Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Przejścia elektronowe w spektroskopii

Zadanie

W atomie litu różnica energii pomiędzy orbitalem 3p a 2s wynosi 6,14×1019 J.
Które z poniższych twierdzeń najlepiej opisuje, jak zmieniłaby się energia atomu litu, w wyniku hipotetycznego przejścia elektronu z orbitalu 3p na orbital 2s?
Wybierz 1 odpowiedź: