Główna zawartość
Uniwersalne cechy komórek. Właściwości komórek prokariotycznych. Stosunek powierzchni komórki do jej objętości. Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji „HASCO-LEK".