If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Typowe oznaki i objawy udaru mózgu - film z polskimi napisami

Odwiedź nas na (http://www.khanacademy.org/science/healthcare-and-medicine) aby dowiedzieć się więcej o zdrowiu i medycynie. Te filmy nie stanowią porady medycznej i pełnią jedynie funkcję informacyjną. Filmy te nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Zawsze zasięgnij porady personelu medycznego w razie jakichkolwiek pytań związanych z Twoim stanem zdrowia. Nigdy nie lekceważ profesjonalnej porady medycznej lub nie zwlekaj z jej zasięgnięciem pod wpływem żadnych przeczytanych w Khan Academy treści, lub obejrzanych tu filmów. Polskie napisy: fundacja Edukacja dla Przyszłości, dzięki wsparciu Fundacji HASCO-LEK i Fundacji Akamai. Stworzone przez: Vishal Punwani.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Różnego rodzaje objawów po wystąpieniu udaru, mogą rozwinąć się w Twoim ciele. Gdy coś się dzieje z układem sterowniczym, Twoim mózgiem, cała masa różnych rzeczy, różnych funkcji może być zagrożona, co spowoduje pojawienie się różnych objawów, tak? Ma to sens. Mamy grupę pewnego rodzaju objawów, które mają miejsce najczęściej i to o nich chciałbym teraz opowiedzieć. Występują one najczęściej, ponieważ, jak pamiętasz udar ma miejsce, gdy przepływ krwi jest ograniczony, prawda? Ta grupa objawów wynika z zablokowania przepływu w pewnych tętnicach. Omówimy to teraz. Pierwszą rzeczą, na jaką zwrócimy uwagę jest nagle drętwienie lub osłabienie twarzy, ręki lub nogi. Pojawiło się teraz kilka pytań w Twojej głowie, co nie? Dlaczego dochodzi do drętwienia lub osłabienia? Dlaczego zazwyczaj twarzy, ręki lub nogi? Czy ma to miejsce po dwóch stronach Twojego ciała, czy tylko po jednej? To są dobre pytania. Dziękuję Ci. Omówmy teraz każde z nich. Dlaczego pojawia się drętwienie lub osłabienie? Do drętwienia dochodzi, gdy udar rozwinie się w tym obszarze nazywanym pierwszorządową korą czuciową, tak? Jak wynika z nazwy, jest to kluczowa część Twojego mózgu, która pozwala Ci czuć rzeczy, więc jeśli dojdzie do jej uszkodzenia, możesz doświadczyć zmian w czuciu. Co objawia się na przykład drętwieniem. Osłabienie może mieć miejsce, gdy do udaru dojdzie w obszarze obok, nazywanym korą ruchową, tak? Po raz kolejny, nazwa wiele zdradza, jest to główny rozgrywający w kwestii kontroli Twoich ruchów. Jego zniszczenie może skutkować w ich osłabieniu. Chciałbym podkreślić, że to wszystko jest trochę bardziej skomplikowane, niż stwierdzenie, że kora czuciowa odpowiada za zmysł odczuwania, a korą ruchowa za Twoje ruchy, jest o wiele więcej części Twojego mózgu, które wpływają na te czynności, ale nie chcemy się teraz nimi zajmować, ponieważ chciałbym skupić się na głównych założeniach. Dobra, dlaczego twarz, ręka lub noga? Dlaczego różne części ciała? Krótka odpowiedź jest taka, że zależy to od tego, która części kory ruchowej lub czuciowej zostanie uszkodzona. Można powiedzieć, że różnym częściom ciała odpowiadają różne części kory ruchowej oraz czuciowej. Nie jest to idealny sposób myślenia o tym, ale ideowo częsty sposób myślenia o tym jest taki, że mamy tu takiego gościa, zawieszonego do góry nogami, tak? wzdłuż tej lini w mózgu. Jego nogi znajdują się wzdłuż tej podłużnej szczeliny, a jego ręce tutaj, natomiast twarz tu. Okazuje się, że neurony w tym obszarze odpowiadają za ruch oraz odczuwania w nogach, a neurony w tym obszarze za ruch oraz odczuwania w Twoim ciele. Te w tej części kontrolują Twoje górne kończyny, a te Twoją twarz. Mogłeś zauważyć, że za usta, twarz i ręcę nie odpowiada obszar o wielkości proporcjonalnej do pozostałych. Jest tak ponieważ bardziej czułe części Twojego ciała, takie jak usta, twarz i dłonie mają większość ilość neuronów, które je obsługują, co starałem się oddać na tym rysunku. Możesz prawdopobnie widzieć, gdzie zmierzamy z tym, jeśli masz zakończenie w Twojej tętnicy mózgowej, w Twojej ACA, która dostarcza krew to tych części mózgu, możesz mieć objawy motoryczne i czuciowe w swoich nogach. Jest masz zakończenie tętnicy środkowej mózgu w skrócie MCA, która odżywa ten obszar, kończysz z objawami wpływającym na Twoją twarz oraz górne kończyny, tak? W końcu dotarliśmy do pytania, jedna czy dwie strony ciała. Większość tkanki mózgowej jest ułożona w taki interesujący sposób, omówimy to w szczegółach, ale jest ułożona w takim sposób, że ta kora ruchowa oraz czuciowa po lewej stronie kontroluje