If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Usuwanie neuroprzekaźnika - film z polskimi napisami

Stworzone przez: Matthew Barry Jensen.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

W tym filmie chcę opowiedzieć o tym jak neuroprzekaźniki są usuwane z sanapsy. W innych filmach dowiedzieliśmy się, jak potencjały czynnościowe "wędrują" wzdłuż aksonów. Potencjały czynnościowe niosą ze sobą informacje. Zawarte jest to w częstotliwości potencjału czynnościowego i w czasie jego trwania. A kiedy potencjał czynnościowy będzie na końcu aksonu, neuroprzekaźniki są uwalniane do szczeliny synaptycznej i wiążą się z receptorami neuroprzekaźników na komórce docelowej. Jeśli neuron wyzwala potencjały czynnościowe bardzo często (duża liczba potencjałów czynnościowych) dotarcie do zakończenia aksonu i następnie szybkość uwalniania neuroprzekaźników do synapsy, może być sytuacją, w której neuroprzekaźnik po prostu będzie dyfundować z synapsy, więc jest to pierwsza metoda usuwania neuroprzekaźników z synapsy. Jest tak tylko wtedy, gdy neuron generuje (wystrzeliwuje) potencjały czynnościowe na małej częstotliwości. Przy dużej częstotliwości dyfuzja nie wystarczy i ilość neuroprzekaźnika w synapsie będzie wzrastać. Byłby to problem, bo jeśli neuroprzekaźnik utrzymuje się w synapsie, to nastęnie jest on wiązany przez receptory neuroprzekaźnikowe przez znaczną część czasu. Informacje przekazywane przez [określoną] częstotliwość i czas trwania potencjałów czynnościowych nie będą mogły być przekazane do komórki docelowej. Synapsa w zasadzie nie będzie działać i nie będzie przekazywała kolejnych informacji. Dlatego neuroprzekaźnik może być usuwany aktywnie ze szczeliny, synapsy, a nie tylko poprzez pasywną dyfuzję. Okazuje się, że sposobów na to jest kilka. Pierwsza lub druga z tych aktywnych metod usuwania neuroprzekaźnika z synapsy to enzymy, które mogą rozkładać neuroprzekaźnik w synapsie. Niektóre synapsy zawierają enzymy, które rozkładają neuroprzekaźnik na jego części składowe, które już nie mogą stymulować reptor neuroprzekaźnika. Tym samym w sposób aktywny neuroprzekaźnik jest usuwany z synapsy. Następna aktywna metoda polega na tym, że niektóre błony presynaptyczne zawierają specjalne pompy, specjalne aktywne kanały transportowe, które aktywnie pompują z powrotem neuroprzekaźnik do końca aksonu, gdzie często jest poddawany "recyklingowi", aby był wykorzystany jeszcze raz w neurotransmisji poprzez uwolnienie do synapsy i dlatego te pompy nazywane są "pompy do ponownego pobierania", bo zabierają neuroprzekaźnik z powrotem do końcówki aksonu, skąd pochodzi. W ten sposób neuroprzekaźnik jest usuwany do szczeliny synaptycznej. Kolejna metoda aktywnego usuwania neuroprzekaźnika z synsapy jest metodą "Astrocyt Endfeet" . Astrocyty w Ośrodkowym Układzie Nerwowym "kładą" swoje zakończenia [w przenośni stopy] na wielu synapsach i mają też pompy przy wielu z tych synaps, które mogą aktywnie pompować neuroprzekaźnik z synapsy do astrocytu. Czasem tak się nie stanie lub astrocyt przeniesie niektóre neuroprzekaźniki z powrotem do zakończenia aksonu neuronu, gdzie zostaną ponownie poddane "recyklingowi" i znów będą użyte to neurotransmisji. Zatem te przedstawione metody pozwalają szybko włączać i wyłączyć synapsę. Neuroprzekaźnik może być szybko uwolniony do szczeliny synaptycznej, a następnie może być szybko usunięty, aby synapsa była w stanie przekazać więcej informacji z neuronu do komórki docelowej.