Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:4:11
0 punktów energii
Uczysz się do testu? Skorzystaj z tych 14 lekcji na temat Anatomia i fizjologia człowieka.
Zobacz 14 lekcji
Transkrypcja filmu video (w języku angielskim)
W tym wideo,chciałbym przedstawić inne typy komórek nerwowych Słowo "neuron" ma przedrostek "neuro" odnosi się to dokładnie do układu nerwowego, więc komórki nerwowe są komórkami układu nerwowego. Neurony pracują razem z innymi komórkami w ciele produkując niezwykły przedział czynności systemu nerwowego,włączając świadomość, komunikowanie się,poznanie,emocje,ruch, percepcje zmysłową,i regulację innych funkcji takich jak krążenie,oddychanie i trawienie. Neurony są podzielone na dwie duże kategorie. Pierwszymi neuronami,które są zazwyczaj nazywane komórkami nerwowymi. Drugie to komórki glejowate. Teraz,możemy je nazwać komórkami glejowatymi lub glejem. To oznacza tą samą rzecz. Neurony pochodzą od greckiego słowa "nevro", a glej pochodzi od greckiego słowa "glia", ponieważ myśleli,że coś małego wykonuje czynności tylko połączone. Struktura układu nerwowego jest podzielona na dwie główne części. Pierwsza część składa się głównie z mózgu w głowie i rdzenia kręgowego w kręgosłupie. Ta część systemu nerwowego nazywana jest ośrodkowym układem nerwowym. Inna część układu nerwowego nazywana jest obwodowym układem nerwowym. i składa się głównie z nerwów, tych długich,włóknistych strukturach wychodzą z mózgu i rdzenia kręgowego. Przechodzą przez całe ciało,jak w dół do rąk, i w dół do nóg,i do innych części ciała. Będziemy przerabiać bardziej szczegółowo neuroanatomie w innych filmach. Powinienem poruszyć temat ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego ponieważ neurony są rozdzielone różnie między różne układy. Nazywanie neuronów komórkami nerwowymi jest lekko problematyczne ponieważ te struktury w obwodowym systemie nerwowym nazywane nerwami są tworzone z neuronów. Zawierają one także komórki glejowate. Zawierają także wiele innych komórek które nie są komórkami nerwowymi. Jednakże,często słyszysz ludzi odnoszących się do neuronów jak do komórek nerwowych ponieważ była to tradycyjna nazwa dla nich. Neurony można znaleźć w ośrodkowym układzie nerwowym, w mózgu i rdzeniu kręgowym,i w obwodowym układzie nerwowym w nerwach. Różne typy komórek glejowych możemy znaleźć w jednym i drugim. Wiele komórek nerwowych pochodzą z populacji komórek nazywanych nerwami macierzystymi lub grzebieniem nerwowym. Oba typy komórek powstają wcześniej w rozwoju części zarodka nazywanego ektodermą. Większość neuronów i komórek glejowych w obwodowym układzie nerwowym pochodzą z nerwów macierzystych podczas gdy większość neuronów i komórek glejowych w ośrodkowym układzie nerwowym pochodzą z grzebienia nerwowego. Komórkami macierzystymi i grzebieniem nerwowym zajmiemy się bardziej szczegółowo w innym filmach,kiedy przerobimy rozwój układu nerwowego. Wiele typów neuronów i komórek glejowych dzieli kilka cech strukturalnych dzięki którym zostały ukształtowane. Wiele z nich ma część główną komórki nazywaną perikarionem lub ciałem komórki nerwowej zawierającą jądro i inne organelle. W rezultacie perikarion,jak większość typów komórek posiada procesy,długie,cienkie przedłużenia wydobywające się z perikarionu. Procesy różnych komórek nerwowych różnią się liczbą długości,grubości i stopniem rozgałęzienia,ponieważ wiele z nich może być nierozgałęzionych, i kilka z nich posiada procesy tego odgałęzienia,czasami mniej ,a czasami bardziej. One więc różnią się w dużej mierze w strukturach końcowych na końcu ich procesów i funkcji tych struktur i procesów. Funkcją neuronu jest w procesie przekazywanie informacji. Natomiast funkcją komórek glejowych jest wspomaganie ich na róże sposoby Jest wiele strukturalnych i funkcjonalnych typów neuronów i komórek glejowych. Są ogromnymi liczbami komórek tworzących układ nerwowy. Są to miliardy neuronów w formie trylionów połączeń w układzie nerwowym dorosłego człowieka. Jest tam jeszcze więcej komórek glejowych niż neuronów. W kolejnych filmach,powtórzymy najbardziej powszechne komórki glejowe czyli astrocyty,mikroglej,komórki wyścióółki oligodendrocyty,komórki Schwanna. Są też mniej powszechne komórki glejowe jak komórki satelitowe i węchowe i osłonowe komórki. Lecz tutaj przejdźmy do bardziej powszechnych typów.