If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Temat: Zaawansowana fizjologia układu krążenia

Żaden organ wewnętrzny nie kojarzy się z miłością tak, jak serce. Jednym z powodów, dlaczego tak jest, może być fakt, że serce utrzymuje Cię przy życiu, przepompowując ok. 5 litrów krwi przez niemalże 100 tys. kilometrów naczyń krwionośnych w przeciągu tylko jednej minuty! Musi wykonywać tę pracę cały dzień, codziennie, i nie może zrobić sobie wakacji! To jest prawdziwa miłość. Dowiedz się, jak działa serce, w jaki sposób przepływa przez nie krew i co się z nią dzieje po opuszczeniu serca oraz dlaczego serce wydaje dźwięk "bum bum".
Określ, gdzie znajduje się obszar, który możesz opanować jeszcze lepiej w tej lekcji:
Korzystanie ze stetoskopu do sprawdzenia ciśnienia krwi jest techniką, która jest używana od ponad stu lat! Ciśnienie krwi jest jednym z głównych parametrów życiowych mierzonych przez pracowników służby zdrowia i mówi ono dużo o naszym krążeniu krwi. Naucz się czym jest ciśnienie krwi, jak ma się do oporu w rurce, dlaczego ważne jest dostarczanie tlenu do Twoich komórek i jak może się ono zmieniać wraz z wiekiem. To wszystko ułoży cię w spójną całość i pozwoli powiązać ze sobą ciśnienie, przepływ oraz opór w jednym niezwykłym równaniu!
Ludzkie ciało ceni stabilność. Na przykład jeśli zmieni się Twoje ciśnienie krwi, ciało przywoła do działania kilka genialnych układów by wywołać odpowiedź i przywrócić ciśnienie krwi do normy. Istnieją odpowiedzi szybkie wykorzystujące połączenia nerwowe i odpowiedzi wolne wykorzystujące hormony. Układ wykorzystujący hormony nazywa się czasami Układem Układ Renina-Angiotensyna-Aldosteron (RAA). który jest kluczowym układem w organizmie kontrolującym ciśnienie krwi. Jeśli Twoje ciśnienie krwi drastycznie spadnie lub będzie zbyt wysokie, Twoje nerki, wątroba i przysadka mózgowa (część mózgu) komunikują się między sobą, żeby rozwiązać problem. Nie jesteś nawet świadomy ich pracy! Naucz się skąd organizm wie, kiedy zmienia się ciśnienie krwi, jak hormony takie jak angiotensyna druga, aldosteron i wazopresyna pomagają w ustabilizowaniu ciśnienia.
Dokąd trafia krew po opuszczeniu serca? Twój organizm posiada wspaniały rurociąg, który transportuje krew, aby dostarczyć tlen oraz pożywienie do głodnych komórek i odebrać od nich produkty przemiany metabolicznej i dwutlenek węgla. Dowiedz się, w jaki sposób tętnice wyprowadzają krew z Twojego serca, jak żyły doprowadzają ją z powrotem oraz o różnych warstwach komórek, z których zbudowane są te naczynia krwionośne.
Believe it or not, the arteries are elastic and when they recoil they actually push blood along when the heart is relaxing (diastole). This is known as the windkessel effect and is the same basic principle used by some water guns. Unfortunately, with all the work that the circulatory system has to do, our arteries can become rigid with age. When the arteries get stiff like lead pipes, the problem is quite different then when the arteries actually get clogged up, but just as important.
Your heart is made of a special type of muscle, found nowhere else in the body! This unique muscle is specialized to perform the repetitive task of pumping your blood throughout your body, from the day you’re born to the day you die. We’ll take an in-depth look of how the heart accomplishes this on a cellular level, and learn about the proteins actin and myosin that are the workhorses that tug and pull on one another to create every single muscle contraction. You’ll appreciate the fact that your heart beat is a fairly sophisticated process!
Although your heart can beat independently, your nervous system is important as an external regulator. Your brain can tell your heart to speed up or slow down, depending on the scenario. For example, when you’re falling asleep, your nervous system will cause your heart to slow down, and 8 hours later when your phone alarm goes off, your nervous system will speed up your heartbeat! So even though your heart muscle beats by itself, the nerves can ramp up or down the speed. Check out the videos to learn more about how the nerves help to regulate the heart.
After using your jeans for a while, you’ll begin to notice small tears and rips developing in the fabric. Why doesn’t this happen to your heart as well? Well, your heart manages to stay healthy despite all of the “wall stress” that pulls on the heart walls. During different parts of the heart cycle (afterload vs. preload) the mechanics of “wall stress” change dramatically. Learn exactly what preload and afterload mean, and how we can use pressure-volume loops to estimate their values.
The pressure volume loop is one of the classic figures that helps us to conceptualize and understand the mechanics of the left ventricle of the heart. In addition to a filling up with blood and squeezing out blood there is a (very short) period of time when the heart muscle is contracting and relaxing with no volume change! As the left ventricle moves around the PV loop with each lub dub you get a sense for the amazing amount of work it does as pressures and volumes go up and down, all day, every day. This is a fascinating area where physics and biology meet to produce something miraculous.
Once you’ve learned about the PV loop, a natural question arises - Does it ever change shape? It turns out that there are precisely three things that can change the shape of the loop: 1. Preload, 2. Afterload, and 3. Contractility. That’s it! The tricky part comes when you try to change one and you realize that the body begins to change the other two as well as a natural consequence. In order to simplify, you’ll find that PV loops are sometimes even described as PV boxes. You’ll get to learn about PV loops, PV boxes, and even play around with them yourself in this tutorial!

O tym dziale

Serce znajduje się w środkowej części klatki piersiowej i pompuje krew od około 4 tygodni po zapłodnieniu, aż do śmierci. Ta niewielka pompa jest rozmiaru zaciśniętej dłoni i pracuje nieustannie przez całe Twoje życie. Obejrzy filmy, aby dowiedzieć się więcej o tym jak działa serce, w jaki sposób krew krąży w naczyniach krwionośnych, czym jest ciśnienie krwi i układ limfatyczny.