If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przemiany fizyczne i chemiczne

Przemiany fizyczne i chemiczne można rozróżnić na podstawie zmian zachodzących na poziomie cząsteczkowym. Zasadniczo przemiany chemiczne obejmują zmiany w wiązaniach chemicznych, podczas gdy przemiany fizyczne wiążą się jedynie ze zmianami sił międzycząsteczkowych. Niektóre procesy nie mieszczą się w jednej kategorii: na przykład, gdy NaCl rozpuszcza się w wodzie, zerwane są wiązania jonowe (sugerując to przemianę chemiczną), ale nie powstają żadne nowe substancje (sugerując przemianę fizyczną). Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video