If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Molarność a osmolarność

Molarity and osmolarity may sound similar, but they are two distinct concepts. Molarity (M) is the number of moles of solute per liter of solution. The unit of molarity is the mole (mol). Osmolarity (Osm/L) is the total concentration of all solutes in the solution. The unit of osmolarity is the osmol (osm). Osmolarity can be used to predict whether water will move from one side of a semipermeable membrane to the other. Stworzone przez: Rishi Desai.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video