If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Astma zawodowa i międzybłoniak - film z polskimi napisami

Stworzone przez: Nauroz Syed.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Choroby zawodowe układu oddechowego to takie, które powstają w związku z rodzajem wykonywanej pracy lub na skutek działania czynników szkodliwych w miejscu pracy. Najczęstszą chorobą zawodową płuc w krajach wysoko rozwiniętych jest astma zawodowa. Astma zawodowa to najpowszechniejsza choroba zawodowa płuc Z pewnością słyszałeś już co nieco o astmie, ale astma zawodowa różni się od tej "zwyczajnej". Po pierwsze, astma zawodowa rozwija się w okresie dorosłości. Jest astmą osób dorosłych. I po drugie, pojawia się w odpowiedzi na jakiś czynnik występujący w miejscu pracy. Dlatego pacjenci często doświadczają jej objawów w czasie pracy, czyli kiedy są narażeni na ten czynnik. Za to w domu, po kilku godzinach od zakończenia pracy, objawy same ustępują, a w dni wolne od pracy na przykład w weekendy, w ogóle nie doświadczają objawów astmy. Mamy tutaj płuca. Spójrzmy na przerój poprzeczny jednej z większych dróg oddechowych, jednego z oskrzeli. Powiedzmy, że moje oko znajduje się w tym miejscu. Co bym tutaj zobaczyła? Zobaczyłabym ścianę dróg oddechowych. To jest ta ściana i w środku, trochę nie wyszło. W środku mamy wewnętrzną warstwę tej ściany. W środku mamy wewnętrzną warstwę tej ściany. A w samym środeczku światło, przez które wędruje powietrze. Ta biała strzałka będzie nam symbolizować powietrze wędrujące przez drogi oddechowe. W przebiegu astmy zawodowej, na skutek działania różnych czynników zawodowych, pojawia się tutaj parę zmian. Pierwsza z nich to zmniejszenie dróg oddechowych. Drogi oddechowe się zmniejszają. Wynika z tego druga zmiana, a mianowicie zwężenie ich światła. a mianowicie zwężenie ich światła. Patrząc na ten bardzo uproszczony rysunek można spodziewać się, że przy tak zwężonych oskrzelach oddycha się znacznie trudniej niż normalnie. I to właśnie jest jeden z głównych objawów astmy. I to właśnie jest jeden z głównych objawów astmy. W astmie zawodowej, bardzo istotne jest znalezienie czynnika, który wywołuje te objawy. A znamy już ponad 350 substancji, które mogą być potencjalnymi winowajcami. W Stanach Zjednoczonych, najczęstszymi, a przynajmniej jednymi z częstszych, są różnego rodzaju mąki. Dlatego w grupie ryzyka są piekarze. Dalej są izocyjaniany, na które narażeni są przedstawiciele różnych zawodów, między innymi pracownicy zakładów wodociągowych, hydraulicy, osoby pracujące przy montażu dachów, izolacji budynków, a także malarze. izolacji budynków, a także malarze. Trzeba mieć jednak na uwadze, że pomimo istnienia tak dużej liczby szkodliwych czynników, nie u każdej narażonej na nie osoby rozwinie się astma zawodowa. Zatem astma zawodowa, najczęstsza choroba zawodowa układu oddechowego. A teraz przejdźmy do kolejnej. A teraz przejdźmy do kolejnej. Zrobię sobie trochę miejsca. Następna choroba zawodowa, o której opowiem, to międzybłoniak. Międzybłoniak. Pewnie już gdzieś słyszałeś to słowo, ciężko nie natknąć się na którąś z reklam o ubieganiu się o odszkodowanie w razie gdybyś ty lub ktoś z twoich bliskich zachorował na międzybłoniaka. Ale czym on jest? Przyjrzyjmy się bliżej obwodowi płuc. Na różowo zaznaczona jest opłucna płucna, czyli blaszka opłucnej ściśle przylegająca do płuc. czyli blaszka opłucnej ściśle przylegająca do płuc. Z kolei na pomarańczowo, zaznaczona jest opłucna ścienna, czyli blaszka opłucnej przylegająca do ściany klatki piersiowej, więc leżąca nieco dalej od płuca. Opłucna zbudowana jest z komórek mezotelialnych. Komórek mezotelialnych. Pełnią one bardzo ważną funkcję - wydzielają pomiędzy blaszki opłucnej płyn, - wydzielają pomiędzy blaszki opłucnej płyn, który zmniejsza tarcie pomiędzy nimi. który zmniejsza tarcie pomiędzy nimi. A międzybłoniak jest nowotworem złośliwym z komórek mezotelialnych. Uznajemy go za chorobę zawodową, bo jego powstanie ma związek z narażeniem na azbest. Ma on związek z ekspozycją na azbest. Na azbest narażeni są pracownicy wielu zawodów. Na przykład malarze. Malarze mogą mieć do czynienia z azbestem. Ale także pracownicy stoczni oraz osoby pracujące przy instalacjach wodociągowych. Oni również mogą być narażeni na azbest. Musimy pamiętać o tym, że międzybłoniak cechuje się niestety bardzo dużą śmiertelnością. Bardzo wysoka śmiertelność. To były pierwsze dwie choroby zawodowe płuc. W następnym filmie zajmiemy się kolejnymi.