If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Izotopy

Izotopy to atomy tego samego pierwiastka różniące się liczbą neutronów. Ponieważ zawierają one różną liczbę neutronów, mają one także różne masy atomowe. Średnią masę atomową danego pierwiastka oblicza się jako średnią ważoną mas izotopów występujących naturalnie w przyrodzie. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video