Główna zawartość

Wiązania chemiczne

O tym dziale

Wiązania chemiczne są klejem spajającym ze sobą cząsteczki. Nauczysz się o różnych rodzajach wiązań chemicznych, sposobach rysowania wiązań i cząsteczek przez chemików i jak różne typy wiązań chemicznych wpływają na właściwości odnoszące się do parametrów intensywnych. Omówimy elektroujemność, wzory kropkowe elektronowe Lewis, teorię VSEPR, hybrydyzację wiązań i wiązania: jonowe, kowalencyjne i metaliczne.