Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Zaawansowany test z układu krążenia

Zadanie

Tętno określane jest jako liczba uderzeń serca na minutę. Prawidłowe tętno człowieka mieści się w zakresie od 60 do 100 uderzeń/minutę. Puls spoczynkowy Lance Armstronga (zdjęcie powyżej) wynosił 32 uderzeń/minutę. Podczas wyścigu, tętno wzrosło do 1,6 uderzeń/sekundę. O ile większe jest tętno sportowca w trakcie wyścigu, od tego w momencie odpoczynku?
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
uderzeń/minutę