If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Czym jest niewydolność serca? - film z polskimi napisami

Odwiedź nas na (http://www.khanacademy.org/science/healthcare-and-medicine) aby dowiedzieć się więcej o zdrowiu i medycynie. Te filmy nie stanowią porady medycznej i pełnią jedynie funkcję informacyjną. Filmy te nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Zawsze zasięgnij porady personelu medycznego w razie jakichkolwiek pytań związanych z Twoim stanem zdrowia. Nigdy nie lekceważ profesjonalnej porady medycznej lub nie zwlekaj z jej zasięgnięciem pod wpływem żadnych przeczytanych w Khan Academy treści, lub obejrzanych tu filmów. Polskie napisy: fundacja Edukacja dla Przyszłości, dzięki wsparciu Fundacji HASCO-LEK i Fundacji Akamai. Stworzone przez: Tanner Marshall.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Twoje serce pompuje krew głównie do dwóch miejsc, pierwszym z nich jest Twoje ciało. Po lewej stronie masz krew utlenowaną, pamiętaj, że lewa strona i prawa są zamienione, ponieważ patrzymy na serce z anatomicznego punktu widzenia. Więc krew jest pompowana do Twojego ciała, dostarczając mu tlen. Twój organizm zużywa tlen, a krew wraca do prawej strony, gdzie jest następnie transportowana do płuc. Tam, z powrotem staje się krwią utlenowaną i wraca na lewą stronę. Każda ilość krwi, która jest pompowana w danym momencie do Twojego ciała, to dokładnie taka ilość jaką ono potrzebuje. Możesz pomyśleć o tym, że ktoś mówi "Hej, potrzebuję takiej ilości krwi, aby utrzymać tak dużą aktywność". Oczywiście, ilość ta może się zmienić, jeśli zaczniesz ćwiczyć lub zwiększysz swoją aktywność, zapotrzebowanie może wzrosnąć, a Twoje serce przystosuje się do tego i zacznie pompować więcej krwi, aby sprostać nowym wymaganiom. Niewydolność serca to schorzenie, w którym serce nie potrafi sprostać wymaganiom organizmu. Czyli zawsze, gdy serce nie jest w stanie pompować odpowiedniej ilości krwi, aby sprostać wymaganiom organizmu. Mamy dwa rodzaje niewydolności serca. Pierwsza z nich nazywa się skurczową niewydolnością serca, "skurczowy" odnosi się do skurczu serca, bedącego fazą cyklu pracy serca, w której dochodzi do wypompowania krwi z serca. Do skurczowej niewydolności serca dochodzi, gdy mięśnie serca nie pompują krwi z wystarczającą siłą. Często oznacza to, że jego mięśnie są słabsze i mniejsze od tych zdrowego serca oraz zazwyczaj takie serce wygląda trochę inaczej. Gdy dochodzi do skurczu mniejszych mięśni, nie kurczą się one na tyle mocno, jak powinny, co powoduje tłoczenie mniejszej objętości krwi z każdym skurczem. Powiedziałem "skurczem" ponieważ serce jest mięśniem, zgadza się? Kiedy się kurczy, ściska się. Możesz myśleć o tym, jakbyś miał butelkę wody, którą trzymasz w dłoni i ściskasz ją, tak że woda zaczyna z niej wyciekać. Podobnie jest z Twoim sercem. Gdy te mięśnie kurczą się, wyciskają krew, i w taki sposób jest ona rozprowadzana po całym ciele oraz trafia do płuc. W skurczowej niewydolności serca, ze względu na to, że mięśnie sercowe są mniejsze, pomyśl o butelce z wodą, którą tylko delikatnie uszczypniesz. O wiele trudniej będzie wycisnąć z niej wodę, prawda? Podobnie jest z sercem, które jest mniejszym i słabszym mięśniem. Będzie mu o wiele trudniej tłoczyć krew do całego organizmu. Prawdopodobnie zauważyłeś, że to serce ma trochę zbyt duże dolne komory, jednocześnie, ma bardzo cienką ścianę mięśni, są to cechy