Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Eukaryotic cell structures review

Pojęcia kluczowe

PojęcieZnaczenie
KomórkaPodstawowa jednostka istot żywych
OrganellumWyspecjalizowana struktura komórkowa, pełniąca konkretne funkcje

Eukaryote-specific organelles

OrganelleFunction
NucleusStores genetic information; controls all cell activities
Endoplasmic reticulum (ER)Network of tubes and membranes that carry material through the cell and play a role in protein modification and lipid synthesis; has two parts: rough ER (contains ribosomes) and smooth ER (does not contain ribosomes)
Golgi bodyFlattened membrane discs that package and sort proteins
MitochondriaBreaks down sugar into energy for the cell
ChloroplastUses light energy to make food for plant cells
VacuoleStorage site for food, water, and waste; large central vacuole helps maintain the shape of plant cells
LysosomeBreaks down large molecules and digests old cell parts
Plant cell (left) and animal cell (right). Images modified from Siavula Education, CC-BY 2.0.

Często spotykane błędy i nieporozumienia

  • Plant cells have both mitochondria and chloroplasts. Some people believe that only animal cells have mitochondria, and plant cells have chloroplasts instead. However, plants need both chloroplasts and mitochondria to undergo photosynthesis and cellular respiration, respectively.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.