If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wpływ autonomicznego układu nerwowego na serce — film z polskimi napisami

Dokładnie omówimy jak układ współczulny i przywspółczulny wpływ na Twoje serce w czterech ważnych procesach: chronotropii, dromotropii inotropii i luzytropii. Rishi jest pediatrą zajmującym się chorobami zakaźnymi i pracuje w Khan Academy. Stworzone przez: Rishi Desai.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Czasami w medycynie używamy wielu słów, których znaczenie jest bardzo proste i łatwe do zrozumienia. Jednak często zdarza się, że są one skomplikowane, a ich znaczenie mylące, myślę, że częściowo wynika to z tego, że słowa w medycynie często pochodzą z łaciny, i pozostają w swojej oryginalnej formie. Jako, że łacina nie jest językiem, z którym jesteśmy zaznajomieni, w ostateczności okazuje się, że ta terminologia może być myląca. To co teraz zrobię, to przedstawię Ci cztery słowa. Cztery słowa, zacznę od "chronotropii". Omówimy każde z nich po kolei, aby opisać ich poprawne znaczenie. Chronotropia odnosi się do szybkości bicia serca. Może umieszczę w nawiasach odniesienie do łatwiejszego sposobu myślenia o tych terminach, więc chronotropia odnosi się to tętna. Drugim terminem jest "dromotropia". Dromotropia odnosi się do szybkości przewodzenia. Tego, jak szybko sygnał jest transportowany z jednej komórki do drugiej, to właśnie jest szybkość przewodzenia. Kolejnym słowem jest inotropia, która odnosi się do kurczliwości, czyli tego, jak ciężko mięsień pracuje podczas skurczu, inaczej do siły skurczów, możesz o tym myśleć, jak o sile kurczenia się. Ostatnia jest luzytropia, która odnosi się do relaksacji, do szybkość relaksacji. Omówmy wszystkie te terminy teraz oraz jak układ współczulny i przywspółczulny wpływają na nie. Inną rzeczą, którą napiszę, może kolorem biały, jest to, gdzie na te procesy wpływa układ nerwowy, ok? A potem pomówimy o układzie współczulnym oraz przywspółczulnym. Dobra. Co dzieje się jako pierwsze? Zaczniemy od chronotropii, oczywiście, w procesie tym nie bierze udziału tylko jedna komórka, ale ich cały zbiór, który odpowiedno nazywamy. Masz rację, jeśli pomyślałeś w tym momencie o węźle SA, czyli miejscu, w którym zazwyczaj jest ustalane tempo bicia serca, a układ współczulny będzie wpływał na to, żeby węzeł SA działał szybciej, na skutek wpuszczenia większej ilości jonów sodu do wnętrza tych komórek. Dzięki temu szybciej zostanie osiągnięty punkt progowy dla potencjału czynnościowego. Układ przywspółczulny działa odwrotnie, sprawia że mniejsza liczba jonów sodu trafia do wnętrza komórki, co oznacza, że potencjał czynnościowy pojawi się później. Co w przypadku dromotropii? Słowo to jest rzadziej używane, dlatego chciałem o nim wspomnieć, żebyś oswoił się z tym, że taki termin istnieje. Dromotropia jest związana z prędkością przewodzenia. Jak szybko sygnał jest przewodzony przez serce? Pamiętasz, że główne opóźnienie tego procesu ma miejsce w weźle AV, ogromne opóźnienie, czasami wynosi ono 1/10 sekundy. Do czego dochodzi, jeśli w węźle AV dojdzie do stymulacji przez układu współczulny? Jeśli mamy w pobliżu nerwy współczulne, pozwalają one, aby więcej jonów wapnia szybciej trafiło do komórki. Więc mamy szybszą prędkość przewodzenia. Układ współczulny zmniejsza opóźnienie w przewodzeniu sygnału, natomiast układu przywspółczulny wpływa na wydłużenie tego procesu, tak? Potwórzę, opóźnia przepływ sygnału w węźle AV ponieważ mniej jonów wapnia wpływa do komórki podczas trwania potencjału czynnościowego w węźle AV. Więc nachylenie potencjału czynnościowego jest mniejsze w przypadku wpływu układu przywspółczulnego. Co z pozostałymi terminami, inotropią i luzytropią? Obydwa te terminy są związane z komorami serca, kurczliwością i siłą skurczów. A termin relaksacji odnosi się do tego, jak szybko komory serca ulegają relaksacji. Zapiszę przy tych dwóch terminach "komory". Umieszczę zarówno lewą, jak i prawą komorę, ponieważ te same zasady dotyczą dwóch stron. Więc mamy komory serca. Do tej pory powiedziałem Ci, że układ przywspółczulny ma bardzo niewielki działanie tutaj, ponieważ jak mówiliśmy to układ współczulny wpływa na komory serca, a układ przywspółczulny nie działa przeciwstawnie do niego. Dlatego umieszczę tutaj małą białą linię, aby wskazać, że układ przywspółczulny nie odgrywa tutaj istotnej roli, zarówno w przypadku inotropii, jak i luzytropii, z punktu widzenia komór serca. Wróćmy teraz do układu współczulnego. Jaka jest jego rola w inotropii? W tym procesie? Jak pamiętasz, kurczliwość serca jest związana z ilością jonów wapnia, które trafią do komórki w trakcie trwania potencjału czynnościowego. Co wydarzy się, jeśli dojdzie do stymulacji układu współczulnego? Wtedy do komórki trafi więcej jonów wapnia, a skurcze będą silniejsze, zapiszę tutaj, że skurcze będą silniejsze. Oznacza to, że mięśnie będą kurczyły się z większa siłą niż zazwyczaj. Co w przypadku relaksacji? Mówiliśmy o interesującej rzeczy związanej z retikulum sarkoplazmatycznym, co nie? To miejsce, które gromadzi jony wapnia i pozwala naszemu sercu na powrót do stanu relaksu, w przypadku, gdy układu współczulny wpływa na ten proces, to zachodzi on szybciej, ponieważ stymulowane są kanały ATP, które umożliwiają napływ jonów wapnia do retikulum sarkoplazmatycznego i izolują je od komórki. Więc bezpośrednio wpływają na szybszy proces relaksacji. W szybki sposób omówiliśmy te cztery procesy, mogłeś wcześniej o nich słyszeć lub nie, jednak teraz zostałeś z nimi zapoznany. Chrono, dromo, ino i luzytropia. Te cztery słowa opisują główny wpływ układu współczulnego i parawspółczulnego na serce.