If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Metoda naukowa i analiza danych

Zadanie

Zadanie polega na przeanalizowaniu wyników badania rytmu bicia serca w spoczynku w poszukiwaniu korelacji ze wzrostem danej osoby. Odpowiednią informację, zebraną dla 12 zbadanych osób, przedstawiono w poniższej tabeli.
Wzrost (cm)Tempo bicia serca w spoczynku (uderzenia na minutę)
15560
15665
15678
16572
17067
17562
17580
18064
18073
19068
19478
19563
Przeanalizuj dane i oceń, które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje wnioski, które można wyciągnąć na podstawie danych z tej tabeli?
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?