If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Interpretacja próby tuberkulinowej — film z polskimi napisami

Dowiedz się jak interpretować próbę tuberkulinową w zależności od sytuacji klinicznej. Rishi jest specjalistą chorób zakaźnych dzieci i współpracuje z Khan Academy. Filmy te nie powinny być traktowane jako porady lekarskie, służą tylko do celów informacyjnych. Nie zastąpią one wizyty u lekarza, diagnostyki ani leczenia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia zawsze zwracaj się o poradę do wykwalifikowanych pracowników medycznych. Nigdy nie rezygnuj z profesjonalnej porady lekarskiej ani nie zwlekaj z nią przez coś, co zobaczyłeś w filmie z Khan Academy. Stworzone przez: Stanford School of Medicine.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Powiedzmy, że wykonaliśmy u naszego pacjenta próbę tuberkulinową i teraz wraca on na odczytanie wyniku. Jej interpretacja wymaga dopasowania pacjenta do jednej z grup ryzyka. Wyróżniam trzy takie grupy: wysokiego, pośredniego i niskiego ryzyka. Jeśli nie mają czynników średniego ani wysokiego ryzyka to automatycznie znajdują się w grupie niskiego ryzyka. Tak to wygląda. Do grupy wysokiego ryzyka przypiszemy dwa rodzaje pacjentów. Będą to osoby, co do których mamy silne podejrzenie, że chorują na gruźlicę, bo na przykład mają bardzo znaczące zmiany w RTG płuc, albo wysoką gorączkę, uporczywy kaszel, nocne poty i inne objawy aktywnej gruźlicy. Tworzą oni grupę wysokiego ryzyka, bo istnieje silne podejrzenie, że są chorzy na gruźlicę. Zaliczam tu także osoby mające bliski kontakt z chorym na gruźlicę, szczególnie członków ich rodzin wnuki, wujków, ciotki, przede wszystkim osoby, które z nimi mieszkają są silnie narażone na zakażenie prątkiem. O te osoby obawiam się najbardziej. Drugą grupę pacjentów, których zaliczamy do wysokiego ryzyka Drugą grupę pacjentów, których zaliczamy do wysokiego ryzyka tworzą osoby z obniżoną odpornością. Ich układ immunologiczny nie działa prawidłowo i martwię się nie tyle o to, że ryzyko zakażenia jest u nich duże, ale jeśli już do tego dojdzie to sytuacja może być beznadziejna. Walka z gruźlicą wymaga sprawnego układu immunologicznego. Jeśli jest inaczej, potrafi siać ogromne spustoszenie. Zwłaszcza u osób zakażonych wirusem HIV. Tak więc wygląda grupa wysokiego ryzyka. Są to osoby silnie narażone na zakażenie prątkiem oraz te, które w razie zakażenia narażone są na ciężki przebieg choroby. W tej grupie osób, wynik pozytywny to taki, pamiętaj że mierzymy tutaj wielkość nacieku, w tym przypadku będzie to powyżej 5 milimetrów. Naciek powyżej 5 milimetrów uznawany jest za pozytywny. Przykładowo, u pacjenta z HIV 6-cio milimetrowy naciek to pozytywny wynik próby. Ale gdyby naciek miał tylko 3 milimetry, to wynik byłby negatywny. Na czerwono oznaczam zakres, przy którym próba jest pozytywna. Wszystko poniżej, czyli to oznaczone na biało, to próba negatywna - poniżej 5 milimetrów. Jeśli wynosi dokładnie 5 to też jest pozytywna. A kogo zaliczamy do grupy pośredniego ryzyka? Po pierwsze osoby wracające z regionów o częstszym występowaniu gruźlicy, na przykład Chin, czy niektórych obszarów Afryki. na przykład Chin, czy niektórych obszarów Afryki. Jeśli wracają z kraju, w którym gruźlica występuje powszechnie, Jeśli wracają z kraju, w którym gruźlica występuje powszechnie, znajdą się w grupie pośredniego ryzyka. Podobnie osoby pracujące lub mieszkające w dużych skupiskach ludzi, takich jak domy opieki, więzienia, koszary wojskowe. Wszyscy, którzy pracują lub mieszkają w tego typu miejscach. W dużych skupiskach ludzi. Ryzyko zakażenia wynika z tego, że gruźlica z łatwością przenosi się pomiędzy ludźmi, więc jeśli przebywa się w dużych skupiskach ludzi to łatwiej o zakażenie. Podobnie jest w przypadku pracowników ochrony zdrowia, Podobnie jest w przypadku pracowników ochrony