If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przewlekła białaczka — film z polskimi napisami

Białaczki przewlekłe dotykają wyspecjalizowane komórki krwi, które częściowo przeszły proces dojrzewania. Przewlekłe białaczki limfatyczne (CLL) często powodują powiększenie wątroby i śledziony. Zajęcie węzłów chłonnych w CLL jest często nazywane chłoniakiem z małych limfocytów. Dowiedz się jak chłoniak z małych limfocytów może przejść w chłoniaka rozlanego nieziarniczego z komórek B. Stworzone przez: Nauroz Syed.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Opowiem teraz o przewlekłych białaczkach, czyli takich, które pochodzą z tych komórek. Podobnie jak w przypadku białaczek ostrych, podzielimy je na limfatyczne i szpikowe. [w ostrych wyróżniamy limfoblastyczne i szpikowe] Zaczniemy od przewlekłej białaczki limfatycznej, Zaczniemy od przewlekłej białaczki limfatycznej, w skrócie CLL (ang. chronic lymphoid leukemia). w skrócie CLL (ang. chronic lymphoid leukemia). Choć nazwa nam o tym nie mówi, CLL wywodzi się z komórek B. CLL wywodzi się więc z tej komórki, zaznaczę ją kółeczkiem. Jak widzisz, znajduje się ona gdzieś pomiędzy limfoblastem typu B a limfocytem typu B. Znajduje się w tej przejściowej strefie, pomiędzy etapem niedojrzałego blasta i dojrzałej krwinki. Z tego względu, posiada ona zarówno cechy komórki niedojrzałej, jak i cechy komórki dojrzałej. jak i cechy komórki dojrzałej. Na przykład, komórki CLL bardzo przypominają z wyglądu dojrzałe limfocyty B. Na przykład, komórki CLL bardzo przypominają z wyglądu dojrzałe limfocyty B. Na przykład, komórki CLL bardzo przypominają z wyglądu dojrzałe limfocyty B. Gdybyś spojrzał na nie przez mikroskop, to bardzo trudno byłoby Ci je odróżnić. Z zewnątrz nie widać jednak tego, że komórki CCL nie mają tak wytrzymałej struktury jak dojrzałe krwinki. że komórki CCL nie mają tak wytrzymałej struktury jak dojrzałe krwinki. Są słabsze i bardziej kruche. Gdyby pobrać próbkę krwi od pacjenta chorującego na CLL, Gdyby pobrać próbkę krwi od pacjenta chorującego na CLL, żeby ocenić ją pod mikroskopem, trzeba najpierw umieścić ją na szkiełku i wykonać odpowiednie procedury, dzięki którym materiał zostaje utrwalony i odpowiednio barwiony. Komórki CLL są na tyle delikatne, że już samo przygotowanie próbki do badania powoduje ich uszkodzenie. Są tak wrażliwe, że się rozpadają, a ich pozostałości widoczne są w rozmazie krwi jako "cienie Gumprechta". To na tyle charakterystyczne znalezisko, że jeśli jeszcze nie wiemy, że pacjent ma CLL, to ich obecność od razu naprowadza nas na tą chorobę. to ich obecność od razu naprowadza nas na tą chorobę. Wiemy już jak wyglądają komórki CLL, a gdzie się znajdują? Prawidłowe, dojrzałe limfocyty B, po uwolnieniu ze szpiku kostnego do krwi, wędrują do trzech narządów. Do węzłów chłonnych, wątroby oraz śledziony. Po dotarciu w te miejsca podlegają jeszcze drobnym przemianom i wyczekują w nich na pojawienie się patogenów, takich jak bakterie czy wirusy. Wtedy limfocyty B aktywują się i zaczynają je atakować. Wtedy limfocyty B aktywują się i zaczynają je atakować. Na tym polega rola limfocytów. Komórki białaczki CLL są na tyle dojrzałe, że również docierają w te miejsca. One także wędrują do węzłów chłonnych, wątroby i śledziony po uwolnieniu ze szpiku kostnego. Chciałabym się nad tym chwilę zatrzymać. CLL to nowotwór, białaczka pochodząca z komórek linii limfoidalnej. Co się więc stanie z tymi trzema narządami, do których trafiają komórki nowotworowe? Ulegają one powiększeniu. Zwłaszcza węzły chłonne. A że komórki CLL trafiają do węzłów chłonnych w całym organizmie, będzie to skutkowało uogólnionym powiększeniem węzłów chłonnych, uogólnioną limfadenopatią. uogólnioną