Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Patofizjologia polio — film z polskimi napisami

Odwiedź nas na (http://www.khanacademy.org/science/healthcare-and-medicine) aby dowiedzieć się więcej o zdrowiu i medycynie. Te filmy nie stanowią porady medycznej i pełnią jedynie funkcję informacyjną. Filmy te nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Zawsze zasięgnij porady personelu medycznego w razie jakichkolwiek pytań związanych z Twoim stanem zdrowia. Nigdy nie lekceważ profesjonalnej porady medycznej lub nie zwlekaj z jej zasięgnięciem pod wpływem żadnych przeczytanych w Khan Academy treści, lub obejrzanych tu filmów. Polskie napisy: fundacja Edukacja dla Przyszłości, dzięki wsparciu Fundacji HASCO-LEK i Fundacji Akamai. Stworzone przez: Ian Mannarino.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

W jaki sposób wirus polio wywołuje poliomyelitis? W jaki sposób wirus polio wywołuje poliomyelitis? Jak infekuje ludzi i wywołuje u nich dolegliwości? Zaburzenia czynności mięśni, ich porażenie i inne objawy? Po pierwsze, wirus polio należy do grupy enterowirusów. Enterowirusy to rodzaj wirusów, które replikują w jelitach. Infekują nas one przedostając się do organizmu przez usta, są przez nas połykane i trafiają do jelit, gdzie ulegają replikacji. Namnażają się i liczba kopii wirusa znacznie rośnie. Namnażają się i liczba kopii wirusa znacznie rośnie. Wirus polio może również replikować w obrębie gardła. Wirus polio może również replikować w obrębie gardła. Zatem jego namnażanie zachodzi w dwóch lokalizacjach. Kiedy liczba kopii wirusa osiągnie pewną ilość, gdy jest go w organizmie naprawdę dużo, jest on w stanie przedostać się do ośrodkowego układu nerwowego. A dokładniej do rdzenia kręgowego. Tutaj jest rdzeń kręgowy. Jest on celem ataku wirusa polio. A właściwie konkretne komórki rdzenia, o czym za chwilę opowiem. Ale jak on w ogóle dostaje się do rdzenia? Nie zostało to jeszcze do końca wyjaśnione. Teorie są dwie. Pierwsza opiera się na wiremii, czyli obecności wirusa we krwi. "Emia" odnosi się to stanu, kiedy coś znajduje się we krwi. Zatem wirus dostaje się do krwi i w jakiś sposób odnajduje drogę, by przedostać się z niej do tych konkretnych komórek w rdzeniu kręgowym. To jedna z teorii. Druga mówi o wstecznym transporcie aksonalnym. Wsteczny, bo odbywa się w odwrotną stronę niż normalnie, Wsteczny, bo odbywa się w odwrotną stronę niż normalnie, a aksonalny, bo zachodzi przez aksony nerwów. Tak mniej więcej wygląda neuron. Ma ciało komórki, gdzie znajdują się jądro, cytoplazma, a także inne organella zapewniające wzrost i przeżycie komórki. wzrost i przeżycie komórki. Każda komórka ma takie ciało. Tym, co wyróżnia neurony są ich długie wypustki, które nazywamy aksonami. Nerwy, które są skupiskami neuronów przekazują informacje właśnie poprzez aksony. Aksony transportują impulsy elektryczne, które po dotarciu do zakończeń neuronalnych, wyzwalają rodzaj reakcji chemicznej, dzięki której informacje przekazywane są dalej. do mięśni, innych nerwów, albo jeszcze innych odbiorców. do mięśni, innych nerwów albo jeszcze innych odbiorców. Chodzi o to, że być może wirus polio w jakiś sposób dostaje się do tych aksonów i wędruje w górę, do ciała komórki, gdzie replikuje i uszkadza neuron. Przypuszcza się, że neurony służą tu za szlaki transportowe z miejsca replikacji wirusa do rdzenia kręgowego, gdzie generuje uszkodzenia. Dla przypomnienia, polio jest chorobą motoneuronów. Celem działania wirusa są neurony motoryczne. Ale zainfekowane nim osoby nie zawsze doświadczają objawów. W rzeczywistości, od 90 do 95% zakażeń przebiega bezobjawowo. Znaczna większość pacjentów nie ma objawów i w pełni zdrowieje. Jednak nawet osoby bezobjawowe mogą być źródłem zakażenia dla innych, bo transmitują wirusa drogą fekalno-oralną. Osoby, które nie prezentują żadnych objawów mogą roznosić patogen nawet przez 4 do 6 tygodni i infekować kolejne osoby. Jak mówiłem, bardzo wielu ludzi szybko zdrowieje, nie ma żadnych objawów polio, ale może ono w końcu trafić na kogoś, kto zachoruje ciężej. ale może ono w końcu trafić na kogoś, kto zachoruje ciężej. Szczególnie zagrożone są dzieci poniżej 6 miesiąca życia. Szczególnie zagrożone są dzieci poniżej 6 miesiąca życia. Dużym problemem jest to, że takie dzieci noszą pieluchy i na terenach o gorszych warunkach sanitarnych wirus bardzo szybko roznosi się w społeczności. wirus bardzo szybko roznosi się w społeczności. Wróćmy do kwestii