If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przełom nadciśnieniowy — film z polskimi napisami

Odwiedź nas na (http://www.khanacademy.org/science/healthcare-and-medicine) aby dowiedzieć się więcej o zdrowiu i medycynie. Te filmy nie stanowią porady medycznej i pełnią jedynie funkcję informacyjną. Filmy te nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Zawsze zasięgnij porady personelu medycznego w razie jakichkolwiek pytań związanych z Twoim stanem zdrowia. Nigdy nie lekceważ profesjonalnej porady medycznej lub nie zwlekaj z jej zasięgnięciem pod wpływem żadnych przeczytanych w Khan Academy treści, lub obejrzanych tu filmów. Polskie napisy: fundacja Edukacja dla Przyszłości, dzięki wsparciu Fundacji HASCO-LEK i Fundacji Akamai. Stworzone przez: Tanner Marshall.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Zazwyczaj, jeśli masz nadciśnienie, Twoje ciśnienie krwi rośnie i rośnie w ciągu kilku lat. Ten powolny wzrost powoli powoduje określone komplikacje. Ale, jako, że dzieje się to powoli, zazwyczaj nie ma objawów bezpośrednio powodowanych przez wysokie ciśnienie krwi. Jednak, jest możliwe, że ciśnienie krwi wzrośnie na tyle szybko i poważne, że doprowadzi do przełomu nadciśnieniowego. Mamy tak właściwie dwa rodzaje przełomu nadciśnieniowego. Pierwszy nazywany jest stanem pilnym a drugi stanem naglącym. Omówmy najpierw stan pilny. Stan pilny definiowany jest jako sytuacja, gdy Twoje ciśnienie krwi jest bardzo podniesiona, ale nie ma ostrego lub nagłego uszkodzenia żadnego narządu, jak na przykład nerek, serca, czy mózgu. O jakiej wartości nadciśnienia mówimy? Ogólnie, jeśli będzie miało wartość powyżej 180 milimetrów słupa rtęci dla ciśnienia skurczowego oraz powyżej 110 milimetrów słupa rtęci dla ciśnienia rozkurczowego. Czyli to sytuacja, gdy ciśnienie krwi osiąga wysoką wartość w krótkim czasie, ale nie uszkadza to żadnego narządu. Ale nawet bez uszkodzenia organów, mogą pojawić się objawy tego stanu, takie jak ostry ból głowy, skrócony oddech, krwawienie z nosa, czy duży niepokój. Ten rodzaj przełomu, zazwyczaj może być leczony przy pomocy lekarstw doustnych bez konieczności hospitalizacji lub podczas częściowej obserwacji chorego. Tak więc pilny, oznacza, że nie ma uszkodzeń. Prawdopodobnie możemy zgadnąć, czym jest stan naglący. Dochodzi do niego, gdy ciśnienie krwi jest bardzo wysokie na skutek uszkodzenia organów docelowych. Czasami nazywamy ten stan nadciśnieniem złośliwym. Podczas stanu naglącego, ciśnienie skurczowe może wzrosnąć powyżej 180 milimetrów słupa rtęci, podczas gdy ciśnienie rozkurczowe powyżej 120 milimetrów słupa rtęci. Może również wystąpić podczas niższych wartości ciśnienia u pacjentów, których organizm nie jest przyzwyczajony do taki wysokiego ciśnienia krwi. Jako, że może dojść tutaj do uszkodzenia organów docelowych, konsekwencje stanu naglącego są bardzo, bardzo poważne, mogąc ciężko i nieodwracalnie wpłynąć na mózg, serce i nerki. Niektóre objawy tego stanu mogą powodować ból w klatce piersiowej, spłycony oddech, ból pleców, drętwienie i osłabienie, zmiany w widzeniu oraz problem z mową. Jednym z przykładów ciężkich powikłań, które mogą mieć miejsce w Twojej głowie to encefalopatia. W nazwie tej "encefa" odnosi się do mózgu, a "patia" oznacza chorobę. Gdy podczas stanu naglącego ekstremalnie wysokie ciśnienie tętnicze powoduje, że tętnice mózgowe, które są niewielkimi tętnicami w Twoim mózgu, tracą zdolność do regulowania przepływu krwi w naczyniach włosowatych mózgu, które są jeszcze mniejszymi naczyniami. Gdy ciśnienie rośnie i rośnie, zarówno płyny, jak i krew dosłownie wyciekają do przestrzeni śródmiąższowej, co prowadzi do obrzęku mózgu czy nagromadzenia się płynu, co powoduje wzrost ciśnienia w czaszce i ostatecznie może prowadzić do dysfunkcji mózgu. Ze względu na dotkliwość encefalopatii i powikłań związanych z innymi organami, szybkie leczenie jest niezwykle ważne, na tyle, że podawane są lekarstwa dożylne (w skrócie IV), zamiast doustnych, aby jak najszybciej dostarczyć je do krwiobiegu, a tym samym przyspieszyć ich działanie. Dożylne środki rozszerzające naczynia krwionośne, blokery kanałów wapniowych, czy dożylne beta bloker mogą zostać podane. Każde z nich pomagają tętnicom i tętniczkom rozszerzyć się. Którykolwiek nie byłby podany, cel jest zawsze ten sam: w bezpieczny sposób obniżyć ciśnienie krwi, które mogłoby poważnie i nieodwracalnie uszkodzić organy docelowe. Ponieważ stan naglący jest trochę bardzo poważny od stanu pilnego, zazwyczaj jest leczony na odziale intensywnej terapii lub innym, podlegającemu stałemu monitoringowi.