If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Nauka tańca Pająka - oprogramowanie

Teaching Spider how to dance

Teraz czas nauczyć Pająka tańczyć
1. Go to: http://arduino.cc/en/main/software and download the Arduino software for your computer's operating system
2. Uruchom Arduino, a następnie przejdź do nowego pliku
3. Go to tools and select Arduino Nano w/ ATmega328
4.Connect the USB mini cable to your computer and the Arduino on your Spider bot
5. Select the following serial port
6. Copy the dance code shown below (select it and use control c on a pc or command c on a mac)
// DANCE CODE for Spider by Karl Wendt 1/15/13 
// Define the pin outs 
int Red_Eye_Left= 12; // LED connected to pin 12 
int Red_Eye_Right= 4; // LED connected to pin 4 
int Green_Eye_Left= 8; // LED connected to pin 8 
int Green_Eye_Right= 3; // LED connected to pin 3 
int Blue_Eye_Left= 7; // LED connected to pin 7 
int Blue_Eye_Right= 2; // LED connected to pin 2 
int Left_Reverse = 6; // Right motor control 1 connected to pin 6 
int Left_Forward = 9; // Right motor control 2 connected to pin 9 
int Right_Forward = 10; // Left motor control 1 connected to pin 10 
int Right_Reverse = 11; // Left motor control 2 connected to pin 11 
// Set the mode of the pin (output or input) 
void setup() {
pinMode(Red_Eye_Left, OUTPUT); //sets the digital pin as output 
    pinMode(Red_Eye_Right, OUTPUT); //sets the digital pin as output 
    pinMode(Green_Eye_Left, OUTPUT); //sets the digital pin as output 
    pinMode(Green_Eye_Right, OUTPUT); //sets the digital pin as output 
    pinMode(Blue_Eye_Left, OUTPUT); //sets the digital pin as output 
    pinMode(Blue_Eye_Right, OUTPUT); //sets the digital pin as output 
    pinMode(Left_Forward, OUTPUT); // sets L1 the digital pin as output 
    pinMode(Left_Reverse, OUTPUT); // sets L2 the digital pin as output 
    pinMode(Right_Forward, OUTPUT); // sets L3 the digital pin as output 
    pinMode(Right_Reverse, OUTPUT); // sets L4 the digital pin as output 
} 
// Create your code loop 
void loop() { 
    digitalWrite(Red_Eye_Left, HIGH); //turns on left eye red LED 
    digitalWrite(Red_Eye_Right, HIGH); //turns on right eye red LED 
    delay(500); //run for half a second 
    digitalWrite(Red_Eye_Left, LOW); //turns off left eye red LED 
    digitalWrite(Red_Eye_Right, LOW); //turns off right eye red LED 
    digitalWrite(Green_Eye_Left, HIGH); //turns on left eye green LED 
    delay(500); //run for half a second 
    digitalWrite(Green_Eye_Left, LOW); //turns off left eye green LED 
    digitalWrite(Blue_Eye_Left, HIGH); //turns on left eye blue LED 
    delay(500); //run for half a second 
    digitalWrite(Blue_Eye_Left, LOW); //turns on left eye blue LED 
    delay(500); //run for half a second 
    digitalWrite(Green_Eye_Right, HIGH); //turns on right eye green LED 
    delay(500); //run for half a second 
    digitalWrite(Green_Eye_Right, LOW); //turns off right eye green LED 
    digitalWrite(Blue_Eye_Right, HIGH); //turns on right eye blue LED 
    delay(500); //run for half a second 
    digitalWrite(Blue_Eye_Right, LOW); //turns off right eye blue LED 
    delay(500); //run for half a second 
    //Make new colors by combining LED lights 
    digitalWrite(Blue_Eye_Left, HIGH); //turns on left eye blue LED 
    digitalWrite(Blue_Eye_Right, HIGH); //turns on right eye blue LED 
    digitalWrite(Red_Eye_Left, HIGH); //turns on left eye red LED 
    digitalWrite(Red_Eye_Right, HIGH); //turns on right eye red LED 
    delay(1000); //run for a quarter second 
    digitalWrite(Blue_Eye_Left, LOW); //turns on left eye blue LED 
    digitalWrite(Blue_Eye_Right, LOW); //turns on right eye blue LED 
    digitalWrite(Green_Eye_Left, HIGH); //turns on left eye green LED 
    digitalWrite(Green_Eye_Right, HIGH); //turns on right eye green LED 
    digitalWrite(Red_Eye_Left, HIGH); //turns on left eye red LED 
    digitalWrite(Red_Eye_Right, LOW); //turns on right eye red LED 
    delay(1000); //run for a quarter second 
    //Turn on the motors and make Spider move 
    analogWrite(Left_Reverse, 90); //run left motor backwards at PWM speed 90 
    delay(500); //run for half a second 
    analogWrite(Left_Reverse, 0); //stop left motor 
    delay(200); //run for 2 seconds 
    analogWrite(Right_Reverse, 90); //run right motor backwards at PWM speed 90 
    delay(500); //run for half a second 
    analogWrite(Right_Reverse, 0); //stop right motor 
    analogWrite(Left_Forward, 90); //run left motor forward at PWM speed 90 
    delay(500); //wait for half a second 
    analogWrite(Left_Forward, 0); //stop left motor 
    analogWrite(Right_Forward, 90); //run right motor forward at PWM speed 90 
    delay(500); //run for half a second 
    analogWrite(Right_Forward, 0); //stop right motor 
    analogWrite(Left_Reverse, 90); //run left motor backwards at PWM speed 90 
    delay(500); //run for half a second 
    analogWrite(Left_Reverse, 0); //stop left motor 
    delay(200); //run for 2 seconds 
    analogWrite(Right_Reverse, 90); //run right motor backwards at PWM speed 90 
    delay(500); //run for half a second 
    analogWrite(Right_Reverse, 0); //stop right motor 
    analogWrite(Left_Forward, 90); //run left motor forward at PWM speed 90 
    delay(500); //wait for half a second 
    analogWrite(Left_Forward, 0); //stop left motor 
    analogWrite(Right_Forward, 90); //run right motor forward at PWM speed 90 
    delay(500); //run for half a second 
    analogWrite(Right_Forward, 0); //stop right motor 
}
7. Paste the code into the new Arduino file you just created (place the cursor into your Arduino sketch and press control v or command v)
8.Upload the code to your Spider Bot by clicking on the horizontal arrow
9. Odłącz kabel USB
10. Włącz pająka i obserwuj go!
11. You may need to increase the motor speed if your spider is not moving fast enough.
CAUTION: Be sure your Spider Bot is on a smooth flat floor (NOT A TABLE TOP) he is NOT programmed yet to avoid the edges of the table and he will fall and may break.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.