Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Czym jest opryszczka noworodkowa? - film z polskimi napisami

Odwiedź nas na (http://www.khanacademy.org/science/healthcare-and-medicine) aby dowiedzieć się więcej o zdrowiu i medycynie. Te filmy nie stanowią porady medycznej i pełnią jedynie funkcję informacyjną. Filmy te nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Zawsze zasięgnij porady personelu medycznego w razie jakichkolwiek pytań związanych z Twoim stanem zdrowia. Nigdy nie lekceważ profesjonalnej porady medycznej lub nie zwlekaj z jej zasięgnięciem pod wpływem żadnych przeczytanych w Khan Academy treści, lub obejrzanych tu filmów. Polskie napisy: fundacja Edukacja dla Przyszłości, dzięki wsparciu Fundacji HASCO-LEK i Fundacji Akamai. Stworzone przez: Raja Narayan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Kobieta w ciąży zarażona wirusem opryszczki jeśli ma aktywne zmiany, może w trakcie porodu zarazić swoje dziecko opryszczką noworodkową. Wkleję tu rysunek noworodka i omówimy sobie trzy różne typy tej choroby, które mogą wystąpić u dziecka. Pierwszy typ opryszczki, jaka może wystąpić u noworodka to opryszczka SEM. Opryszczka SEM. Skrót ten pochodzi od narządów, których dotyka zakażenie. S odnosi się do skin, czyli skóry, na której pojawiają się zmiany w postaci pęcherzyków ulegających pęknięciu, zwłaszcza w miejscach narażonych na drażnienie. Jeśli na przykład w czasie porodu użyte zostały kleszcze, na głowie dziecka mogą powstać otarcia, tam gdzie dotykały jej kleszcze. Jeśli te otarcia wejdą w kontakt ze zmianami opryszczkowymi matki, na jego głowie mogą pojawić się podobne zmiany. na jego głowie mogą pojawić się podobne zmiany. Oprócz skóry, opryszczka atakuje również oczy, już odrobinę o tym wspominałem. Wirus dotyka szczególnie centralnej części oka, czyli rogówki, co objawia się charakterystycznymi zmianami o dendrytycznym lub gwiaździstym kształcie. Jeśli nie są one leczone, mogą doprowadzić do utraty wzroku. To litera E - eye, czyli oko. M oznacza z kolei mouth, czyli usta, na których pojawia się znane większości z nas "zimno", a więc zmiany opryszczkowe ust, wewnętrznych części policzków oraz koniuszka języka. Jak nietrudno zauważyć, żadna z tych trzech okolic nie obejmuje narządów wewnętrznych. żadna z tych trzech okolic nie obejmuje narządów wewnętrznych. Nie dochodzi do zajęcia narządów wewnętrznych i tym samym jest to najlżejsza postać opryszczki noworodkowej. i tym samym jest to najlżejsza postać opryszczki noworodkowej. Z kolei do ciężkich postaci opryszczki noworodkowej zaliczamy zakażenie uogólnione. Jak sugeruje nazwa, jest to zakażenie rozsiane po całym organizmie, a zatem także w narządach wewnętrznych. Najczęściej atakowanym narządem jest wątroba, dlatego ją dorysuję. Specjalnie narysowałem ją taką dużą, bo zaraz za wirusem podążają krwinki białe. Zapiszę jeszcze, że ten symbol oznacza wirusa opryszczki. Zatem wirus opryszczki wędruje do wątroby, a za nim podążają krwinki białe, które starają się go zwalczyć. a za nim podążają krwinki białe, które starają się go zwalczyć. Dlatego wątroba ulega powiększeniu. Z powodu nadciągających krwinek białych i płynu, który w rezultacie się gromadzi. Taki stan nazywamy hepato- od wątroby, megalią. Taki stan nazywamy hepato- od wątroby, megalią. Hepatomegalią, czyli powiększeniem wątroby. Spośród tych trzech typów opryszczki noworodkowej, Spośród tych trzech typów opryszczki noworodkowej, ten cechuje się najwyższą śmiertelnością, największym ryzykiem zgonu. Ostatni typ opryszczki noworodkowej to opryszczka OUN, opryszczka ośrodkowego układu nerwowego, czyli zajęcie przez wirusa opryszczki mózgowia lub rdzenia kręgowego, co wiąże się z różnymi objawami w zależności od lokalizacji choroby. W przypadku zajęcia rdzenia najczęściej pojawiają się drżenia. Dziecko ma drżenia. Gdy przyjrzymy się jego rękom albo stopom, zauważymy, że się poruszają. Ma to sens, bo w rdzeniu kręgowym znajdują się ośrodki odpowiadające za ruchy kończyn. Natomiast w przypadku zajęcia mózgu, proces zapalny, będący konsekwencją walki krwinek z wirusem proces zapalny, będący konsekwencją walki krwinek z wirusem sprawia, że dziecko jest bardzo zmęczone. Może przejść w stan letargu. Dorysuję tu zzz na znak, że śpi. Dorysuję tu zzz na znak, że śpi. Niestety nie wróży to dobrze. Letarg świadczy o tym, że nerwy w mózgu, które powinny wysyłać sygnały do reszty organizmu i utrzymywać je w stanie czuwania ulegają uszkodzeniu, na skutek walki białych krwinek z wirusem. Kolejnym, do czego może dojść, są drgawki także będące skutkiem czynności układu odpornościowego także będące skutkiem czynności układu odpornościowego i związanego z tym stanu zapalnego. Zapiszę, bo to bardzo ważne. Zapiszę, bo to bardzo ważne. Stan zapalny w obrębie mózgowia. W następstwie zapalenia ciśnienie w czaszce może wzrosnąć. Nazywamy to wzmożonym ciśnieniem śródczaszkowym. Podwyższone ciśnienie śródczaszkowe Podwyższone ciśnienie śródczaszkowe wiąże się z pewnymi dodatkowymi objawami. Po pierwsze, uwypuklenie ciemiączek. Ciemiączka to miękkie elementy czaszki dziecka, które nie uległy jeszcze skostnieniu. Najczęściej chodzi o ciemiączko przednie, które znajduje się tuż nad czołem, jest dość miękkie i pozostaje w granicach czaszki. Ale w sytuacji zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego, jest ono wypychane i wygląda na głowie jak uwypuklenie czaszki. i wygląda na głowie jak uwypuklenie czaszki. Objaw ten świadczy o tym, że ciśnienie śródczaszkowe jest u dziecka podwyższone. A z powodu tego, że mózg pełni całe mnóstwo bardzo ważnych funkcji, opryszczka OUN wiąże się z najwyższą częstością występowania opryszczka OUN wiąże się z najwyższą częstością występowania długotrwałych powikłań obejmujących opóźnienia rozwoju, porażenie mózgowe, a także inne zaburzenia nerwowe, które utrzymują się już do końca życia. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrywanie opryszczki u kobiet w ciąży. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrywanie opryszczki u kobiet w ciąży.