If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Punnett squares and probability

Zadanie

In corn, smooth kernels (K) are dominant to wrinkled kernels (k).
A farmer crosses two corn plants that are heterozygous for kernel texture.
What are the odds that the offspring will have smooth kernels?
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?