If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Powrózek naczyniowo-nerwowy - film z polskimi napisami

Powrózki naczyniowo-nerwowe to niewielkie struktury znajdujące się pod każdym z żeber. Składają się one z tętnicy, żyły oraz nerwu zaopatrujących tkanki ściany klatki piersiowej. Podczas wykonywania zabiegów takich jak torakocenteza, należy być bardzo ostrożnym i nie uszkodzić żadnej z tych struktur. Grozi to poważnym krwawieniem, upośledzeniem wentylacji, hipotensją, a nawet wstrząsem. Stworzone przez: Jannah George.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

U osoby z płynem w jamie opłucnej jedną z najważniejszych procedur terapeutycznych jest torakocenteza. Torakocenteza oznacza nakłucie klatki piersiowej, a więc wprowadzenie igły przez klatkę piersiową do jamy opłucnowej a więc wprowadzenie igły przez klatkę piersiową do jamy opłucnowej i pobranie zebranego tam płynu. Obrazek, na który teraz patrzymy, wiem że nie wygląda jakoś bardzo ładnie, ale już wyjaśniam co przedstawia. W tym miejscu jest płuco, czyli patrzymy na przekrój klatki piersiowej żeby uwidocznić płyn w opłucnej. Zatem tu jest kawałek płuca, a konkretnie jego dolna część - podstawa płuca. A tutaj znajduje się interesujący nas płyn. A tutaj znajduje się interesujący nas płyn. Czyli tutaj mamy jamę opłucnową. Na ciemnoróżowo zaznaczona jest opłucna płucna. Na ciemnoróżowo zaznaczona jest opłucna płucna. Z kolei tu pomiędzy, na żółto, mamy zaznaczoną opłucną ścienną. Z kolei tu pomiędzy, na żółto, mamy zaznaczoną opłucną ścienną. Zapiszę to. Natomiast te białe plamki to żebra. Natomiast te białe plamki to żebra. Patrzymy po prostu na przekrój przez żebra. Patrzymy po prostu na przekrój przez żebra. Pomiędzy nimi znajdują się mięśnie międzyżebrowe. A na zewnątrz nich - tkanka podskórna. A na zewnątrz nich - tkanka podskórna. Oznaczę ją jako SQ. Tkanka podskórna, zawierająca sporo tłuszczu. Najbardziej zewnętrznie znajduje się skóra. Stąd zaczyna się podróż naszej igły. Stąd zaczyna się podróż naszej igły. Przebija się ona przez skórę, tkankę tłuszczową, mięśnie międzyżebrowe i w końcu dociera do worka opłucnowego skąd pobieramy płyn. Skoro wyjaśniliśmy już sobie pokrótce rysunek, usunę igłę i porozmawiamy nieco więcej na ten temat. usunę igłę i porozmawiamy nieco więcej na ten temat. Podczas wykonywania torakocentezy bardzo ważna jest odpowiednia technika, dzięki której zminimalizujemy uszkodzenie tkanek. Nie chcemy przecież skrzywdzić pacjenta. W przypadku tej konkretnej procedury, musimy szczególnie uważać na VAN - powrózek naczyniowo-nerwowy (VAN = "vena, arteria, nervus" - żyła, tętnica, nerw) - powrózek naczyniowo-nerwowy (VAN = "vena, arteria, nervus" - żyła, tętnica, nerw) Przyjrzyjmy się nieco bliżej przestrzeniom międzyżebrowym, powrózek znajdziemy pod każdym z żeber. powrózek znajdziemy pod każdym z żeber. Każdą ze składowych oznaczyłam jakimś kolorem. Każdą ze składowych oznaczyłam jakimś kolorem. Czerwony symbolizuje oczywiście tętnicę, niebieski żyłę, a żółty nerw. Taki powrózek znajduje się pod każdym z naszych żeber. Taki powrózek znajduje się pod każdym z naszych żeber. Co to dla nas oznacza? Cóż, w czasie wykonywania torakocentezy wprowadzamy w to miejsce igłę, więc musimy być bardzo ostrożni, żeby nie uszkodzić powrózka. Nie chcemy tego zrobić, bo ta trójka - tętnica, żyła i nerw ma bardzo ważne funkcje. Wyobraź sobie, że uszkodzilibyśmy tętnicę. To spowodowałoby poważne krwawienie, prawda? To spowodowałoby poważne krwawienie, prawda? Krwawienie mogące prowadzić do hipotensji, czyli niebezpiecznie niskiego ciśnienia tętniczego, z powodu utraty krwi. Mogłoby dojść do wstrząsu. Teraz pomyśl, co stałoby się, gdybyśmy uszkodzili nerw. Doszłoby do upośledzenia ruchów oddechowych, ponieważ te nerwy, skrócę sobie to słowo, ponieważ te nerwy zaopatrują mięśnie oddechowe. Myślę, że to wyjaśnia dlaczego bardzo nie chcemy uszkodzić powrózka podczas torakocentezy. To naraziłoby pacjenta na duże ryzyko ciężkich powikłań. To naraziłoby pacjenta na duże ryzyko ciężkich powikłań. Z tego względu, istnieją pewne konkretne zasady wykonywania tego zabiegu. Po pierwsze, torakocentezę robimy pod kontrolą USG. Zawsze pod kontrolą USG, żebyśmy w każdym momencie wiedzieli gdzie znajduje się igła i nie spowodowali uszkodzeń. Torakocentezę wykonuje się najczęściej nad dziewiątym żebrem. Torakocentezę wykonuje się najczęściej nad dziewiątym żebrem. Powiedzmy, że to jest właśnie dziewiąte żebro. Zatem wprowadzam igłę, tuż nad żebrem. Akurat moja igła jest nieco zagięta, ale powiedzmy, że wchodzimy prosto do przestrzeni opłucnowej ale powiedzmy, że wchodzimy prosto do przestrzeni opłucnowej i pobieramy stamtąd płyn. Niezwykle istotne jest to, że igłę wprowadzamy tuż nad żebrem. W ten sposób minimalizujemy ryzyko nakłucia któregoś z elementów VAN. W ten sposób minimalizujemy ryzyko nakłucia któregoś z elementów VAN. A dlaczego akurat nad dziewiątym żebrem? Bo jest ono odpowiednio nisko, przy przypodstawnej części płuc. Pamiętaj, że podczas torakocentezy pacjent jest w pozycji siedzącej, więc grawitacja będzie sprawiać, że płyn gromadzi się właśnie w dolnej części płuc. więc grawitacja będzie sprawiać, że płyn gromadzi się właśnie w dolnej części płuc. I dziewiąte żebra znajdują się wystarczająco nisko, żeby można było go zebrać, ale na tyle wysoko, żeby nie doszło do przypadkowego nakłucia przepony. ale na tyle wysoko, żeby nie doszło do przypadkowego nakłucia przepony. Niech to będzie nasze 9-te żebro. Wiemy już, że torakocenteza polega na nakłuciu klatki piersiowej Wiemy już, że torakocenteza polega na nakłuciu klatki piersiowej i pobraniu przez igłę płynu, który z jakiegoś powodu zebrał się w jamie opłucnej. i pobraniu przez igłę płynu, który z jakiegoś powodu zebrał się w jamie opłucnej. i pobraniu przez igłę płynu, który z jakiegoś powodu zebrał się w jamie opłucnej. Zmienię kolor. Zatem usuwamy stamtąd płyn i spływa on do jakiegoś rodzaju zbiornika. i spływa on do jakiegoś rodzaju zbiornika. Może to być na przykład taka fiolka. No ta fiolka jest akurat bardzo brzydka. Może to być też jakiś worek. Chodzi o to, żeby go po prostu zebrać, a następnie zbadać. Do interpretacji wyników posłużą nam kryteria Lighta, na podstawie których zróżnicujemy, z jakim płynem mamy do czynienia - przesiękiem czy wysiękiem. To ułatwi nam znalezienie przyczyny. Podsumowując, to bardzo ważne, żeby nie uszkodzić podczas torakocentezy powrózka naczyniowo-nerwowego. Najlepszym miejscem do jej wykonania jest przestrzeń tuż nad dziewiątym żebrem. Tam najczęściej będziemy celować. No i robimy to oczywiście pod kontrolą USG, żeby mieć pewność, że nic po drodze nie uszkodzimy.