Główna zawartość
Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:9:08

Powikłania po przebytym ataku serca (zawale mięśnia sercowego) - film z polskimi napisami

Transkrypcja filmu video

Po przebyciu zawału mięśnia sercowego jesteś narażony na rozwinięcie się różnych komplikacji. Komplikacją w tym kontekście może być inna choroba lub stan, które pojawią się, jako skutek przebytego zawału serca. Wiele komplikacji ma tendencje do pojawiania się parę tygodni po przebytym ataku serca. Popatrzmy więc na główne z nich, które mogą wystąpić po zawale mięśnia sercowego i posegregujmy je krok po kroku, aby wszystko ułożyło się w pewną logiczną całość. Możemy powiedzieć, że zawał mięśnia sercowego powoduje trzy główne problemy w naszym sercu, tak? Pierwszym z nich jest to, że nasze serce wolniej się kurczy, ponieważ po ataku serca, powstało nieodwracalne uszkodzenie mięśnia sercowego, dlatego nie może się ono kurczyć, tak jak kiedyś. Pojawia się również niestabilność elektryczna w sercu, poruszające się tam i z powrotem jony wzdłuż błony komórek mięśnia sercowego, utrzymujące gradient elektryczny lub inaczej prawidłowe bicie serca, zostają zakłócone na skutek czego powstaje elektryczna niestabilność. Ma miejsce również nekroza tkanki, tak? Dochodzi do śmierci niektórych komórek Twojego serca. Te trzy skutki przebytego zawału mięśnia sercowego leżą u podłoża wszystkich głównych komplikacji, jakie mogą się pojawić. Co może spowodować zmniejszona kurczliwość serca? Jeśli Twoje serce nie kurczy się prawidłowo, nie będzie zdolne do efektywnego wypychania krwi z lewej komory do reszty ciała, tak? Skończysz wtedy ze stanem zwanym hipotensją co oznacza, że będziesz miał patologiczne niskie ciśnienie krwi. Kiedy masz patologicznie niskie ciśnienie krwi, nie jesteś zdolny wypełnić tętnic wieńcowych ilością krwi, jaką one potrzebują. Pamiętaj, pomimo że tętnica wieńcowa została zablokowana na skutek zawału mięśnia sercowego, wciąż są pozostałe naczynia wieńcowe, które muszą dostać świeżą dostawę krwi, tak aby mogły ją przetransportować do reszty Twojego mięśnia sercowego. Do tej części, która nie uległa zawałowi. Jeśli nie dostanie ona odpowiednio dużo krwi, zacznie się niedokrwienie w mięśniu i innych częściach Twojego serca. Jeśli masz niedokrwienie w pozostałych częściach serca, będzie ono powodowało, że większość mięśnia sercowego nie będzie kurczyła się prawidłowo i ostatecznie może dojść do sytuacji, gdy nie będziesz w stanie utrzymać rzutu serca i skończysz z stanem, który nazywa się wstrząsem kardiogennym. I ponieważ ta ściana tutaj, zakładamy że to ta ściana została uszkodzona podczas ataku serca, ponieważ ta ściana nie kurczy się zbyt dobrze, zwiększy się szansa na powstanie skrzepu, skrzepu wewnątrz lewej komory. Jeśli przepływ krwi nie jest ciągły, może akurat jej nie być w tym niewielkim obszarze, co może się skończyć powstaniem skrzepu i dlaczego to jest niedobre? Czasami, skrzep może odpłynąć odseparować się od ściany lewej komory, przepłynąć przez aortę i trafić do innych naczyń krwionośnych, w których może utknąć i spowodować zawał w innych częściach organizmu. Na przykład, jeśli trafi do Twojego mózgu może utknąć tam w jednym z naczyń mózgowych i spowodować udar, więc zator jest potencjalnym problemem. Zator związany jest z wprowadzeniem skrzepu w ruch. Dobra, co z niestabilnością elektryczną? Niestabilność elektryczna może powodować arytmie, które mają miejsce jeśli serce nie bije w normalnym, regularnym rytmie, jak powinno. Jest to również stan, który powoduje więcej czynników. Powstaje na skutek dezorganizacji ruchu jonów w kardiomiocytach, ale również może powstać w wyniku zniszczenia układu przewodnictwa elektrycznego w sercu. Powinienem wspomnieć, że część układu przewodzenia to dwa główne rozruszniki w Twoim sercu ulokowane w prawym przedsionku. Masz węzeł zatokowo-przedsionkowy tutaj oraz węzeł przedsionkowo-zatokowy tutaj i te dwa węzły są odpowiedzialne za regulowanie normalnego rytmu Twojego serca. I jeśli masz zawał mięśnia sercowego, który wpłynął na prawy przedsionek, gdzie znajdują się te węzły prawdopodobnie zacznie rozwijać się u Ciebie arytmia, ponieważ potencjalnie nokautujesz dwa największe regulatory uderzeń Twojego serca, jego rytmu i tętna. Dobra, co odnośnie nekrozy tkanki? Pamiętaj, nekroza odnosi się do śmierci czegoś, w tym przypadku śmierci tkanki