If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Poród - film z polskimi napisami

Te filmy nie stanowią porady medycznej i pełnią jedynie funkcję informacyjną. Filmy te nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Zawsze zasięgnij porady personelu medycznego w razie jakichkolwiek pytań związanych z Twoim stanem zdrowia. Nigdy nie lekceważ profesjonalnej porady medycznej lub nie zwlekaj z jej zasięgnięciem pod wpływem jakichkolwiek przeczytanych w Khan Academy treści lub obejrzanych tu filmów. Stworzone przez: Nauroz Syed.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Myślałam, że filmy nauczyły mnie wszystkiego, co muszę wiedzieć o porodzie. Wody płodowe odchodzą, mama krzyczy, wszyscy spieszą do szpitala, a po kilku ćwiczeniach oddechowych oraz dwóch lub trzech naprawdę silnych skurczach pojawia się dziecko. Rzeczywistość nie mogłaby się bardziej różnić. Zazwyczaj, poród jest sygnalizowany, przez kilka objawów, które mówią mamie, że zaraz dojdzie do narodzin dziecka. Jednym z takich objawów jest obniżenie się brzucha. Jednym z sygnałów, który mówi mamie, że dziecko jest gotowe do narodzin, to obniżenie się brzucha. Dochodzi do tego przez główkę dziecka, która przemieszcza się do miednicy matki, co może ona poczuć. Dziecko przemieszcza się do dolnej części brzucha, co możemy zobaczyć na tym schemacie. Nie wiem, czy rozpoznajesz, ale to jest miednica, a tutaj znajduje się dziecko. Możesz zobaczyć, że główka dziecka jest wtulona w miednicę mamy. To właśnie jest to obniżenie. Innym objawem, który mówi mamie, że dziecko jest gotowe do narodzin, to skurcze Braxtona-Hicksa. Nazywamy je skurczami Braxtona-Hicksa, czasami też nazywane skurczami przepowiadającymi, co dobrze mówi o ich roli. Są to skurcze macicy, które pojawiają się po raz pierwszy w pierwszym trymestrze. W przeciwieństwie do skurczy porodowych, są one niezbyt częste, nieregularne, nie pojawiają się zgodnie z pewnym schematem. Wraz ze zbliżaniem się do terminu porodu, skurcze Braxtona-Hicksa stają się częstsze i coraz bardziej niewygodne. Kolejnym, znaczących objawem nadchodzącego porodu jest utrata czopu śluzowego. Czop śluzowy to śluz, który uszczelnia otwór szyjki macicy. Uszczelnia kanał szyjki macicy. Kanał znajdujący się we wnętrzu szyjki macicy. Gdy szyjka macicy się rozluźni, co dzieje się podczas porodu, czop śluzowy wypada. Czasami, czop śluzowy jest zakrwawiony, co oznacza pojawienie się krwi. Pojawienie się krwi. Dobra, omówiliśmy kilka objawów nadchodzącego porodu, ale czym on tak naprawdę jest ? Poród rozpoczyna się wtedy, gdy macica zaczyna się kurczyć regularnie, co prowadzi do rozwarcia szyjki macicy, znajdującej się na drodze dziecka. Skurcze muszą być regularne. Muszą pojawić się w określonym momencie i prowadzić do zmian w szyjce macicy, wtedy mamy do czynienia z porodem. Dzielimy poród na trzy różne etapy, każdy z nich ma swój własny cel. To jest pierwszy etap porodu. To jest pierwszy etap porodu, to drugi, drugi etap porodu, a tutaj mamy trzeci etap porodu. Będziemy omawiać każdy z nich zupełnie niezależnie, zaczynając od pierwszego etapu, który jest najdłuższy. Celem pierwszego etapu porodu jest całkowite rozszerzenie szyjki macicy. To, że szyjka macicy ma się całkowicie rozszerzyć oznacza, że z grubej i całkowicie zamkniętej stanie się cienka i rozwarta na około 10 centymetrów. 