limfadenopatią. Czyli w przewlekłej białaczce limfatycznej dochodzi do powiększenia węzłów w całym organizmie, co ma swoją nazwę. Nie wiem dlaczego na wszystko musimy mieć specjalną nazwę, ale nic na to nie poradzę. Jeśli znajdziemy powiększony węzeł chłonny u pacjenta z CLL, to możemy przypuszczać, że wynika to z obecności w nim komórek białaczkowych, to możemy przypuszczać, że wynika to z obecności w nim komórek białaczkowych, a wtedy mówimy o SLL - chłoniaku z małych limfocytów. Chłoniakiem, bo komórki tworzą guz, inaczej niż w białaczce. reszta odnosi się oczywiście do rodzaju komórek, z jakich zbudowany jest chłoniak, do pochodzenia komórek nowotworu. Znajdujemy się teraz w bardzo ważnym momencie. Po tym, jak komórki CLL dostają się do węzłów chłonnych zaczynają zagarniać sobie coraz więcej miejsca mogą nabywać nowe mutacje, które spowodują, że guz zacznie rosnąć szybciej, że komórki będą dzielić się szybciej i poza kontrolą. Mogą pojawić się też mutacje skutkujące zwiększoną lepkością komórek. W efekcie rozwija się inny guz, inny chłoniak o większej złośliwości. SLL lub CLL ulega wtedy transformacji w DBCL, czyli chłoniaka rozlanego z dużych komórek B. Taką zmianę jednego nowotworu na inny nazywamy transformacją Richtera. Uogólniona limfadenopatia jest częstym objawem u pacjentów z CLL/SLL. Uogólniona limfadenopatia jest częstym objawem u pacjentów z CLL/SLL. Jeśli zauważysz, że jeden z węzłów chłonnych rośnie bardziej niż inne, Jeśli zauważysz, że jeden z węzłów chłonnych rośnie bardziej niż inne, to może oznaczać, że wewnątrz tego węzła zaszła transformacja w DBCL. to może oznaczać, że wewnątrz tego węzła zaszła transformacja w DBCL. Przejdźmy do czynności komórek CLL. Jak bardzo dojrzałe lub niedojrzałe są pod względem funkcji? Jak bardzo dojrzałe lub niedojrzałe są pod względem funkcji? Najpierw przypomnijmy sobie funkcje prawidłowych limfocytów B. Jedną z najważniejszych jest produkcja przeciwciał. Jedną z najważniejszych jest produkcja przeciwciał. Niestety komórki białaczkowe nie najlepiej sobie z tym radzą. Niestety komórki białaczkowe nie najlepiej sobie z tym radzą. Z tego powodu, pacjenci mają zbyt małą ilość przeciwciał, czyli hipogammaglobulinemię. "Hipo" znaczy "mało", a gamma-globuliny, czy też immunoglobuliny to inne nazwy przeciwciał. Natomiast "emia" - "we krwi". Zatem hipogammaglobulinemia to stan, kiedy we krwi jest za mało przeciwciał. Przyczyną jest to, że komórki CLL nie radzą sobie z ich produkcją. Ale to nie znaczy, że nie próbują. One bardzo się starają wyprodukować przeciwciała, ale bardzo źle im to wychodzi, więc zdarza się, że powstałe w nich przeciwciała nie tylko nie atakują bakterii ani wirusów, ale zamiast tego atakują nasze własne komórki. Zaczyna się od atakowania czerwonych krwinek, co doprowadza do ich uszkodzenia i śmierci. nazywamy to: autoimmunologiczną ... "auto" - czyli wobec siebie autoimmunologiczną, czyli będącą skutkiem atakowania własnego organizmu, ... niedokrwistością hemolityczną Autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna, czyli niedokrwistość będąca skutkiem zniszczenia erytrocytów przez własny układ odpornościowy. Na tym z grubsza polega przewlekła białaczka limfatyczna. Wyróżnia się jeszcze jeden typ CLL rozwijającej się z komórek B Wyróżnia się jeszcze jeden typ CLL rozwijającej się z komórek B - białaczkę włochatokomórkową (HCL), a także różne rodzaje przewlekłych białaczek z limfocytów T, między innymi dorosła białaczka T-komórkowa (ATL) oraz ziarniniak grzybiasty. Nie będę się już w nie zagłębiać, ale dobrze jest wiedzieć, że istnieją. Co do przewlekłej białaczki limfatycznej, myślę, że przedstawiłam najważniejsze informacje. myślę, że przedstawiłam najważniejsze informacje.