Główna zawartość
Autojonizacja wody, stała autodysocjacji Kw i związek między [H⁺] i [OH⁻] w wodnych roztworach.  Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości, dzięki wsparciu wolontariuszy.