If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Stan przedrzucawkowy - film z polskimi napisami

Odwiedź nas na (http://www.khanacademy.org/science/healthcare-and-medicine) aby dowiedzieć się więcej o zdrowiu i medycynie. Te filmy nie stanowią porady medycznej i pełnią jedynie funkcję informacyjną. Filmy te nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Zawsze zasięgnij porady personelu medycznego w razie jakichkolwiek pytań związanych z Twoim stanem zdrowia. Nigdy nie lekceważ profesjonalnej porady medycznej lub nie zwlekaj z jej zasięgnięciem pod wpływem żadnych przeczytanych w Khan Academy treści, lub obejrzanych tu filmów. Polskie napisy: fundacja Edukacja dla Przyszłości, dzięki wsparciu Fundacji HASCO-LEK i Fundacji Akamai. Stworzone przez: Nauroz Syed.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Chciałabym zacząć od skali. To jest skala, skala czasowa. Na tym końcu mamy czas przed ciążą, a na tym po ciąży. Pośrodku mamy około 20 tydzień ciąży. Użyłam tej skali czasowej, aby pokazać jak bardzo różni się nadciśnienie w ciąży, w zależności od tego, kiedy nadciśnienie występuje, i jak ciężko przebiega. Zaczynając od tego końca, powiedźmy, że kobieta ma wysokie ciśnienie krwi przez wiele lat, zanim zaszła w ciążę. Lub dowiedziała się, że ma nadciśnienie przed 20 tygodniem ciąży. Możemy powiedzieć, że ma chroniczne, chroniczne lub wcześniej występujące, chroniczne lub wcześniej występujące nadciśnienie. Jej nadciśnienie nie ma nic wspólnego z ciążą, ponieważ schorzenie pojawiło się przed ciążą lub przed 20 tygodniem ciąży. 20 tydzień jest istotny, ponieważ przed nim, w tym wczesnym stadium, ciąża obniża ciśnienie krwi. Więc jeśli kobieta ma nadciśnienie przed 20 tygodniem, wtedy jej schorzenie nie ma nic wspólnego z ciążą. Jeśli do stwierdzenia nadciśnienia dojdzie po 20 tygodniu ciąży, mówimy, że mamy do czynienia z nadciśnieniem tętniczym w ciąży. Nadciśnienie tętnicze w ciąży. Zapiszę je w skrócie, jako HTN, w tym filmie. Nadciśnienie tętnicze w ciąży. Zazwyczaj to schorzenie powinno zniknąć około 12 tygodni po porodzie. Jeśli nie, wtedy jest szansa, że kobieta miała wysokie ciśnienie krwi przed zajściem w ciąże, ale nie zostało to odkryte we wcześniejszym stadium ciąży, ponieważ dochodzi do fizjologicznego obniżenia ciśnienia krwi, o którym mówiliśmy wcześniej, które miejsce w początkowym etapie ciąży. Myślę, że możesz stwierdzić, że te dwa schorzenia, chroniczne nadciśnienie i nadciśnienie tętnicze w ciąży są łagodniejszym przebiegiem nadciśnienia. Pomówmy teraz o trochę bardziej poważnych problemach wynikających z wysokiego ciśnienia, którym może być stan przedrzucawkowy. Stan przedrzucawkowy. Trochę dziwna nazwa, stan przedrzucawkowy i rzucawka. Stan przedrzucawkowy i rzucawka. Stan przedrzucawkowy ma miejsce, gdy u kobiety rozwija się wysokie ciśnienie krwi po 20 tygodniu ciąży. Podobnie, jak w przypadku nadciśnienia tętniczego w ciąży, ale z kilkoma dodatkowymi objawami. Oprócz wysokiego ciśnienia krwi, do moczu wydzielane są białka, czyli dochodzi do białkomoczu. Białkomocz. Białko w moczu. Dochodzi również do niewydolności różnych organów. Opowiem Ci o niej, ponieważ mamy tu do czynienia, z niewydolnością różnych narządów. Więc stan przedrzucawkowy jest połączeniem wysokiego ciśnienia krwi, białkomoczu i niewydolności narządów. Rzucawka ma miejsce, gdy u kobiety ze stanem przedrzucawkowym pojawią się drgawki. Dobra, więc gdy u kobiety ze stanem przedrzucawkowym rozwiną się drgawki, mamy do czynienia z rzucawką. Dobra. Dobrze jest znać definicję stanu przedrzucawkowego, jednak jak do niego dochodzi? Jak do tej pory, nie wiemy za dużo o tej chorobie, jesteśmy całkiem pewni tego, że ma wiele wspólnego z anomalnym rozwojem naczyń krwionośnych łożyska we wczesnym stadium ciąży. Naczynia krwionośne w łożysku nie rozwijają się prawidłowo. Jeśli pamiętasz, podczas formowania się łożyska, trofoblasty embrionu, który znajduje się tutaj i te zielone komórki na zewnątrz, to są trofoblasty. Trofoblasty ingerują