If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Azbestoza, pylica krzemowa, syndrom chorego budynku - film z polskimi napisami

Stworzone przez: Nauroz Syed.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Choroby zawodowe układu oddechowego to takie, które powstają w związku z rodzajem wykonywanej pracy lub działaniem czynników szkodliwych w miejscu pracy. W tym filmie omówię 3 z tego typu chorób. Pierwszą z nich będzie azbestoza, inaczej pylica azbestowa. Azbestoza rozwija się w wyniku kontaktu z azbestem. U kogo będzie zatem występować? Najbardziej narażeni są pracownicy budowlani. Zatem budownictwo. Z azbestem mogą mieć też kontakt hydraulicy, czyli osoby pracujące przy instalacjach wodociągowych. A także pracownicy stoczni, marynarka wojenna i inni pracownicy statków. Oni również wystawieni są na szkodliwy wpływ tej substancji. Ludzie pracujący w tych zawodach są najbardziej narażeni na kontakt z azbestem i rozwój azbestozy. Ma to bardzo duże znaczenie, bo azbestoza zwiększa ryzyko zachorowania na raka płuc. Przede wszystkim raka płuc, ale też międzybłoniaka. Czyli azbestoza przyczynia się do rozwoju raka płuc oraz międzybłoniaka. Międzybłoniak zyskał ostatnimi czasy rozgłos w mediach, jednak warto pamiętać o tym, że ekspozycja na azbest przyczynia się przede wszystkim do zachorowania na raka płuc, a w mniejszym stopniu na międzybłoniaka. Czyli osoby narażone na azbest częściej chorują na raka płuc niż na międzybłoniaka. Kolejną choroba zawodową płuc jest pylica krzemowa, związana z narażeniem na krzemionkę. Kto znajduję się w grupie ryzyka? Osoby obsługujące piaskarki. Piaskarki. A także górnicy pracujący w kopalniach krzemienia. Szczerze mówiąc, zanim zaczęłam zgłębiać temat nie wiedziałam nawet, że istnieje coś takiego jak kopalnie krzemionki. Pylica krzemowa jest bardzo ważna, bo zwiększa ryzyko gruźlicy. Zwiększa ryzyko gruźlicy (TB). Mechanizm tego zjawiska jest bardzo ciekawy, Mechanizm tego zjawiska jest bardzo ciekawy, dlatego nieco szerzej go omówię. Te pomarańczowe groszki to prątki gruźlicy. Bakterie, które wywołują gruźlicę. Jak wiesz, lub jeszcze nie wiesz, organizm walczy z prątkami przy pomocy makrofagów. To są makrofagi - duże krwinki białe, które pochłaniają patogeny - starają się "pożreć" prątki. Usiłuję jakoś narysować to, jak działają. Więc to są nasze makrofagi - krwinki białe odpowiedzialne za ochronę organizmu przed patogenami. Pył krzemionkowy hamuje ich funkcjonowanie przez co makrofagi nie są zdolne do zwalczania bakterii. Dlatego osoby pracujące z krzemionką są bardziej niż inni narażone na rozwój gruźlicy. Ostatnia choroba zawodowa, o której chciałam wspomnieć, to syndrom chorego budynku (SBS). to syndrom chorego budynku (SBS). To jedynie trzy spośród chorób zawodowych układu oddechowego. Wybrałam tylko trzy ważniejsze, ale jest ich oczywiście znacznie więcej. Czyli syndrom chorego budynku. Jak do niego dochodzi? Może pojawić się o osób przebywających w ogrzewanych lub klimatyzowanych budynkach z nieprawidłową wentylacją, a także w budynkach zaniedbanych, w których możemy znaleźć pleśń. Są to trzy różne choroby zawodowe płuc, które w rzeczywistości mają ze sobą sporo wspólnego. Mają taką samą patogenezę. Przewinę odrobinę i pokarzę jeszcze raz ten rysunek płuc. Powiedzmy, że wdychamy na przykład te cząsteczki, włókna azbestowe, albo pył krzemowy lub pleśń, jak to się dzieje w przypadku SBS. Wdychamy te substancje a one osiadają w tkance naszych płuc. W ten sposób. Zatrzymują się w płucach. Ale wszędzie tam rozsiane są też leukocyty, krwinki białe. Ale wszędzie tam rozsiane są też leukocyty, krwinki białe. Komórki te wyłapują patogeny, a także cząstki azbestu, krzemionki, pleśni i wszystkiego innego, co trafia do płuc. Zadaniem tych leukocytów jest pochłonąć Zadaniem tych leukocytów jest pochłonąć i unieszkodliwić wszystko, co może uszkodzić płuca. Właściwości żerne makrofagów są niezwykle istotne w walce z patogenami układu oddechowego. Ale ich działanie przyczynia się również do rozwoju stanu zapalnego. Makrofagi muszą jakoś zniszczyć patogeny, dlatego rozwija się zapalenie, dlatego rozwija się zapalenie. I to zapalenie, w przeciągu nie tygodni, nie miesięcy, ale kilku lat prowadzi do powstania zbliznowaceń i zwłóknień. Ma to ogromne znaczenie. W wyniku wieloletniego zapalenia, W wyniku wieloletniego zapalenia, będącego skutkiem ciągłego wdychania szkodliwych cząstek substancji, płuca ulegają włóknieniu. A to właśnie zwłóknienie płuc jest odpowiedzialne za objawy płucne tych chorób. Trudności w oddychaniu i wszystkie inne rzeczy, których doświadczają pacjenci to skutek zwłóknienia płuc. Azbestoza, pylica krzemowa i syndrom chorego budynku - wszystkie te choroby prowadzą ostatecznie do bliznowacenia i włóknienia tkanki płucnej. A więc, chorób zawodowych płuc jest znacznie więcej niż tylko te trzy, a ich płucne objawy są wynikiem zwłóknienia płuc.