Zadanie

W trakcie replikacji DNA powstaje nowa nić DNA komplementarna do nici rodzicielskiej. Sekwencja nici rodzicielskiej jest następująca:
5, prime, space, G, G, C, A, T, C, G, A, G, space, 3, prime
Jaka jest sekwencja nici komplementarnej?
Wybierz 1 odpowiedź:
Wybierz 1 odpowiedź:
Rozwiąż 7 zadań/zadania