charakterystyczne dla osoby ze skurczową niewydolnością serca. Tym małym mięśniom jest naprawę trudno, pompować krew do całego organizmu. Omówiliśmy pierwszy rodzaj niewydolności serca. Drugi nazywany jest rozkurczową niewydolnością serca. W tym przypadku, zamiast problemu z tłoczeniem krwi przez mięśnie, które są zbyt małe, dochodzi do kłopotów z napełnianiem serca, dlatego nazywamy to schorzenie rozkurczową niewydolnością serca, ponieważ odnosi się do rozkurczy, czyli fazy cyklu pracy serca, w której serce jest wypełniane krwią. W tym rodzaju niewydolności, Twoje ciało nie otrzymuje odpowiedniej ilości krwi ponieważ serce nie wypełnia się odpowiednio dużą ilością krwi, aby możliwe było jej wypompowanie. Jeśli wrócimy do analogi z butelką wody, trzymasz ją w ręce, podobnie jak w przypadku zdrowego serca, jednak butelka jest wypełniona mniejszą ilością wody, więc gdy ją ściśniesz z podobną siłą jak wcześniej dla zdrowego serca, mniej wody zostanie wytłoczonej, dlatego, że jej mniejsza ilość znajduje się w butelce. Podobnie dzieje się w przypadku rozkurczowej niewydolności serca. Mniej krwi znajduje się w komorach serca, więc nawet jeśli pompuje ono z tą samą siłą, mniej krwi zostanie wytłoczonych do organizmu. Dlaczego dzieje się tak, że mniej krwi wypełnia komory? W tym schorzeniu, te mięśnie są większe i zajmują więcej przestrzeni, co oznacza, że zostaje jej mniej dla krwi, która wypełnia komory. Dobra, omówiliśmy dwa rodzaje niewydolności serca, pokazaliśmy, że dochodzi do niej po obydwu stronach serca. Jednak nie zawsze się tak dzieje. Możliwa jest niewydolność serca zlokalizowana tylko w jednej części. Możesz ją mieć tylko po lewej stronie lub może się ona znajdować tylko po prawej. Ważne jest, aby zapamiętać, że zazwyczaj niewydolność lewej strony występuje pierwsza, a potem dochodzi do schorzeń po prawej stronie serca. Wiem, że pokazuje na tym obrazku tylko skurczową niewydolność serca, ale ograniczona niewydolność może wystąpić zarówno w skurczowej, jak i rozkurczowej niewydolności. W zależności, w której części serca występuje, lewej lub prawej, objawy będą trochę inne. Zacznijmy od lewej strony. Jako, że lewa strona tłoczy krew do całego organizmu, oznacza to, że krew przypływająca z płuc nie jest wydajnie pompowana do całego ciała, co sprawia, że zaczyna się gromadzić w płucach. Pomyśl o tym, jak o korku samochodowym w mieście. Co się dzieje, jeśli zamkną jeden pas ruchu i pozwalają przejechać tylko jednemu samochodowi na raz? Pozostałe są zablokowane. Podobnie dzieje się w naszym organizmie. Krew gromadzi się w płucach, ponieważ tylko niewielka jej część jest pompowana w danym momencie. Więc bardzo powszechnym objawem lewokomorowej niewydolności serca jest gromadzenie się płynu w płucach. Nazywamy to przekrwieniem, czasami używamy określenia zastoinowa niewydolność serca. To była lewa strona. Przyjrzyjmy się teraz niewydolności prawokomorowej. Jeszcze raz, pokażę tylko skurczową niewydolność serca, jednak podobnie dzieje się w obydwu rodzajach - skurczowej i rozkurczowej. Wiemy, że prawa strona serca pompuje krew do płuc, krew, która trafia tam z różnych części naszego ciała. I jeśli jej tłoczenie do płuc nie jest wydajne, jak zawsze dochodzi do zatorowania drogi, podobnie jak wcześniej, jednak w tym przypadku, dzieje się to w różnych częściach organizmu. Pacjenci z prawokomorową niewydolnością serca cierpią na gromadzenie się