If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Anatomia neuronu

Neurony (inaczej komórki nerwowe) są wyspecjalizowane do transmitowania i otrzymywania sygnałów elektrycznych w organizmie. Komórki te składają się z trzech głównych części: dendrytów, ciała komórki i aksonu. Impulsy są odbierane przez dendryty, podróżują do ciała komórki, następnie wzdłuż aksonu, aby na końcu trafić do synapsy (punktu komunikacyjnego pomiędzy dwoma neuronami). Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video