i wpływa na czucie po przeciwnej stronie ciała, na jego prawą część, i odwrotnie w przypadku lewej strony. Wynika to ze sposobu, w jaki te neurony są ze sobą połączone, aby przesyłać i otrzymywać sygnały. Neurony przechodzą z jednej strony ciała do drugiej. Ma to miejsce zarówno w rdzeniu kręgowym, w pniu mózgu, jak i w samym mózgu. Przechodzą na drugą stronę. Taka mała dygresja. Jeśli dojdzie do uszkodzenia po jednej stronie, w rezultacie, masz jego objawy po drugiej stronie ciała. Jeśli uszkodzenie ma miejsce po obydwu stronach, to objawy również występują po obydwu stronach, zrozumiano? Obejrzałem właśnie 11 godzin Piratów z Karaibów, więc mogę używać teraz trochę pirackiego języka, zrozumiano? Dobra, to jedna główna grupa objawów, zmiana odczuwania lub osłabienie. Co jest kolejne? Nagły problem z mową lub zrozumieniem innych. Dlaczego to tego dochodzi? Najpowszechniejszy powód tego, że masz problem z mową, jest taki, że udar wpłynął na kluczowe części mózgu, które są odpowiedzialne za mowę, i odżywiane je tętnica środkowa mózgu. Tak właściwie, prawie 40% ludzi, którzy mają udar kończy z problemami związanymi z mówieniem. Pozwól, że przytoczę teraz przykład dwóch ważnych obszarów. Masz tutaj część mózgu, w płacie czołowy, nazywaną ośrodkiem Broki, który jest zaangażowany w dobrą, płynną mowę. Jeśli zostanie uszkodzony, możesz skończyć z powolną oraz słabej jakości zdolnością mówienia. Masz ten obszar tutaj, niedaleko połączenia płatu skroniowego oraz ciemieniowego, nazywany ośrodkiem Wernickiego, który jest istotny w kontekście zdolności do rozumienia tego, co ludzie do Ciebie mówią. Jest również bardzo ważny przy tworzeniu, ładnej, zrozumiałej oraz specyficznej mowy, więc jeśli zostanie on uszkodzony, kończysz ze słabym zrozumieniem tego co ludzie do Ciebie mówią oraz gdy mówisz, nie jesteś zdolny do doboru odpowiednich słów, pozwalających wyrazić to co byś chciał. Kończysz z chaotycznym wysławianiem się. Kolejno, możesz mieć nagły problem z widzeniem przez jedno lub obydwa oczy. Mamy tutaj widok z góry na mózg, co pomoże nam zrozumieć to. Tutaj jest przednia część, a tutaj tylnia. To lewe oko, a to prawe. Mamy dwie, zależne od siebie części, zapewniające dobrą wizję. Potrzebujesz parę zdrowych oczu, które dostarczają wizualnych informacji oraz zdrowego mózgu, który będzie mógł je przeanalizować i zinterpretować, tak? Jeśli masz powiązane z udarem uszkodzenia jednej z kilku części mózgu odpowiedzialnej za widzenie, tak? Powiedźmy, że masz skrzep w tętnicy tylniej mózgu, w skrócie PCA, która dostarcza krew do płatu potylicznego. To główny płat, który pozwala Ci widzieć, gdy zostanie uszkodzony, możesz stracić tę umiejętność. Płat potyliczny jest również ciekawą strukturą. Pozwól, że narysuję dwa pola widzenia, aby łatwiej było to zrozumieć. Tutaj masz lewe pole widzenia z lewego oka, a tutaj prawe pole widzenia z prawego. Jeśli dojdzie do uszkodzeń w lewej części płatu potylicznego, kończysz z utratą wizji w prawej części zarówno w polu widzenia lewym, jak i prawym. To dziwne, co nie? Wynika to ze sposobu połączenia neuronów pomiędzy oczami oraz płatem potylicznym. Podobnie, jeśli masz udar, który wpływa na prawą część płatu potylicznego, tracisz zdolność widzenia w lewej części obydwóch pól widzenia, tak? Bardzo ciekawe. Dobra, co jest kolejne? Inny część zbiór objawów jest powiązany z równowagą. Możesz mieć nagłe zawroty głowy lub utratę równowagi, czy koordynacji ruchowej. Możesz mieć problemy, na przykład z chodzeniem. Może do tego dojść, jeśli udar ma miejsce w móżdżku. W przypadku odpowiednio dużego zablokowania przynajmniej jednej z trzech głównych tętnic, które dostarczają mu krew. Dlaczego skutkuje to zawrotami głowy lub utratą równowagi? Ponieważ móżdżek jest głównym zarządcą naszego ruchu, jeśli coś się z nim stanie, zaczynamy tracić równowagę i zdolność koordynacji ruchu, kończąc z osłabioną możliwością wykonywania ruchów. Dobra, ostatni objaw, o którym chce powiedzieć, jest wystąpienie ciężkiego bólu głowy bez przyczyny, bez przyczyny, o której mógłbyś pomyśleć. Możesz pamietać, że jeden z rodzajów udar to udar krwotoczny, w którym naczynie krwionośne w mózgu pęka i powoduje udar poprzez utratę krwi z krążenia mózgowego. Nie jest to zbyt zaskakujące, ale kiedy naczynie krwionośne pęka w Twojej głowie, powoduje to duży ból. Dochodzi do ciężkiego bólu głowy bez przyczyny. Dobra, to było pięć głównych objawów udaru.