patofizjologii. Mamy tu przekrój poprzeczny przez rdzeń kręgowy i chciałbym zwrócić na coś uwagę. Celem ataku polio są neurony motoryczne. tutaj mamy cały rdzeń, a motoneurony znajdują się w jego części nazywanej rogami przednimi. Przednimi, inaczej brzusznymi i rogami, bo taki kształt przypominają. Zatem neurony motoryczne znajdują się w przedniej części rdzenia. Spójrzmy jeszcze na pozostałe elementy. To, co obrysowałem to istota szara. Znajdują się w niej ciała komórek nerwowych. Otaczający ją obszar to istota biała, zbudowana z aksonów komórek nerwowych. I to właśnie ciała komórek nerwowych rogów przednich rdzenia, będące neuronami ruchowymi, atakowane są przez wirusa polio. Rdzeń oddaje całe mnóstwo maleńkich neuronów do wszystkich mięśni w organizmie. Pokażę to na tym rysunku. Rdzeń jest pełen takich maleńkich neuronów, które docierają do każdego mięśnia w naszym organizmie. Tutaj, narysuję to na fioletowo, żeby lepiej to było widać. Te neurony podążają do mięśnia dwugłowego ramienia. Te neurony podążają do mięśnia dwugłowego ramienia. jeśli polio zaatakuje niektóre z nich, niektóre zupełnie zniszczy, siła tego mięśnia się zmniejszy. Powiedzmy, że te neurony zostaną zniszczone. Wtedy do mięśni przestaje docierać impulsacja. Wtedy do mięśni przestaje docierać impulsacja. Mięśnie zostają pozbawione stymulacji nerwowej. Mięśnie zostają pozbawione stymulacji nerwowej. Zostaje ona zerwana. Przez to mięśnie stają się słabsze i pacjent nie może ich normalnie używać. Objawy polio są skutkiem uszkodzenia właśnie tych motoneuronów. Objawy polio są skutkiem uszkodzenia właśnie tych motoneuronów. Czasem nazywa się je dolnymi motoneuronami. Czasem nazywa się je dolnymi motoneuronami. Jak wiesz lub nie, górny motoneuron znajduje się w mózgu, skąd daje wypustkę do rdzenia kręgowego, do ciała komórki kolejnego neuronu, który oddaje wypustkę do mięśnia. który oddaje wypustkę do mięśnia. To więc przykład tego, o czym wcześniej opowiadałem. To więc przykład tego, o czym wcześniej opowiadałem. neuron komunikuje się z innym neuronem. Dobrze, zatem dochodzi do uszkodzenia dolnego motoneuronu. Dobrze, zatem dochodzi do uszkodzenia dolnego motoneuronu. Na szczęście organizm jest w stanie kompensować te uszkodzenia. Nawet jeśli ten neuron zostanie zniszczony i nie będzie mógł przekazywać sygnałów do mięśni inne neurony, które też podążają do tego mięśnia mogą wypuścić dodatkowe wypustki i doprowadzić impulsację do fragmentów mięśnia zaopatrywanych wcześniej przez ten uszkodzony neuron. Taki neuron ma wówczas pod opieką większą część mięśnia niż wcześniej. Taki neuron ma wówczas pod opieką większą część mięśnia niż wcześniej. Niektórzy pacjenci mogą odzyskać w ten sposób pełną sprawność Niektórzy pacjenci mogą odzyskać w ten sposób pełną sprawność i wyzdrowieć z polio. Niestety, z biegiem czasu może dojść do zespołu post-polio. może dojść do zespołu post-polio. Pojawia się on wiele lat po ostrej infekcji wirusem polio Pojawia się on wiele lat po ostrej infekcji wirusem polio i jest definiowany jako nawrót ograniczenia funkcji mięśni. i jest definiowany jako nawrót ograniczenia funkcji mięśni. Po latach od stabilizacji stanu pacjenta, czynność mięśni znów zaczyna się pogarszać. Nawet jeśli wcześniej wrócił do pełnej sprawności, może pojawić się postępujące osłabienie mięśni. może pojawić się postępujące osłabienie mięśni. Dlaczego tak się dzieje? Czy zakażenie przetrwało i nadal niszczy nerwy? Nie, chodzi o to, że wyniku procesów starzenia neurony zaczynają umierać. To normalne, że z wiekiem dochodzi do utraty pewnych komórek. Jednak u zdrowych ludzi, mięśnie zaopatrywane są przez kilka neuronów, Jednak u zdrowych ludzi, mięśnie zaopatrywane są przez kilka neuronów, więc nie doświadczają oni aż tak silnego osłabienia. Natomiast w sytuacji, kiedy znacznie mniejsza ilość neuronów musi zaopatrywać taką samą ilość tkanki mięśniowej, musi zaopatrywać taką samą ilość tkanki mięśniowej, kiedy zaczynają one umierać w normalnych procesach starzenia, pacjent doświadcza znacznego i postępującego osłabienia czynności mięśni, pacjent doświadcza znacznego i postępującego osłabienia czynności mięśni, które były kiedyś dotknięte polio. Neurony w całym organizmie umierają, ale to te są przeciążone, to te zaopatrują dodatkowe mięśnie, więc kiedy ich zabraknie pacjent zauważa różnicę. więc kiedy ich zabraknie pacjent zauważa różnicę. Jeszcze raz, zespół post-polio może pojawić się wiele lat po zachorowaniu na polio.