If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zaawansowany test z układu moczowego

Zadanie

Zastosowanie kliniczne #1: Inulina i pomiar szybkości filtracji kłębuszkowej

Inulina jest substancją produkowaną przez rośliny, takie jak karczochy, cebulę i czosnek, która nie ulega sekrecji ani resoprcji wzdłuż nefronu. Ze względu na tę wyjątkową cechę, możemy powiedzieć, że ilość inuliny wydzielonej w mocz na minutę jest równa ilości, jaka zostaje przefiltrowana przez kłębuszek nerkowy przez minutę (szybkość filtracji kłębuszkowej).
Lekarze podają inulinę bezpośrednio do osocza, aby określić szybkość filtracji kłębuszkowej. Do wyznaczenia tego parametru wykorzystuje się dwa równania. Pamiętaj, ilość wydzielonej inuliny na minutę i ilość przefiltrowanej inuliny na minutę jest równoważna, ponieważ inulina nie ulega sekrecji i resorpcji wzdłuż nefronu.
Koniec czytania fragmentu.
#1 inulina wydzielona na minutę=VU
Gdzie V = szybkość powstawania moczu (mL/min)
GdzieU = stężenie inuliny w moczu (mg/mL)
#2 inulina przefiltrowana na minutę=GFRP
Gdzie P = stężenie inuliny w osoczu (mg/mL)
Gdzie GFR = szybkość filtracji kłębuszkowej (mL/min)
Na podstawie informacji powyżej, wyznacz szybkości filtracji kłębuszkowej u pacjenta ze stężeniem inuliny w moczu wynoszącym 15 mg/mL; stężeniem inuliny w osoczu równym 0.25 mg/mL; szybkością powstawania moczu równą 2 mL/minutę.
Szybkość filtracji kłębuszkowej u pacjenta wynosi
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
mL/min