If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Laryngomalacja — film z polskimi napisami

Stworzone przez: Ian Mannarino.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Laryngomalacja jest wadą wrodzoną krtani. Laryngomalacja jest wadą wrodzoną krtani. "Malacja" oznacza zmiękczenie, więc "laryngomalacja" to dosłownie "zmiękczenie krtani". Tak właśnie dzieje się w tym schorzeniu. Mamy tutaj rysunek prawidłowej krtani od boku. Mamy tutaj rysunek prawidłowej krtani od boku. A tutaj krtani widzianej od góry. Na obydwu rysunkach widoczna jest nagłośnia. To ta cienka struktura w tym miejscu. Chroni ona drogi oddechowe podczas połykania. Niżej znajdują się fałdy nalewkowo-nagłośniowe podążające w dół krtani aż po głośnię. Ich nazwa nawiązuje do anatomii - są to fałdy tkanki miękkiej pomiędzy nagłośnią a chrząstkami nalewkowatymi. Chrząstki nalewkowate znajdują się w tym miejscu, otoczone tkankami miękkimi i połączone z fałdami głosowymi. Natomiast u pacjentów z laryngomalacją krtań wygląda tak. Laryngomalacja to zmiękczenie chrząstek, nie tylko nalewkowatych i nagłośni, ale też pozostałych chrząstek krtani. ale też pozostałych chrząstek krtani. Skutkiem zmiękczenia tkanek jest zapadanie się dróg oddechowych. Krtań jest nadmiernie wiotka, przez co drogi oddechowe na poziomie głośni, czyli w okolicy fałdów głosowych, zapadają się i blokują przepływ powietrza przez drogi oddechowe. Jak mówiłem, laryngomalacja jest wadą wrodzoną, więc objawy obserwujemy już w bardzo młodym wieku, zwykle około 4-8 miesiąca życia. Mogą być obecne także wcześniej lub później, ale w wieku 4-8 miesięcy są najbardziej poważne. Wiotkość chrząstek sprawia, że kiedy pacjent nabiera powietrze wzrost ciśnienia doprowadza do zamknięcia się głośni. wzrost ciśnienia doprowadza do zamknięcia się głośni. W czasie wdechu, w płucach powstaje podciśnienie. Umożliwia to wniknięcie do nich powietrza, bo podciśnienie działa jak odkurzacz. Kiedy tkanki są wiotkie, jak to się dzieje w przypadku laryngomalacji, podciśnienie zasysa je razem z powietrzem. Wywołuje to duszność i objawy hipoksji. Wywołuje to duszność i objawy hipoksji. Obejmują one sinicę, czyli niebieskawe zabarwienie powłok. Innym ważnym objawem jest stridor, czyli świst krtaniowy, powstający podczas przepływu powietrza przez silnie zwężoną głośnię. Generuje to bardzo charakterystyczny odgłos, podobny do dźwięku, jaki wydaje przepływ powietrza przez otwarte okno. Jeśli okno jest tylko częściowo otwarte to przepływający wiatr wywołuje swego rodzaju gwizd. Jestem pewien, że wiesz o jaki dźwięk chodzi. Podobnie powstaje stridor. Laryngomalacja wiąże się także z refluksem żołądkowo-przełykowym. Laryngomalacja wiąże się także z refluksem żołądkowo-przełykowym. Refluksem. To poważna sprawa, bo sok żołądkowy może dostać się do płuc, ale także uszkadza krtań i otaczające ją tkanki ale także uszkadza krtań i otaczające ją tkanki doprowadzając do jej zwężenia. Zatem refluks jest potencjalnie niebezpiecznym powikłaniem. Ale za refluksem i dusznością podążają też problemy z karmieniem, bo w czasie jedzenia jeszcze trudniej jest nabierać powietrze. bo w czasie jedzenia jeszcze trudniej jest nabierać powietrze. Stąd pojawiają się trudności w karmieniu, a w konsekwencji zahamowanie wzrostu dziecka, a nawet spadek masy ciała. Rozpoznanie laryngomalacji opiera się na bezpośredniej obserwacji dróg oddechowych. Rozpoznanie laryngomalacji opiera się na bezpośredniej obserwacji dróg oddechowych. Nie przez przypadek narysowałem nagłośnię w takim kształcie. To charakterystyczny objaw laryngomalacji. To charakterystyczny objaw laryngomalacji. Nazywamy go objawem omegi, bo zmiękczona nagłośnia przyjmuje kształt tej greckiej litery. Zatem objaw omegi, wraz z pozostałymi, o których mówiłem pozwala nam rozpoznać laryngomalację. Metody leczenia tego schorzenia są bardzo ograniczone, na szczęście, większość pacjentów nie wymaga leczenia. Objawy często są łagodne i obejmują tylko łagodne trudności z oddychaniem w czasie karmienia. Zwykle wystarczają wówczas jedynie odpowiednie techniki karmienia, Zwykle wystarczają wówczas jedynie odpowiednie techniki karmienia, bo laryngomalacja ustępuje zazwyczaj około 18-20 miesiąca życia. bo laryngomalacja ustępuje zazwyczaj około 18-20 miesiąca życia. Jeśli jednak objawy są cięższe, konieczne jest leczenie operacyjne. Polega ono na podcięciu fałdów nalewkowo-nagłośniowych, by poszerzyć nieco światło dróg oddechowych i ułatwić oddychanie. by poszerzyć nieco światło dróg oddechowych i ułatwić oddychanie.