zdrowia, którzy częściej niż inni spotykają osoby chore na gruźlicę i opiekują się nimi. Dlatego między innymi pielęgniarki i lekarze także są w grupie pośredniego ryzyka. Ja sam jestem lekarzem, więc znajduje się w tej grupie. Ale znajdą się tutaj także inni, w tym osoby przyjmujące narkotyki dożylnie. Wezmę tutaj przykład z poprzedniej grupy, gdzie zaliczyłem osoby narażone na ciężki przebieg gruźlicy. gdzie zaliczyłem osoby narażone na ciężki przebieg gruźlicy. W tym przypadku będziemy się martwić o dzieci poniżej 4 roku życia. Poniżej 4 roku życia niemowlęta, dwulatki, trzylatki. Te dzieci nie muszą mieć wcale innych czynników ryzyka rozwoju gruźlicy, Te dzieci nie muszą mieć wcale innych czynników ryzyka rozwoju gruźlicy, przebywać na konkretnych terenach, ani w konkretnych miejscach, ale jeśli dojdzie u nich do zakażenia to leczenie jest problematyczne, bo w tym wieku układ odpornościowy nie jest jeszcze w pełni wykształcony. W podobnej sytuacji są osoby obarczone innymi schorzeniami, czyli chorobami współistniejącymi. Chodzi o takie choroby jak cukrzyca, albo przewlekła choroba nerek. Jeśli już na coś chorujesz, to w przypadku zakażenia prątkiem gruźlicy trudniej go będzie zwalczyć. W tej grupie osób - grupie pośredniego ryzyka, pozytywny wynik to naciek powyżej 10 mm. Do grupy pośredniego ryzyka zaliczymy jeszcze inne osoby, nie wymieniłem ich wszystkich, ale te, które wydają się najbardziej istotne. ale te, które wydają się najbardziej istotne. Podajmy jakiś przykład, żeby zapamiętać o co chodzi. Załóżmy, że mamy 3-letniego pacjenta, u którego naciek ma 12 mm. Jest to wynik pozytywny, a gdyby naciek miał 8 mm to byłby negatywny. Warto tu spojrzeć na mój wykres. W trzeciej grupie ryzyka znajdą się wszystkie inne osoby, które nie zaliczają się do dwóch poprzednich. Tworzą oni grupę niskiego ryzyka. U tych osób, wynik uznajemy za pozytywny, jeśli naciek osiągnie co najmniej 15 mm. U pacjentów dotychczas zdrowych, nieobarczonych czynnikami, o których wcześniej mówiłem, pozytywna będzie na przykład próba, w której naciek osiągnie 20 mm, ale jeśli miałby tylko 13, to wynik będzie negatywny. Wszystko w tym zakresie będzie negatywne. Czyli mierzymy wielkość nacieku, dopasowujemy pacjenta do odpowiedniej grupy niskiego, pośredniego lub wysokiego ryzyka i dopiero wtedy interpretujemy wynik. W zależności od grupy, 5, 10 lub 15 milimetrów będzie granicą pomiędzy wynikiem pozytywnym a negatywnym. będzie granicą pomiędzy wynikiem pozytywnym a negatywnym. Jednym z częstszych pytań będzie tu: "A co jeśli ktoś zalicza się do dwóch kategorii?" Jeśli mamy dziecko poniżej 4 roku życia, na przykład dziecko trzyletnie, a więc należące do tej kategorii, ale mające objawy sugerujące gruźlicę, zatem należące też do tej kategorii? W przypadku pacjentów, którzy wpisują się w dwie kategorie musimy przyjąć postawę ostrożności i traktować go jak pacjenta wysokiego ryzyka. Wówczas użyjemy tych kryteriów w ocenie próby tuberkulinowej. A więc 3-latek podejrzany o gruźlicę będzie należał do tej górnej grupy, bo istnieje wysokie ryzyko, że jest zarażony prątkiem gruźlicy. Kolejne częste pytanie dotyczy szczepionki BCG. To preparat używany w niektórych krajach do zapobiegania rozsianej postaci gruźlicy, głównie u małych dzieci. Co z osobami, które zostały zaszczepione BCG? Centrum Kontroli Chorób wyraża się tu bardzo jasno. Centrum Kontroli Chorób wyraża się tu bardzo jasno. "W interpretacji próby tuberkulinowej nie bierz pod uwagę szczepienia BCG. Ignoruj je." "W interpretacji próby tuberkulinowej nie bierz pod uwagę szczepienia BCG. Ignoruj je." Innymi słowy, w interpretacji wyniku próby tuberkulinowej Innymi słowy, w interpretacji wyniku próby tuberkulinowej należy polegać na podziale pacjentów na grupy ryzyka, o których mówiliśmy i nie przejmować się tym, czy dana osoba była szczepiona tym preparatem.