If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zaawansowany test z układu krążenia

Zadanie

Tętno określane jest jako liczba uderzeń serca na minutę. Prawidłowe tętno człowieka mieści się w zakresie od 60 do 100 uderzeń/minutę. Puls spoczynkowy Lance Armstronga (zdjęcie powyżej) wynosił 32 uderzeń/minutę. Podczas wyścigu, tętno wzrosło do 1,6 uderzeń/sekundę. O ile większe jest tętno sportowca w trakcie wyścigu, od tego w momencie odpoczynku?
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
uderzeń/minutę
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?