Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Anatomia neuronu

Neurony (inaczej komórki nerwowe) są wyspecjalizowane do transmitowania i otrzymywania sygnałów elektrycznych w organizmie. Komórki te składają się z trzech głównych części: dendrytów, ciała komórki i aksonu. Impulsy są odbierane przez dendryty, podróżują do ciała komórki, następnie wzdłuż aksonu, aby na końcu trafić do synapsy (punktu komunikacyjnego pomiędzy dwoma neuronami). Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video