If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Gruźlica i HIV — film z polskimi napisami

Dwa śmiertelne schorzenia, HIV i gruźlica, mogą występować jednocześnie u tego samego pacjenta. Filmy te nie powinny być traktowane jako porady lekarskie, służą tylko do celów informacyjnych. Nie zastąpią one wizyty u lekarza, diagnostyki ani leczenia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia zawsze zwracaj się o poradę do wykwalifikowanych pracowników medycznych. Nigdy nie rezygnuj z profesjonalnej porady lekarskiej, ani nie zwlekaj z nią przez coś, co zobaczyłeś w filmie z Khan Academy. Stworzone przez: Stanford School of Medicine.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Nazywam się Charles Prober. A ja Morgan Theis. W tym filmie opowiemy o współwystępowaniu gruźlicy i HIV, ludzkiego wirusa niedoboru odporności. To ważny temat, bo tego typu koinfekcja jest częsta w niektórych rejonach świata i zwykle znacznie pogarsza sytuację pacjenta. Razem, wywołują w organizmie prawdziwą burzę. Schemat pokazuje dziewięć osób, spośród których jedna narysowana jest innym kolorem niż pozostałe. Ma to ukazywać, że z około dziewięciu milionów osób, które co roku zostają zakażone gruźlicą, jeden milion, czyli około 13% z nich, jest również zarażona wirusem HIV. To ogromna ilość ludzi, z bardzo poważnym problemem. Czyli reprezentuje to milion takich pacjentów. Postaci poniżej obrazują zgony spowodowane przez gruźlicę. Te trzy osoby reprezentują 1,5 miliona osób, które każdego roku umierają z powodu gruźlicy. 1/3 z nich jest również zakażona wirusem HIV. Zatem współwystępowanie HIV i gruźlicy to bardzo istotny problem. Nadkażenie jednym, pogarsza infekcję drugim. Innymi słowy, jeśli jesteś zakażony gruźlicą i dojdzie do tego jeszcze zakażenie HIV, gruźlica przybierze cięższą postać. Zwiększa się ryzyko na wystąpienie jej formy rozsianej. Zwiększa się ryzyko na ciężkie zmiany martwicze w obrębie płuc, na gruźlicę prosówkową i na gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. HIV pogarsza gruźlicę. Prawie w każdym aspekcie. Prawie w każdym. Rozumiem. I w drugą stronę, gruźlica pogarsza HIV. Nie wiem jak się to dokładnie dzieje, ale zakażenie gruźlicą sprawia, że wirus HIV szybciej replikuje sprawiając, że zakażenie HIV przybiega bardziej agresywną postać. Zatem jedno pogarsza drugie. Dlatego razem wywołują w organizmie burzę. Dokładnie. Oczywiście obydwa schorzenia musimy leczyć, bo nawet osobno są bardzo poważne. Tak. Jeśli chodzi o gruźlicę, to lekom przeciwgruźliczym poświęcimy inny film. Teraz trzeba tylko pamiętać, że trzeba je stosować. W walce z HIV stosujemy oczywiście leki antyretrowirusowe, przy pomocy których kontrolujemy zakażenie. Dobrze. Czyli należy leczyć obydwa zakażenia. Jednak w przypadku tej koinfekcji, po rozpoczęciu leczenia może dojść do pojawienia się powikłania w postaci "zespołu rekonstrukcji immunologicznej", w skrócie IRIS Okej. Już miałam powiedzieć, że to długie pojęcie. To bardzo duże pojęcie. IRIS oznacza zespół rekonstrukcji immunologicznej. Żeby wyjaśnić o co w tym chodzi, przedstawię dwóch pacjentów z gruźlicą, z jakimi moglibyśmy mieć do czyneinia. Okej. Zespół rekonstrukcji ... immunologicznej. Przypuśćmy, że pacjent numer jeden zakażony jest gruźlicą, ale jest to zakażenie utajone. Nie ma wyraźnych objawów choroby, czyli jest to infekcja subkliniczna. U tego