If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Mol i liczba Avogadro

Jeden mol danej substancji zawiera 6,022 × 10²³ jednostek tej substancji(atomów, cząsteczek, czy jonów). Liczbę 6,022 × 10²³ nazywamy liczbą Avogadro. Dzięki znajomości liczby Avogadro możemy zamienić masę na liczbę cząstek danej substancji.. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video