w doczesną, czyli endometrium, które jest tak nazywane podczas ciąży. Ingerują przez część nazywaną mięśniówką macicy. I robią to, trofoblasty przechodzą przez doczesną, aby mieć dostęp i przedostać się do tętnic spiralnych, które są tymczasowymi rozgałęzianiami tętnicy macicznej. Są to tętnice wspierające macicę. Przedostają się do tętnic spiralnych, aby mieć dostęp do utlenowanej krwi, która się w nich znajduje. W taki sposób łożysko tworzy się pomiędzy naczyniami, w których dochodzi do wymiany krwi, pomiędzy matką, a płodem. Dzieje się to dzięki pierwszemu krokowi, który wykonują trofoblasty przedostając się do tętnic spiralnych. Aby zaszło to z sukcesem, wcześniej mają miejsce dwie rzeczy. Dwie rzeczy muszą się wydarzyć. Po pierwsze, trofoblasty muszą być bardzo agresywne w tym przedostaniu się, naprawdę muszą agresywnie dostać do doczesnej. Po drugie, tętnice spiralne muszą się przekształcić. Z wąskich, grubościennych naczyń krwionośnych, stają się dużymi, poskręcanymi naczyniami, które umożliwiają przepływ dużej ilość krwi. Te dwie rzeczy muszą się wydarzyć. Uważamy, że stan przedrzucawkowy pojawia się, jeśli do nich nie dojdzie. Jeśli trofoblasty źle wykonają swoją pracę polegającą na wejściu do doczesnej, a tętnice spiralne nie zmienią się na tyle, aby pozwolić na zwiększony przepływ krwi. Zróbmy teraz krok w tył i popatrzmy na większy obraz. Jeśli łożysko nie dostanie dostępu do tętnic spiralnych, oznacza to, słaby dostęp tlenu do łożyska, co staje się coraz większym i większym problemem wraz z postępem ciąży u kobiety. Płód i łożysko wymagają zwiększonych ilości krwi i tlenu. Brak w dostawie tlenu sprawia, że komórki otaczające łożysko stają się naprawdę złe. Jest to powszechny proces w ciele człowieka. Gdy komórki nie dostają odpowiedniej ilości tlenu, stają się złe i wydzielają molekuły, zazwyczaj cząsteczki przeciwzapalne. I to dzieje się też w tej sytuacji. Łożysko wydziela kilka cząsteczek do krwiobiegu matki. I te cząsteczki zaczynają wpływać na to, jak działa układ krążenia, a szczególnie zaczynają niszczyć komórki, które wyścielają wnętrze naczyń krwionośnych, czyli komórki śródbłonkowe. Jeśli to jest naczynie krwionośne, patrzymy na nie, tak jakby to był przekrój poprzeczny naczynia krwionośnego. Mówimy teraz o tych komórkach w jego wnętrzu. Te komórki to komórki śródbłonkowe, które wyścielają wnętrze naczynia krwionośnego. Komórki te, są celem tych cząsteczek, które zostały wydzielone z łożyska. Są komórkami, które one będą chciały zniszczyć. Uszkodzenie komórek śródbłonka prowadzi do charakterystycznych objawów stanu przedrzucawkowego. Na przykład, gdy komórki śródbłonka zostaną uszkodzone, tracą zdolność do kontrolowania pracy naczynia krwionośnego. Jest im ciężej rozkurczać naczynia krwionośne, co prowadzi do wysokiego ciśnienia krwi. Naczynia krwionośne nie są w stanie się rozkurczać, dlatego kończysz z nadciśnieniem. A cząsteczki wydzielane przez łożysko powodują również to, że śródbłonek staje się bardziej nieszczelny. Prowadzi to do tego, że białka są w stanie uciec z naczyń krwionośnych. Gdy dojdzie do nieszczelności naczyń krwionośnych nerek, a białka wyciekają z naczyń kłębuszkowych, kończysz z białkiem w moczu, a tym samym białkomoczem, który jest jednym z oznak stanu przedrzucawkowego. Również w pozostałej części organizmu, białko wycieka z naczyń krwionośnych do otaczających je tkanek, prawda? Jeśli pamiętasz cokolwiek o siłach Starlinga, wiem, że mówię o dość zaawansowanej wiedzy, to wiesz, że tam gdzie idzie białko, idzie też woda. Więc woda podąża za białkami do okolicznych tkanek, co prowadzi do obrzęku i puchnięcia w całym ciele. Puchnięcie twarzy, dłoni puchnięcie o wiele większe, niż w przypadku prawidłowej ciąży. Naczynia krwionośne w prawie każdym narządzie będą dotknięte tą sytuacją, co doprowadzi do objawów w całym ciele. Na przykład, będziesz miała bóle głowy, bóle głowy, drgawki. Zaobserwujesz bóle głowy, drgawki i różne objawy wizualne. Będziesz mogła zaobserwować objawy dysfunkcji naczyń