If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Komórki Schwanna — film z polskimi napisami

W tym filmie opisano strukturę i funkcje komórek Schwanna.  Autor: Matt Jensen. Stworzone przez: Matthew Barry Jensen.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

W tym filmie chciałbym opowiedzieć o komórkach Schwanna. Komórki Schwanna są komórkami glejowymi obwodowego układu nerwowego powstałe na skutek podziału komórek grzebienia nerwowego i nazwane na cześć osoby, która je odkryła. Komórki Schwanna mogą mieć kilka różnych kształtów. Niektóre są całkiem bezkształtne, i mają niewielkie wyżłobienia na swojej powierzchni. Aksony neuronów, te o mniejszej średnicy często znajdują się wewnątrz tych wyżłobień. To są neurony z ciałem komórki. Pominę dendryty. I te aksony są małe, mają małą średnicę. I znajdują się w tych wyżłobieniach na komórkach Schwanna. Te nazywamy niemielinującymi komórkami Schwanna. Dostarczają one wsparcia tym obwodowym neuronom, które mają aksony o niewielkiej średnicy. Ale nie tworzą ich otoczki mielinowej. Więc są niemielinującymi komórkami Schwanna. Neurony obwodowe, które mają większe aksony, pozwól, że narysuję jeden z większym aksonem, mają zazwyczaj otoczkę mielinową. I podobnie, jak w przypadku centralnego układu nerwowego, wzdłuż aksonu będzie występowała otoczka, którą w regularnych odstępach będą przerywać struktury nazywane przewężeniami Riviera. I te małe fragmenty mieliny, w otoczce mielinowej obwodowych neuronów, mają taką samą strukturę i funkcję jak otoczka mielinowa centralnych neuronów. Jednak, komórki Schwanna tworzą otoczkę mielinową w obwodowym układzie nerwowym, w przeciwieństwie do oligodendrocytów które tworzą ją w centralnym układzie nerwowym. Jako, że struktura i funkcje tych małych fragmentów mieliny są takie same, największą różnicą pomiędzy komórkami Schwanna w obwodowym układzie nerwowym, a oligodendrytami w centralnym układzie nerwowy, jest to, że komórki Schwanna produkują tylko otoczkę mielinową dla jednego fragmentu jednego aksonu. Nie produkują jej dla wielu neuronów, jak robią to oligodendrocyty. Przyjrzyjmy się teraz bliżej jednemu z tych obszarów otoczki mielinowej. Przetnijmy ten fragmenty otoczki, o tak. I popatrzmy na to, podobnie jak patrzyliśmy na zakończenie aksonu. Wygląda podobnie, jak otoczka mielinowa aksonu centralnego układu nerwowego. To jest akson. I patrzymy na jego zakończenie. I błona komórkowa komórki Schwanna, którą w tym przypadku nazywamy mieliną, jest bardzo bogata w lipidy, która otacza kilka razy bardzo dokładnie, podobnie jak rolka taśmy, akson. W przypadku komórki Schwanna, stanowi ona prawie całość błony komórkowej. Dodatkowo będzie ona miała to małe wybrzuszenie po zewnętrznej stronie, które będzie rodzajem ciała komórki, ponieważ znajduje się w nim jądro komórkowej, jak i większość cytoplazmy tej komórki. Jednak większość błony jest tak właściwie owinięta dookoła aksonu stanowiąc otoczkę mielinową. Dodatkową funkcją komórek Schwanna jest wpływanie na neurony poprzez wzajemną wymianę różnych substancji.