serca. Pamięta, po zawale mięśnia sercowego masz całe grono komórek odpornościowych, które napływają do Twojego serca i próbują posprzątać po przebytym ataku serca i kiedy Twoje komórki odpornościowe są zaangażowane w to sprzątanie, nosi ono nazwę reakcji zapalnej. Możesz dostać też stanu zapalnego dookoła zewnętrznej części Twojego serca. Narysuje to zapalenie na różowo. Różowy reprezentuje wszystkie białe krwinki, które są częścią układu immunologicznego, transportują tę odpowiedź zapalną na zewnątrz serca. Teraz pamiętaj, że Twoje serce znajduje się wewnątrz fibrynowego worka. Jest zamknięte w fibrynowej pokrywie nazywanej osierdziem. Kiedy będziesz miał cały ten stan zapalny mający miejsce bezpośrednio pod osierdziem, na zewnątrz serca, możesz tym zirytować swoje osierdzie i skończyć ze stanem zwanym zapaleniem osierdzia. To nie wszystko, co może spowodować tkanka nekrotyczna. Może przyczynić się do całkiem nieprzyjemnych rzeczy tutaj. Powiedźmy, że zaczyna obumierać ta tkanka tutaj, która tworzy ścianę rozdzielającą Twoją lewą i prawą komorę. Możesz sobie wyobrazić, że nie będzie to zbyt dobre. Twoja utlenowana krew po lewej stronie serca i Twoja odtlenowana krew o prawej stronie serca będzie się mieszać i prawdopodobnie skończysz z całkiem znacznym stanem niedotlenienia lub niskim poziomem tlenu we krwi. Ubytek przegrody międzykomorowej może również uszkodzić tętnice w Twoich płucach, ponieważ wyobraź sobie, że krew z wysokociśnieniowego układu po lewej stronie serca może przemieścić się przez ubytek do prawej strony serca i zostać wypompowana do obiegu płucnego. Nie jest to dobre dla tego układu. Może spowodować całkiem duże zniszczenia. Co jeszcze robi tkanka nekrotyczna? Co jeśli dojdzie do nekrozy po tej stronie? W przypadku mięśni, które budują zewnętrzną część serca? Jak myślisz, gdzie krew z serca będzie płynęła jeśli nagle okaże się, że nie ma dłużej tej ściany? Będzie wyciekać z serca. Więc nekroza tkanki może również powodować rozpadnięcie się komory serca. Pamiętasz osierdzie, o którym mówiliśmy? Ten naprawdę twardy, fibrynowy worek, w którym znajduje się serce? Krew wpadnie w pułapkę i zacznie się gromadzić w osierdziu wzdłuż zewnętrznego mięśnia sercowego wewnątrz osiedzia. Wytworzy napięcie na sercu i uniemożliwi prawidłowe bicie, co sprawi, że skończysz z komplikacjami zwanymi tamponadą serca. I to wciąż nie wszystko, do czego może doprowadzić nekroza tkanki. Jednym z najczęściej występujących stanów, jaki jest rezultatem nekrozy mamy tutaj. Masz te mięśnie na dnie Twoich komór serca, które są nazywane mięśniami brodawkowatymi i mięśnie te w pewien sposób trzymają wierzchołki zastawek serca, płatki zastawek przy pomocy elementów zwanych strunami ścięgnistymi. Są one twarde, wytrzymałe i rozciągliwe. Te mięśnie brodawkowate i struny ścięgniste współpracują, aby zapewnić ciągłość bicia serca, kiedy ma miejsce skurcz komór, Twoja zastawka mitralna i zastawka trójdzielna znajdujące się w prawej części, masz tam też zestaw mięśni brodawkowatych i strun ścięgnistych po drugiej stronie, mięśnie brodawkowe i struny ścięgniste upewniają się, że płatek zastawek nie obraca się do przedsionka serca. Czasami po ataku serca jeden lub kilka mięśni brodawkowatych obumierają. Kiedy się to dzieje, nagle zastawka obraca się w przeciwną stronę. W stronę lewego przedsionka. Oznacza to, że w przypadku skurczu komory który wypycha krew do aorty, aby trafiło do reszty ciała, krew może wrócić do lewej komory. Nazywa się to niedomykalnością zastawki. W tym przypadku, jako że dotyczy zastawki mitralnej, będziemy to nazywać niedomykalnością zastawki mitralnej. Dobra, zanim skończymy skupmy się jeszcze na tym. Jeśli Twoje serce zaczyna się słabiej kurczyć musi zacząć pracować ciężej, aby utrzymać prawidłowy przepływ krwi przez Twoje ciało. Jeśli masz niedomykalności zastawki mitralnej, wtedy znowu Twoje serce musi pracować o wiele ciężej, aby utrzymać prawidłowy przepływ krwi w Twoim organizmie. Jeśli masz ubytek przegrody międzykomorowej znowu, Twoje serce musi pracować o wiele, wiele ciężej. Więc te trzy stany w szczególności, bez względu na to, czy rozwinęły się po przebytym zawale serca, czy nie zwiększają ryzyko wystąpienie niewydolności serca, która ma miejsce, gdy Twoje serce nie potrafi wypompować odpowiedniej ilości krwi, aby spełnić zapotrzebowanie na tlen w Twoim organizmie.