pacjenta, jeśli dojdzie do zakażenia, jeśli dojdzie do zakażenia HIV i zdiagnozujemy to zakażenie, oczywiście rozpoczynamy leczenie antyretrowirusowe i wtedy gruźlica może się uaktywnić, zacząć wywoływać objawy kliniczne. Dochodzi do ujawnienia się gruźlicy po włączeniu leków antyretrowirusowych. Leczenie zakażenia HIV poprawia stan układu odpornościowego i to prawdopodobnie sprawia, że objawy gruźlicy mają szansę się ukazać. Mówimy wtedy o jawnym IRIS. Okej. Dobrze, czyli wcześniej pacjent mógł w ogóle nie wiedzieć o utajonej gruźlicy. Zakaża się wirusem HIV, nadal nie ma pojęcia o gruźlicy, zaczynamy leczyć go na HIV i nagle okazuje się, że mamy jeszcze jeden problem. Pojawia się aktywna gruźlica. Dokładnie. Okej. Ujawnia się ona. Więc rozpoznajemy gruźlicę i wdrażamy terapię przeciwgruźliczą, kontynuując oczywiście leczenie HIV. To nasz pierwszy pacjent. Drugi pacjent ma już rozpoznaną gruźlicę. Ma aktywną chorobę. Powiedzmy, że tą najczęstszą postać, czyli gruźlicę płuc. I okazuje się, że jest również zarażony wirusem HIV, więc naturalnie wdrażamy leczenie antyretrowirusowe. Paradoksalnie, leczenie HIV pogarsza przebieg gruźlicy. Paradoksalnie, leczenie HIV pogarsza przebieg gruźlicy. Jak poprzednio, przypuszcza się, że leczenie HIV wzmacnia układ odpornościowy, Jak poprzednio, przypuszcza się, że leczenie HIV wzmacnia układ odpornościowy, bo daje nam kontrolę nad HIV, który atakuje komórki zaangażowane w reakcje immunologiczne. Zatem układ odpornościowy staje się silniejszy, czego efektem jest przejściowe pogorszenie się objawów gruźlicy. I to nazywamy paradoksalnym IRIS. Paradoksalny IRIS, okej. Zastanawiam się teraz czy leczenie HIV jest w takim razie dobrym wyjściem. O nie, to byłoby bardzo złe, bo bez leczenia, zakażenie HIV będzie postępować i pacjent umrze z powodu AIDS. IRIS jest stanem przejściowym, pogorszenie gruźlicy jest tylko czasowe. Kontynuacja leczenia antyretrowirusowego i jednoczesnego leczenia przeciwgruźliczego łagodzi obydwa schorzenia. Okej. To bardzo interesujące zjawisko i musimy zawsze być na nie przygotowani, bo może nam sprawiać pewne trudności, ale nie jest powodem do zmiany leczenia. Trzeba być świadomym możliwości jego wystąpienia, ale dalsze leczenie HIV i gruźlicy prowadzi ostatecznie do poprawy stanu pacjenta. Dokładnie. I ostatnim zagadnieniem, które chciałbym poruszyć w kontekście tego poważnego stanu jakim jest współwystępowanie HIV i gruźlicy jest możliwość wystąpienia interakcji pomiędzy stosowanymi w nich lekami. jest możliwość wystąpienia interakcji pomiędzy stosowanymi w nich lekami. Najważniejsze są chyba interakcje pomiędzy rifampicyną, czyli najważniejszym lekiem przeciwgruźliczym a różnymi lekami antyretrowirusowymi. Rifampicyna jest induktorem enzymów wątrobowych Rifampicyna jest induktorem enzymów wątrobowych odpowiedzialnych za metabolizm wielu grup leków. Chodzi tu o enzymy cytochromu P450. Rifampicyna je indukuje, czyli zwiększa ich aktywność. Jak mówiłem, P450 bierze udział w metabolizmie wielu substancji, w tym leków antyretrowirusowych. Zatem podanie rifampicyny powoduje przyspieszenie eliminacji tych leków, a tym samym szybszą utratę ich aktywności. Trzeba więc pamiętać o tym, że pomiędzy lekami na HIV i gruźlicę może dochodzić do interakcji i w niektórych przypadkach konieczna może być modyfikacja leczenia. Ale o tym porozmawiamy w innym filmie.