If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Strefa martwicy i strefa półcienia - film z polskimi napisami

Odwiedź nas na (http://www.khanacademy.org/science/healthcare-and-medicine) aby dowiedzieć się więcej o zdrowiu i medycynie. Te filmy nie stanowią porady medycznej i pełnią jedynie funkcję informacyjną. Filmy te nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Zawsze zasięgnij porady personelu medycznego w razie jakichkolwiek pytań związanych z Twoim stanem zdrowia. Nigdy nie lekceważ profesjonalnej porady medycznej lub nie zwlekaj z jej zasięgnięciem pod wpływem żadnych przeczytanych w Khan Academy treści, lub obejrzanych tu filmów. Polskie napisy: fundacja Edukacja dla Przyszłości, dzięki wsparciu Fundacji HASCO-LEK i Fundacji Akamai. Stworzone przez: Vishal Punwani.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Wiemy, że gdy tętnica mózgowa zostanie zablokowana, tkanka mózgu, którą to naczynie odżywia całkiem szybko obumrze. Neurony obumierają bez tlenu, który dostarcza im krew, tak? Tym właśnie jest udar. To, co widzimy, to interesujący wzór, który tworzy tkanka mózgu, w trakcie udaru. Kluczowe jest to, że widzimy dwie różne strefy uszkodzeń. Tu mamy obszar blisko tętnicy, która została zablokowana, nazywamy go strefą martwicy. Mamy również obszar, znajdujący się w pewnym sensie na peryferiach tego rdzenia, nazywamy go strefąpółcienia, która jest obszarem niedokrwiennym, ale wciąż z żywymi komórkami mózgowymi. Zanim wytłumaczę, czym są te dwa obszary, narysujmy je na naszym mózgu. Zauważ, że tutaj mamy lewą stronę mózgu. A tutaj prawą. Patrzymy na mózg z lewej strony. Całkiem dobrze to wygląda. W tym widoku, możemy zobaczyć to, czym jest strefa martwicy. Oraz przebieg tętnicy środkowej mózgu, ponieważ w tym przypadku, to ona została zablokowana. Dalej mamy strefę półcienia, czyli tkankę otaczającą strefę martwicy. Pomówmy najpierw o niej. Jest to obszar, w którym dochodzi do ciężkiego niedokrwienia. Które jest definiowane, jako przepływ krwi o 20% mniejszy niż normalny. Prowadzi to do ogromnej straty dwóch istotnych składników odżywczych dla naszych neuronów i wspierających je komórek. Dochodzi do utraty tlenu oraz glukozy. Zapas, który był dostępny na miejscu, został już zużyty. I nie został uzupełniony, ponieważ krew już tu nie dopływa. To co się natychmiastowo stanie, to ciężkie niedokrwienie, powodujące obumieranie tych neuronów oraz wspierających je komórek. Proces nazywamy nekrozą. Dochodzi to tego zazwyczaj w kilka minut. Potrzeba tylko kilku minut, aby neurony w strefie martwicy obumarły. Co ze strefą półcienia? Pamiętasz, jak powiedziałem, że to dwa różne obszary? Strefa półcienia znajduje się na obrzeżach tkanki niedokrwiennej o średnim zaawansowaniu, znajduje się pomiędzy strefą martwicy, a normalną, zdrową tkanką mózgową. Tkanka w strefie półcienia nie obumiera od razu. Ponieważ, jak powiedziałem jest to tkanka o średniozaawansowanym niedotlenieniu. Jest tak ponieważ dostaje ona trochę krwi z okolicznych tętnic, nazywanych tętnicami pobocznymi. Możesz sobie wyobrazić, że zachodzi dyfuzja tlenu z tych naczyń krwionośnych i wciąż obsługuje tę strefę półcienia. Te białe kropki reprezentują dyfuzję tlenu z tętnic pobocznych. Więc obszary znajdujące się w tej strefie dostaną trochę glukozy i tlenu z tętnic pobocznych. Kluczowe jest to, że nie będzie to trwało cały czas. W rzeczywistości neurony w strefie półcienia również obumrą, jeśli krążenie krwi nie zostanie szybko przywrócone, w przeciągu kilku godzin, od momentu uszkodzenia naczynia krwionośnego. Jest tak ponieważ krążenie oboczne nie jest wystarczające, aby utrzymać poziom tlenu oraz glukozy, który potrzebują neurony w strefie półcienia przez kilka godzin. Teraz dwie kolejne rzeczy o tej strefie, które chciałbym omówić. Po pierwsze, im więcej pobocznych naczyń krwionośnych masz, tym więcej neuronów w strefie półcienia będziesz miał. To jest dobre, ponieważ oznacza, że neurony nie będą od razu obumierały. Oczywiście pod warunkiem, że te tętnice poboczne nie zostały również zablokowane. Na przykład, na tym rysunku tutaj, strefa półcienia może istnieć dlatego że tętnice poboczne są wciąż otwarte. Tak jest w przypadku tej. Jednake, jeśli skrzep pojawi się tutaj poniżej, zaraz przed rozgałęzieniem każdej z tętnic, wtedy w żadnym z tych naczyń, nie będzie krwi, więc strefa półcienia nie będzie istniał. Cała ta strefa będzie strefą martwicy. Jednak, mogą być inne naczynia poboczne, tworzące inną strefę półcienia. Na przykład to naczynie i to. To będą nowe tętnice poboczne dla tej nowo powstałej strefy martwicy. Podsumujmy to, więcej naczyń pobocznych równa się większej ilości tlenu w neuronach, w przypadku zagrożenia śmierci niedokrwiennej. Druga rzecz o strefie półcienia jest taka, że ta strefa jest miejscem, w którym leki są najbardziej efektywne. Co to oznacza? Jednym z celów leczenia jest zniszczenie skrzepu i przywrócenie krwi do obszaru niedokrwiennego. Chcesz, aby krążenie krwi powróciło do strefy niedokrwiennej, jak najszybciej. Pozwoli to na uratowanie neuronów w strefie półcienia. Wymarzę teraz ten niebieski obszar półcienia, aby pokazać, że otrzymuje on teraz odpowiednią ilość tlenu oraz glukozy, aby działać prawidłowo. Jest prawdopodobne, że neurony w strefie martwicy niestety obumrą. Podsumujmy to teraz. Jeśli z jakiegokolwiek powodu, krew przestanie docierać do jakiejś części Twojego mózgu. Dojdzie do rozwinięcia strefy martwicy oraz półcienia. Neurony oraz wspierające je komórki w strefie martwicy obumrą w kilka minut. Natomiast neurony i wspierające je komórki w obszarze półcienia bez leczenia zaczną obumierać po kilku godzinach. Wytrzymają trochę dłużej, niż te w strefie martwicy ponieważ otrzymają krew z tętnic pobocznych.