If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Średnia masa atomowa

Średnia masa atomowa (czasami zwana masą atomową) danego pierwiastka stanowi średnią ważoną masy atomów w naturalnie występującej próbce danego pierwiastka. Średnie masy są zwykle wyrażone w jednostkach masy atomowej (u), gdzie 1 u jest równa dokładnie jednej dwunastej masy neutralnego atomu węgla-12. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video