If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Umowny kierunek przepływu prądu elektrycznego - film z polskimi napisami

Zgodnie z przyjętą umową kierunek prądu, którego natężenie jest dodatnie, jest zgodny z (hipotetycznym) ruchem ładunków dodatnich. Elektrony, które mają ładunek ujemny, poruszają się w kierunku przeciwnym do umownego kierunku prądu o dodatnim natężeniu. Stworzone przez: Willy McAllister .

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Kiedy zaczynamy uczyć się o elektryczności, musimy zrozumieć czym jest prąd i napięcie, a w dwóch poprzednich filmach, mówiłem o prądzie i napięciu. O prądzie, napięciu i co one oznaczają. Kiedy mówimy o prądzie, najlepiej to pokazać mówiąc o przewodach. Powiedzmy, że mamy miedziany przewód. Mówiliśmy o przewodzie miedzianym, w którym był w którym były elektrony. Miały one negatywny ładunek. My wiemy, że one mają negatywny ładunek i jeśli przełożymy do nich napięcie, to te elektrony poruszałyby się w pewnym kierunku jak teraz. Jeśli damy tutaj dodatnie napięcie, a tutaj ujemne, to elektrony są odpychane przez ujemne napięcie i przyciągane do pozytywnego napięcia. To się nazywa prąd elektronowy. Mówiąc o prądzie, w odniesieniu do tego co się w zasadzie dzieje wewnątrz przewodu, nabiera to sensu, łatwiej jest zrozumieć prąd i to, że te elektrony się poruszają. A kiedy o tym mówimy, to mówimy konkretnie, że tutaj występuje ruch elektronowy. W tym samym czasie, to co powiedziałem w tamtym filmie, i powiem jeszcze raz, jest konwencja na opisywanie tego prądu. Nazywa się konwencjonalny kierunek prądu. Konwencja, którą mieliśmy przez setki lat, jest taka, że kierunek prądu jest kierunkiem, w którym pozytywny ładunek mógłby się poruszać gdyby tu był pozytywny ładunek. Więc, jeśli będziemy teraz mówić o prądzie, to będzie to zawsze prąd konwencjonalny, więc nie będziemy musieli już mówić o nim konwencjonalny, to po prostu prąd. Prąd jest kierunkiem, w którym poruszałyby się pozytywne ładunki. Jeśli będziemy kiedykolwiek mówić o prądzie elektronowym, będziemy używać słowa, prąd elektronowy. Jako przypomnienie, kiedy mówimy o napięciu, uh, to było zbudowane na analogii, a analogia nawiązywała do do elektronów staczających się z wierzchołka. To jest nasza góra, pamiętasz to? I ja zbudowałem baterie lub inne źródło napięcia, mówiliśmy, że to co bateria robi to wypompowuje energetyczne elektrony, i one spadają w dół. Zlatują z góry i wracają z powrotem do plusa baterii. Kiedy projektujemy obwody, to dodajemy rzeczy do drogi elektronu, tutaj budujemy nasz obwód. Więc prąd elektronowy idzie w tym kierunku w dół wzgórza. Kierunek prądu konwencjonalnego lub kierunek prądu idzie tędy. Teraz zamierzam przerysować mój obwód i baterię. Będę obracał baterię dopóki plus nie będzie na górze, i dodam mój obwód o tutaj z boku. Właśnie zbudowałem obwód. Połączmy teraz te obwody. To jest dodatnia strona baterii, a to ujemna. Dodatnia strona jest przy tym długim pasku, a ujemna przy tym krótkim. A kierunek prądu tutaj, kierunek prądu konwencjonalnego, lub po prostu kierunek prądu, idzie w tym kierunku. Z plusa do minusa. Od teraz, to rozumiemy jako prąd. Wiemy, że elektrony, które są tutaj. Idą w tę stronę, ale wszystko jest w porządku. To jest tylko nomenklatura dla prądu konwencjonalnego lub po prostu prądu.