Główna zawartość
Definicje roztworu, rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej. Jak molarność używana jest do wyrażenia liczbowo stężenia roztworu i obliczenia związane z molarnością. Tłumaczenie na język polski - Fundacja Edukacja dla Przyszłości.