10 centymetrów nazywamy całkowitym rozwarciem. To całkiem duża zmiana, co nie? Nie dochodzi do niej natychmiastowo, do rozwarcia dochodzi w trzech osobnych fazach. Pierwszy etap porodu ma trzy różne fazy. Pierwsza z nich nazywana jest fazą utajoną. Faza utajona, tak? Podczas fazy utajonej skurcze stają się coraz silniejsze, częstsze i bardziej regularne. Podczas tej fazy szyjka macicy staje się cieńsza. Wygląda to tak. Widzisz, że szyjka macicy jest cieńsza, prawda? Nie jest jeszcze bardzo rozwarta. Podczas tej fazy, szyjka macicy zostanie maksymalnie rozwarta na 3 centymetry. Faza utajona jest najbardziej różniącą się fazą porodu, u każdej kobiety. U kobiety, która miała wcześniej dzieci, będzie trwała od 10 do 12 godziny, a u kobiety, która będzie rodziła po raz pierwszy, może przedłużyć się aż do 20 godzin. Mamy tu dużą różnorodność. Dobra, na koniec fazy utajonej, szyjka macicy jest maksymalnie zwężona, tak aby podczas kolejnej fazy, nazywanej fazą aktywną, fazą aktywną, mogła się jak najbardziej rozewrzeć, tak? Podczas fazy aktywnej, szyjka macicy z 2-3 centymetrów rozszerza się do 8-9 centymetrów. Wygląda tak, jak tutaj. Możesz zobaczyć, że szyjka macicy rozwarła się i mamy tu teraz więcej miejsca. Ta faza jest najbardziej przewidywalną fazą porodu. Jest na tyle przewidywalna, że możemy zmierzyć jej szybkość. U kobiet, które rodzą po raz pierwszy, szyjka macicy rozszerza się co najmniej 1.2 centymetra na godzinę. Tak jest u kobiet rodzących po raz pierwszy. U mam, które posiadają już dzieci, szyjka macicy będzie rozszerzać się szybciej, co najmniej 1.5 centymetra na godzinę. Jest to tak przewidywalne, że możemy dokładne przewidzieć szybkość tych zmian. Jeśli szyjka macicy nie rozszerza się w określonym tempie, który założyliśmy, powinno nas to zaniepokoić. Została nam teraz ostatnia faza, którą nazywamy fazą przejścia. Faza przejścia. Podczas tej fazy, szyjka macicy kontynuuje swoje rozszerzanie, jednak dzieje się to dużo wolniej, niż w fazie aktywnej. U niektórych kobiet, nie rozróżniamy osobnej fazy, tylko traktujemy ją jak przedłużenie fazy aktywnej. Nachodzą one na siebie. Podczas tej fazy dziecko obniża swoje ułożenie w miednicy i przesuwa się głębiej wzdłuż kanału rodnego. Dobra więc teraz mamy w pełni rozwartą szyjkę macicy. Drugi etap porodu dotyczy okresu od całkowicie rozszerzonej szyjki macicy, do narodzin dziecka. Dla większości ludzi etap ten znany jest jako etap parcia. Zazwyczaj powinien on trwać mniej niż godzinę u kobiet, które rodziły wcześniej oraz mniej niż dwie godziny u kobiet, które nigdy nie rodziły. Zapamiętaj, że użycie znieczulenia zewnątrzoponowego może wydłużyć ten etap, ponieważ spowalnia on akcje porodową. Na samym końcu mamy etap trzeci, czyli okres pomiędzy narodzinami dziecka, a urodzeniem łożyska, co powinno trwa nie dłużej niż 30 minut. Mam nadzieję, że teraz bez żadnych tajemnic będziesz wiedział, co dzieje się podczas porodu. Co jednak wtedy, jeśli poród nie będzie przebiegał prawidłowo? Co wtedy, gdy nie będzie przebiegał tak szybko lub efektywnie, jak powinien? W