If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Etapy nadciśnienia tętniczego - film z polskimi napisami

Odwiedź nas na (http://www.khanacademy.org/science/healthcare-and-medicine) aby dowiedzieć się więcej o zdrowiu i medycynie. Te filmy nie stanowią porady medycznej i pełnią jedynie funkcję informacyjną. Filmy te nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Zawsze zasięgnij porady personelu medycznego w razie jakichkolwiek pytań związanych z Twoim stanem zdrowia. Nigdy nie lekceważ profesjonalnej porady medycznej lub nie zwlekaj z jej zasięgnięciem pod wpływem żadnych przeczytanych w Khan Academy treści, lub obejrzanych tu filmów. Polskie napisy: fundacja Edukacja dla Przyszłości, dzięki wsparciu Fundacji HASCO-LEK i Fundacji Akamai. Stworzone przez: Tanner Marshall.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Jeśli kiedykolwiek miałeś mierzone ciśnienie krwi, jestem pewien, że słyszałeś liczby, na przykład 120 na 80. Co te dwie liczby oznaczają? Zacznijmy od tego, że mają one jednostki, ponieważ nie są to tylko liczby. Zazwyczaj podaje je się w jednostkach mmHg, co oznacza milimetr słupa rtęci, gdzie Hg to skrót oznaczający właśnie rtęć. Dlaczego właśnie Hg? Pierwiastek ten został nazwany łacińskim słowem oznaczającym płynne srebro, więc nazwa pochodzi z łaciny. Milimetr słupa rtęci to standardowa jednostka opisująca ciśnienie krwi. Pierwsza liczba, podawana jako pierwsza, to ciśnienie skurczowe. Pamiętaj, że skurcz serca to ten etap cyklu pracy serca, gdzie serce kurczy się i wytłacza krew na zewnątrz lub inaczej etap związany z uderzeniem serca. Masz dwie komory, lewą i prawą komorę serca, kiedy zostaną ściśnięte i zmniejszą się, wytłaczają krew ze swojego układu krążenia. Gdy do tego dojdzie, kiedy krew wypływa do naczyń krwionośnych, ciśnienie zostanie wygenerowane w tych naczyniach, i to właśnie, nazywamy ciśnieniem skurczowym. Druga wartość, czyli 80 mmHg nazywamy ciśnieniem rozkurczowym. Spróbujemy odkryć, czym ono jest po samej nazwie. To ciśnienie, które panuje w naczyniach krwionośnych podczas rozkurczu. Pamiętaj, że rozkurcz występuje wtedy, gdy serce się rozkurcza. Czyli jest to wartość ciśnienia w naczyniach krwionośnych pomiędzy uderzeniami serca, gdy się rozkurcza. Czyli najpierw mamy ciśnienie skurczowe, a potem ciśnienie rozkurczowe. Całkiem proste. Narysuję tutaj te dwa wskazania. Jedno odpowiadające ciśnieniu skurczowemu, a drugie rozkurczowemu. Powiedźmy, że moje ciśnienie krwi wynosi 115 na 75 milimetrów słupa rtęci. Zaznaczę to na naszych wskaźnikach. Wszystkie wartości w okolicach 120, w przypadku skurczu, oznaczymy jako obszar zielony. Czyli jest to strefa bezpieczna od nadciśnienia. To nie oznacza, że ciśnienie w okolicach 15 milimetrów słupa rtęci jest dobre. Oznacza, to tylko tyle, że nie masz nadciśnienia, czyli wysokiego ciśnienia krwi. Wartość około 120 jest uważana jako średnie ciśnienie skurczowe. Podobnie, około 80 milimetrów słupek rtęci po stronie rozkurczowej, podczas rozkurczu serca, to średnia wartość ciśnienia rozkurczowego. Wartości poniżej 80 milimetrów słupa rtęci, wtedy mówimy, że nie ma nadciśnienia. Jest to po raz kolejny bezpieczna strefa, wolna od nadciśnienia. Powiedźmy, że moje ciśnienie było trochę większe, wynosiło 130 na 85. W przypadku części skurczowej, wartość ta jest powyżej zielonej strefy. W tym obszarze, do około 140 milimetrów słupa rtęci, wciąż nie mamy nadciśnienia, ale jesteśmy już trochę bliżej. Tak, jak tutaj. Oznaczmy ten obszar kolorem żółtym, nazywamy ją jako obszar ciśnienie prawidłowe wysokie. Czyli stan przed nadciśnieniem. Podobnie dla ciśnienia rozkurczowego. Nasza źółta strefa będzie dla wartości pomiędzy 80, a 90 milimetrów słupa rtęci. Warto wspomnieć o tym, że te żółte obszary nie są twardą zasadą. Jest to bardziej oparte na średnich wartościach i powinno być sygnałem ostrzegawczym, że ciśnienie krwi może być lekko podwyższone, co może prowadzić do nadciśnienia w przyszłości, szczególnie jeśli jest powiązane z niezdrowym stylem życia, w którym brakuje ćwiczeń i występuje zła dieta. Dobra, z tego co powiedziałem, wynika, że nadciśnienie jest definiowane jako wartości powyżej 140 na 90. Oznaczmy strefę powyżej 140 na czerwono. Jeśli moje ciśnienie krwi wynosiłoby 150 na 100, co jest dokładnie tutaj w części skurczowej oraz tutaj w części rozkurczowej, widzimy, że byłoby rozważane, jako nadciśnienie. Będąc bardziej dokładny, byłoby rozważane, jako nadciśnienie stopnia 1., które dotyczy wartości pomiędzy 140, a 160 dla części skurczowej oraz 90 na 100 dla rozkurczowej. Mamy tylko dwa stadia, więc stopień 2. jest wszystkim powyżej 160 dla ciśnienie skurczowego oraz powyżej 100 dla rozkurczowego. Na przykład, gdyby moje ciśnienie wynosiło 170 na 110. To byłoby nadciśnienie stopnia 2. Powiedźmy jednak, że wartość mojego ciśnienia wynosi 150 na 85. Rozpatrzmy to. Wartość 150 przypadłaby na nadciśnienie stopnia 1., ale w części rozkurczowej, wartość 85 przypada na obszar ciśnienia wysokiego prawidłowego. Co to oznacza? Czy jest to możliwe? Tak, całkowicie. Mamy nawet specjalną nazwę na to, mówimy, że jest to izolowane nadciśnienie skurczowej. Ma to trochę sensu, ponieważ nadciśnienie występuje tylko w części związane ze skurczami serca. Zazwyczaj, mówimy o nim wtedy, gdy ciśnienie skurczowe znajduje się w stopniu 1., czyli jest powyżej 140, a ciśnienie rozkurczowe ma wartość poniżej tego etapu. Tego rodzaju izolowane nadciśnienie skurczowe jest bardziej powszechne u osób starszych i zazwyczaj jest powiązane ze zwiększonym ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych. Jestem pewien, że wiesz, co teraz omówimy. Co jeśli miałbym ciśnienie 130 na 105? Wtedy ciśnienie skurczowe jest w obszarze ciśnienia wysokiego prawidłowego, natomiast rozkurczowe w stopniu 2. nadciśnienia. Jak prawdopodobnie zgadłeś, nazywamy taki stan jako izolowane nadciśnienie rozkurczowej. W tym przypadku, nadciśnienie jest ograniczone do ciśnienia rozkurczowego. Ten typ, jest o wiele bardziej powszechny u młodszych pacjentów, i jest powiązany z otyłością. Jednak, nie jest powiązany z powikłaniami sercowo-naczyniowymi, jak w przypadku izolowanego nadciśnienia skurczowego.