki, losowy zbiór osobników przeżyje zdarzenie i przejdzie przez wąskie gardło (i do kubka), podczas gdy zdecydowana większość populacji zostaje zabita (pozostaje w butelce). Układ genetyczny przypadkowych osobników, które przeżyły, jest teraz układem genetycznym całej populacji.
Efekt wąskiego gardła prowadzi do ograniczonego i losowego zbioru osobników. Ta niewielka populacja będzie teraz przez kilka pokoleń pod wpływem dryfu genetycznego.
Źródło obrazu: "Population genetics: Figure 3," autor OpenStax College, Biology, CC BY 3.0.

Efekt założyciela

Efekt założyciela to kolejny skrajny przykład dryfu genetycznego, który ma miejsce, gdy mała grupa osobników odrywa się od większej populacji, aby założyć kolonię. Nowa kolonia jest odizolowana od pierwotnej populacji, a osobniki założyciele mogą nie reprezentować pełnej różnorodności genetycznej pierwotnej populacji. Oznacza to, że allele w populacji założycieli mogą występować z inną częstością niż w populacji pierwotnej, a niektórych alleli może całkowicie brakować. Efekt założyciela jest koncepcyjnie podobny do efektu wąskiego gardła, ale zachodzi poprzez inny mechanizm (kolonizacja, a nie katastrofa).
Uproszczony schemat efektu założyciela. Oryginalna populacja składająca się z takiej samej ilości osobników w kształcie kwadratu i koła dzieli się na kilka kolonii. Każda kolonia zawiera mały, losowy zbiór osobników, który nie odzwierciedla różnorodności genetycznej większej, pierwotnej populacji. Te małe kolonie będą podatne na skutki dryfu genetycznego przez kilka pokoleń.
_Źródło obrazu: "Founder effect," autor qz10, domena publiczna._
Na powyższym rysunku możesz zobaczyć populację złożoną z takiej samej liczby kwadratów i kół. (Załóżmy, że kształt jednostki jest określony przez allele danego genu).
Losowe grupy, które wyruszają, aby założyć nowe kolonie, prawdopodobnie będą zawierać inne częstości występowania kwadratów i kół niż pierwotna populacja. W związku z tym częstości występowania alleli w koloniach (małe okręgi) mogą być inne w porównaniu z pierwotną populacją. Ponadto mały rozmiar nowych kolonii oznacza, że będą one doświadczać silnego dryfu genetycznego.

Podsumowanie

W przeciwieństwie do doboru naturalnego dryf genetyczny nie zależy od korzystnych lub szkodliwych skutków allelu. Zamiast tego dryf genetyczny zmienia częstości występowania alleli wyłącznie na drodze przypadku, ponieważ losowe podzbiory osobników (i gamety tych osobników) są wybierane w celu wyprodukowania następnego pokolenia.
Każda populacja doświadcza dryfu genetycznego, ale małe populacje silniej odczuwają jego skutki. Dryf genetyczny nie bierze pod uwagę wartości adaptacyjnej allelu dla populacji i może skutkować utratą korzystnego allelu lub utrwaleniem (wzrost do częstości 100% ) szkodliwego allelu w populacji.
Efekt założyciela i efekt wąskiego gardła to przypadki, w których mała populacja jest tworzona z większej populacji. Te populacje często nie reprezentują różnorodności genetycznej populacji pierwotnej, a ich niewielki rozmiar oznacza, że mogą one podlegać silnemu dryfowi.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.