płynu w stopach, nogach oraz brzuchu. I podobnie, jak w przypadku lewej strony, masz przekrwienie, inaczej nagromadzenie się płynów, jednak w tym przypadku, nie w płucach, ale innych częściach ciała. Przypominając, możesz mieć skurczową niewydolność serca po prawej stronie lub tylko po lewej stronie, jak i może ona występować po obu z nich. Podobnie, jeśli masz rozkurczową niewydolność serca, może być tylko po prawej stronie, albo tylko po lewej. Lub może wystąpić w całym sercu. Możliwe jest również posiadanie kombinacji skurczowej i rozkurczowej niewydolności serca. Teraz, gdy już sobie to powtórzyliśmy, pomówmy o bardzo ważnym zagadnieniu, związanym z tym, jak mierzymy zdolność serca do spełniania wymagań stawianych mu przez organizm, parametr, który to mierzy to pojemność minutowa serca. Pojemność minutowa serca mówi o o tym, jaką ilość krwi serce tłoczy w ciągu jednej minuty, zazwyczaj podaje się ją w litrach na minutę. Normalna pojemność minutowa serca to około pięć litrów na minutę. Pojemność minutowa serca może być rozbita na dwie inne wielkości. Pierwsza z nich to objętość wyrzutowa, która mówi o ilość krwi tłoczonej podczas każdego skurczu serca, która różni się od pojemność minutowej tym, że mówimy teraz o każdy skurczu, a nie o minucie. Jeśli weźmiemy objętość wyrzutową i pomnożymy ją przez tętno bicia serca, które jest mierzone w uderzeniach na minutę, mnożąc te dwie wielkości otrzymamy pojemność minutową serca. Jeśli chciałbyś zmienić objętość wyrzutową lub tętno, na przykład, chciałbyś obniżyć objętość wyrzutową, to jako, że pojemność minutowa serca zależy od tych dwóch zmiennych, również zostanie obniżona, to właśnie dzieje się podczas niewydolności serca. Pojemność minutowa serca jest niższa ponieważ serce nie tłoczy tak dużo krwi na minutę. Dochodzi do tego zazwyczaj, ponieważ obniżona zostaje objętość wyrzutowa, czyli inaczej ilość tłoczonej krwi z każdym skurczem serca. Zazwyczaj niewydolność serca jest rozważana jako choroba wtórna, co oznacza, że jej występowanie wynika z wcześniej istniejących schorzeń, które wpływają na pojemność minutową serca. Szczególnie, będziemy tu myśleć o chorobie prowadzącej do śmierci komórek mięśni sercowych, które nazywamy kardiomiocytami. Gdy te komórki umierają, serce osłabia się i zaczyna gorzej pompować krew. Obniża to objętość wyrzutową, a tym samym pojemność minutową serca. Gdy dojdzie do jej obniżenia, serce ma dwie opcje, aby ją zwiększyć. Opierając się na naszym równaniu, może zwiększyć albo objętość wyrzutową albo tętno. Twoje serce robi to, nazywamy ten proces kompensacją. Serce kompensuje poprzez mocniejsze kurczenie się i zwiększenie objętości wyrzutowej. Lub poprzez szybsze bicie i zwiększenie tętna. W początkowym stadium niewydolności serca te metody pomagają w rekompensacji niedoboru pompowanej krwi, jednak z czasem komórki mięśniowe stają się zbyt przepracowane, ponieważ nieustannie próbują zarówno przyspieszyć bicie serca i jak mocniej się kurczyć. Jednak aby robić te czynności, komórki potrzebują więcej tlenu. Na początku, główny problem związany z niewydolnością serca, to obniżona ilość dostarczanego tlenu. Komórki mięśniowe nie otrzymują takiej ilości tlenu, jaką potrzebują, co prowadzi do ich obumierania. Gdy coraz więcej komórek zaczyna umierać, objętość wyrzutowa obniża się, a cały cykl powtarza się, co prowadzi do coraz bardziej pogłębiającej się niewydolności serca.