Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Zależności występujące w układzie okresowym

Możesz potrzebować: Układ okresowy

Zadanie

Poniżej przedstawiono pierwsze dwie energie jonizacji berylu.
Be(g)Be+(g)+eBe+(g)Be2+(g)+eI1=900kJ/molI2=1757kJ/mol
Ile będzie wynosić trzecia energia jonizacji Be i dlaczego?
Wybierz 1 odpowiedź: