If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zadanie o oporze przepływu krwi — film z polskimi napisami

Rozwiązanie zadania o oporze, jaki przepływowi krwi stawiają naczynia połączone szeregowo i równolegle. Rishi jest pediatrą, zajmującym się chorobami zakaźnymi i pracuje w Khan Academy. Stworzone przez: Rishi Desai.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Powiedźmy, że masz naczynie krwionośne, jest to długie naczynie, w którym opór wynosi 8 i ma ono trzy rozgałęzienia. Powiedźmy, że dwa większe i jedno niewielkie, które znajduje się pośrodku. Ma wartość oporu równą 10, a te większe powiedźmy, że u nich wartość oporu jest dwukrotnie mniejsza. Czyli wynosi około 5. Po tej stronie naczynia te łączą się w jedno krótkie naczynie, w którym opór wynosi 3. Moje pytanie brzmi, jaka jest wartość całkowitego oporu krwi tutaj oraz tutaj? W tym miejscu będzie on miał wartość 8, potem ma trzy drogi do wyboru, tę, tę i tę. Ostatecznie trafia do tego o wartości 3, żeby wydostać się na zewnątrz po drugiej stronie. Jaki jest całkowity opór? Jaka jest wartość Rt? To jest nasze pytanie. To co teraz zrobię, to podzielę to na dwie części. Część pierwsza, spróbujemy ustalić, jaką wartość ma opór w tej części. Wykorzystam do tego równanie, które przedstawiłem w poprzednim filmie, zgodnie z nim wartość Rt, czyli całkowity opór elementów w żółtym prostokącie, wynosi 1 podzielone na 1/5, plus 1/10 plus 1/5. Gdy spojrzymy na to równanie, to możemy stwierdzić, że wspólny mianownik będzie wynosił 10. Natomiast liczniki odpowiednio przyjmą wartość 2, 1 oraz 2. Zbierając wszystko razem, mamy 1 podzielone przez 5/10, czyli 10/5, co wynosi 2. Z tego wynika, że opór pośrodku tego żółtego prostokąta wynosi 2. Ma to sens, zgodnie z naszą zasadą, ponieważ powiedzieliśmy, że w naczyniach ułożonych prostopadle, całkowity opór będzie mniejszy niż opór cząstkowy. I rzeczywiście, 2 jest mniejsze od 5, 10 i 5, prawda? Jest mniejszy od każdej z tych wartość. Dobra, teraz w naszej części drugiej, mamy trzy rzeczy ułożone szeregowo, tak? Mamy po prostu coś takiego. Mamy 8, 2 oraz 3. Mamy trzy elementy ułożone szeregowo, które do siebie dodamy. W tym przypadku Rt równa się 8 plus 2 plus 3. Więc Rt równa się 13. Jeśli chciałby wiedzieć, jaki jest mój całkowity Rt, powiedziałby, że wynosi 13. Taka więc jest odpowiedź na nasz problem. I to co chciałbym teraz, to żebyś pomyślał o całkowitym oporze w ludzkim ciele, w którym znajduje się o wiele więcej naczyń, niż te ilości, które mam na tym schemacie. Mamy tysiące naczyń w naszym ciele.