takim przypadku konieczne jest wywołanie porodu. Jeśli poród nie postępuje, tak jak powinien konieczne jest jego wywołanie - powiemy tu o 3 literach P. Pierwszą z nich jest siła (z ang. power), tak? Pierwszą jest siła. Druga jest pasażer. Pasażer. Mamy siłę, pasażera. I ostatnią będzie przejście. Mamy trzy litery P - siłę, pasażera i przejście, i to musimy ocenić, jeśli poród nie postępuje, tak jak powinien. Jeśli jest anomalny. Siła, dotyczy skurczy macicy lub dokładniej, siły, która jest wytwarzana przez mięśnie macicy, podczas ich skurczy. Jeśli dochodzi do nieprawidłowości na tym etapie, musimy postawić sobie pytanie, czy dzieje się tak ponieważ skurcze macicy nie występują tak często, jak powinny? Czy nie trwają tak długo? Czy może nie są wystarczająco silne? Możemy to ocenić w łatwy sposób, przez obserwację. Zazwyczaj, podczas porodu aktywnego powinniśmy mieć około 3-5 skurczy na każde 10 minut. Powinno dojść do 3-5 skurczy w każdych 10 minutach. Każdy ze skurczy powinien trwać około 40-60 sekund, i powinien być na tyle silny, że macicy powinna pozostać twarda, podczas dotyku. Lub jeśli chciałbyś wykorzystać bardziej obiektywny sposób, możliwy jest pomiar wewnątrzmacicznego ciśnienia, dzięki urządzeniu, który wkłada się bezpośrednio przez pochwę do macicy, co daje nam wynik liczbowy. Jest to bardziej obiektywna miara tego, jak silny jest każdy skurcz. Każdy ze sposobów pozwala dowiedzieć się, czy skurcze podczas porodu sa odpowiednio częste i silne, aby poród był kontynuowany. Jeśli nie są, możliwe jest wykorzystanie takich leków, jak na przykład oksytocyna. Mamy lek nazywany oksytocyną, który zmusza macicę do kurczenia się, co pomaga w kontynuowaniu porodu. Teraz pomówmy o tym, co również jest składnikiem siły - o mamie, czy jej starania są wystarczająco silne. Czy mama prze efektywnie i wystarczająco mocno. Jeśli to nie jest problemem, to przejdźmy teraz do pasażera, którym oczywiście jest dziecko. Powinniśmy rozważyć tutaj kilka rzeczy, ale przede wszystkim to, jak dziecko jest ułożone. Czy główna, czy stopy, czy może ramiona dziecka wyjdą, jako pierwsze. Ponieważ to stanowi różnicę. Musimy wziąć pod uwagę, czy główka dziecka jest elastyczna, czy rozszerza, jak bardzo jest duża, są to ważne informacje, które pomogę stwierdzić, czy poród przebiega prawidłowo. Ostatnią rzeczą do rozważana jest przejście, które odnosi się do kości miedniczych mamy oraz tkanki miękkiej w kanale rodnym. Czyli szyjki macicy i kości miedniczych. Anormalny poród może być wynikiem, czegoś co nazywamy dysproporcją matczyno-płodową. Dysproporcja matczyno-płodowa. Anomalny poród może być rezultatem dysproporcji matczyno-płodowej. Odnosi się ona do czaszki dziecka oraz do kości miedniczych matki, tak? Mówimy więc tutaj o dysproporcji pomiędzy główką dziecka i miednicą mamą. Najprościej mówiąc, główka dziecka nie mieści się w kanale rodnym mamy, ponieważ jest zbyt duża lub miednica mamy jest za mała. W obydwóch przypadkach, jako, że nie można za wiele zmienić, cięcie cesarskie staje się jedynym wyjściem na poradzenie sobie z tym problemem. Dobra, pokrótce omówiliśmy poród. Następnym razem, gdy zobaczysz hollywoodzki poród, docenisz to, jak wygląda on w rzeczywistości.