If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Stadia zaawansowania klinicznego raka płuc - film z polskimi napisami

Pracownicy służby zdrowia używają specjalistycznej terminologii, aby określić etapy rozwoju nowotworu - stadiów choroby. Dowiedz się, klasyfikowane są nowotwory ze względu na wielkość guza, zaangażowanie węzłów chłonnych oraz występowanie przerzutów. Stworzone przez: Amanda Grieco.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Jestem pewna, że każdy z nas słyszał kiedyś sformułowanie "walczyć z rakiem". "walczyć z rakiem". Dlaczego by nie pójść tym tropem? Wyobraźmy sobie leczenie raka jako walkę z wrogiem, który napada na nasze miasto. Pierwsza rzecz, jaką zrobimy to odnalezienie kryjówki naszego wroga. Inaczej nie będzie szansy na konfrontację. Trzeba się też dowiedzieć, czy wszyscy najeźdźcy są w jednym miejscu, czy w kilku różnych lokalizacjach, bo od tego uzależniona będzie nasza strategia, prawda? Informacja o tym w ilu i jakich lokalizacjach organizmu znajdują się guzy nowotworowe określamy jako stadium zaawansowania klinicznego. W naszym mieście użylibyśmy pewnie kamer albo chociaż lornetek. Tutaj użyjemy metod diagnostyki obrazowej, żeby zebrać informacje na temat umiejscowienia nowotworu u naszego pacjenta. u naszego pacjenta. Najchętniej użyłabym w tym przypadku tomografii komputerowej, Najchętniej użyłabym w tym przypadku tomografii komputerowej, czyli w skrócie TK lub z angielskiego CT albo CAT. TK to po prostu seria zdjęć rentgenowskich nałożonych na siebie w celu utworzenia obrazu 3D. Można by było też użyć MRI, czyli rezonansu magnetycznego, który daje obraz bardzo podobny do TK, ale nie naraża pacjenta na promieniowanie jonizujące. Kolejną możliwością jest badanie PET - pozytonowa tomografia emisyjna. Ono także pozwala nam uzyskać obraz 3D, a polega na uwidacznianiu obszarów o wzmożonej aktywności metabolicznej, jaką wykazują szybko dzielące się komórki nowotworowe. Badania obrazowe musi nam przede wszystkim powiedzieć gdzie dokładnie znajduje się guz oraz jaką ma wielkość. gdzie dokładnie znajduje się guz oraz jaką ma wielkość. W naszej klasyfikacji oznaczamy tą informację jako "T" - "tumor size", czyli "wielkość guza". oznaczamy tą informację jako "T" - "tumor size", czyli "wielkość guza". Obok "T" będzie zawsze jakaś cyfra - od 1 do 4. "1" to guz o wielkości mniejszej niż moneta 25-cio centowa (około 25 mm) "1" to guz o wielkości mniejszej niż moneta 25-cio centowa (około 25 mm) znajdujący się w ograniczonym miejscu płuca. Natomiast "4" to obecność guzów w wielu lokalizacjach płuca Natomiast "4" to obecność guzów w wielu lokalizacjach płuca albo naciekanie nowotworu na okoliczne tkanki. W tym przypadku będzie to płyn otaczający serce. I tak jak wrogowie w naszym mieście użyliby dróg żeby się przemieszczać, komórki nowotworowe używają naczyń limfatycznych. Pamiętasz czym są naczynia limfatyczne? To nimi białka i komórki układu odpornościowego wędrują do węzłów chłonnych rozsianych po całym organizmie, wędrują do węzłów chłonnych rozsianych po całym organizmie, gdzie skanowane są w poszukiwaniu patogenów. W klatce piersiowej jest ich całkiem sporo. Tutaj mieszczą się węzły śródpiersiowe, a tutaj wnękowe. Węzły chłonne są często pierwszym miejscem, Węzły chłonne są często pierwszym miejscem, w którym osiadają komórki nowotworowe raka płuca. Ma to sens - są one przecież bardzo blisko. Trzeba zatem zawsze sprawdzić czy komórki raka zawędrowały do tych lub nawet dalej położonych węzłów chłonnych. lub nawet dalej położonych węzłów chłonnych. Tą informację oznaczamy literą "N" i cyfrą od 0 do 3, gdzie "0" to nieobecność komórek nowotworu w okolicznych węzłach, a "3" - ich obecność w węzłach po obydwu stronach klatki piersiowej. a "3" - ich obecność w węzłach po obydwu stronach klatki piersiowej. Ale obecność komórek raka w węzłach chłonnych to nie to samo, co obecność komórek raka w kościach, wątrobie, czy mózgu, prawda? Tak dzieje się w czasie tworzenia przerzutów. I to jest ostatnia informacja w naszej klasyfikacji, oznaczana literą "M" i cyfrą "0" lub "1". "0" dajemy, gdy rak nie rozprzestrzenił się do innych narządów, a "1" gdy wykryjemy przerzut lub przerzuty poza klatką piersiową. To zatem bardzo ważna informacja. Tak wiele kombinacji liter i cyfr sprawia, że klasyfikacja jest dość zawiła. Tak wiele kombinacji liter i cyfr sprawia, że klasyfikacja jest dość zawiła. Jeśli powiem, że ktoś ma raka w stadium T4 N1 M0, to pomimo, że wiesz już o co chodzi, możesz się pogubić. Dlatego dodatkowo grupujemy różne kombinacje i określamy je w prostszy sposób, na przykład jako "rak w stadium trzecim". Nie będę rozpisywać wszystkich kombinacji i ich grupować, bo zrobi się straszny bajzel, chcę tylko zaznaczyć, że klasyfikację TNM da się uprościć. Dobrze, ale mamy 2 typy raka płuca, tak? Drobnokomórkowy i niedrobnokomórkowy. Dotychczas o tym nie wspominałam, ale klasyfikacja tych dwóch rodzajów nowotworów nieco się różni, ale klasyfikacja tych dwóch rodzajów nowotworów nieco się różni, TNM, o której mówiliśmy odnosi się głownie do raków niedrobnokomórkowych. Ma to swoje uzasadnienie. Chodzi o to, że raki niedrobnokomórkowe z reguły dzielą się i rozprzestrzeniają wolniej niż rak drobnokomórkowy. Dlatego często udaje się je diagnozować na wcześniejszym etapie rozwoju, gdy nie zdążyły się jeszcze utworzyć przerzuty. Z kolei rak drobnokomórkowy jest niestety często rozpoznawany, gdy przerzuty są już obecne w różnych lokalizacjach. Dlatego szczegółowa informacja dotycząca zaawansowania klinicznego nie jest tak istotna. Najważniejsze jest to, czy rak jest jeszcze ograniczony do klatki piersiowej, a więc płuc i okolicznych węzłów chłonnych. Jeśli tak, to mówimy o ograniczonej postaci raka. Jeśli jednak obecne są przerzuty raka do innych części ustroju, Jeśli jednak obecne są przerzuty raka do innych części ustroju, to mówimy o postaci rozsianej. W każdym z przypadków, określenie stadium pomoże nam dobrać odpowiedni plan leczenia i oszacować rokowania pacjenta. i oszacować rokowania pacjenta.