krwionośnych w Twoim mózgu. Doświadczysz również bólu brzucha, bólu w dolnej, środkowej części brzucha i będziesz miał podwyższony poziom enzymów wątrobowych. Podwyższony poziom enzymów wątrobowych wynikający z niepoprawnego działania wątroby. Będziesz również miał hipotrofię wewnątrzmaciczną, więc płód nie będzie rósł wystarczająco przez niepoprawnie działające naczynia krwionośne łożyska. To miałam na myśli, mówiąc o uszkodzeniu narządów na początku tego filmu. Kolejna rzecz, o której chciałabym wspomnieć to to, że komórki śródbłonka, gdy zostaną uszkodzone mogą wydzielać swoje własne cząsteczki. Te cząsteczki będą wspierały proces krzepnięcia, prowadząc do powstania skrzepów w całym ciele. Jak możesz sobie wyobrazić, powoduje to powstanie osobnych, wielkich fragmentów tkanki. Diagnostyka stanu przedrzucawkowego wymaga szukania wszystkich tych objawów, o których powiedziałam. Aby postawić diagnozę. kobieta musi mieć wysokie ciśnienie krwi, ciśnienie skurczowe musi być wyższe od 140, a rozkurczowe od 90. Taka jest ogólna definicja nadciśnienia. I dodatkowo musi spełniać jedno z poniższych kryteriów. Musi mieć białkomocz lub widoczne objawy uszkodzeń wielonarządowych. Może mieć podniesiony poziom enzymów wątrobowych, mówiący o nieprawidłowym działaniu wątroby, lub zwiększony poziom kreatyniny, mówiący o uszkodzeniu nerek. Lub zmniejszoną ilość płytek krwi, co sugeruje formowanie się skrzepów. Każdy z objawów wielonarządowych uszkodzeń, pozwala na postawienie diagnozy. Jeśli kiedykolwiek spędziłeś czas na oddziale położniczo-ginekologicznym w szpitalu, wiesz, że szukanie objawów tego schorzenia, odbywa się całkiem agresywnie, ponieważ stan przedrzucawkowy prowadzi do naprawdę poważnych komplikacji. Może prowadzić do przedwczesnego odklejenia się łożyska. Może prowadzić do krwiaków na wątrobie lub jej uszkodzenie. Może również powodować schorzenie nazywane zespółem rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, które wynika z formowania się skrzepów w naczyniach krwionośnych w całym ciele. Może również prowadzić do udaru, a nawet konieczności mechanicznej wentylacji. Więc jest to naprawdę poważne schorzenie, które powinno być traktowane z dużą powagą. W jaki sposób leczymy tę chorobę? Tak naprawdę, poród jest jedynym lekarstwem. Co ma sens, ponieważ wtedy łożysko, żródło wszelkich czynników, które niszczą układ krążenia mamy, jest usuwane. Usunięcie łożyska powinno wyleczyć to schorzenie i tak się właśnie dzieje. Poród łożyska zawsze pozwala pozbyć się wszystkich objawów stanu przedrzucawkowego. Oczywiście ważne jest, aby rozważyć to czy płód jest na tyle dojrzały, aby przeżyć poród. Dla tego, jeśli kobieta jest już w conajmniej 37 tygodniu ciąży, wtedy zazwyczaj wywoływany jest poród, jeśli mama ma stan przedrzucawkowy, bez względu na to, jak bardzo jest on rozwinięty. Jednak, jeśli ciążą nie osiągnęła jeszcze 37 tygodnia, wtedy do rozwiązania dochodzi, gdy stan przedrzucawkowy przyjmuje ciężką postać. Ostatni punkt, o którym chciałabym wspomnieć, rzucawka, inaczej drgawki u kobiet ze stanem przedrzucawkowym, są jednym z najbardziej przerażających objawów, którego ryzyko wystąpienia jest największe przed samym porodem, podczas porodu lub 24 godziny po porodzie. Dlatego też, każdej kobiecie ze stanem przedrzucawkowym jest podawany siarczek magnezu. Każdej kobiecie ze stanem przedrzucawkowym jest podawany siarczek magnezu, który jest środkiem przeciwepileptycznym, czyli czynnikiem, który zapobiega tymczasowym drgawkom. Magnez podawany jest podczas porodu i przez 24 godziny po nim, aby zapobiec możliwości pojawienia się drgawek. Ważne jest również odpowiednie zajęcie się nadciśnieniem. Nie możesz zostawić kobiety z wysokim ciśnieniem krwi podczas ciąży. Używamy tu takie leki jak hydralazynę. Takie leki jak hydralazynę i labetalol. I labetalol. Hydralazyna i labetalol są bezpiecznymi lekami przeciw nadciśnieniu w ciąży. Dobra, to były niektóre ze szczegółów odnośnie niebezpiecznej komplikacji w ciąży. Stanu przedrzucawkowego.