If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wpływ człowieka na ekosystem

Pojęcia kluczowe

TerminZnaczenie
Różnorodność biologicznaRóżnorodność organizmów w ekosystemie
Zasoby odnawialneZasoby, które są uzupełniane tak szybko, jak są wykorzystywane
Zasoby nieodnawialneZasoby, których podaż jest ograniczona, ponieważ są wykorzystywane szybciej niż mogą być uzupełnione
Ochrona środowiskaBadania nad utratą różnorodności biologicznej na Ziemi i sposobami jej zapobiegania
WyginięcieProces, w trakcie którego wymierają wszyscy członkowie grupy organizmów
Zagrożone gatunkiGatunki, które zostały zidentyfikowane jako zagrożone wyginięciem
Centrum (hotspot) różnorodności biologicznejRegion biogeograficzny, który charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną i jest również zagrożony zniszczeniem
Zmiany klimatyczneMierzalne długoterminowe zmiany klimatu Ziemi

Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną

Działalność człowieka jest poważnym zagrożeniem dla różnorodności biologicznej planety. Dzieje się tak dlatego, że jak dotychczasowy wzrost liczby ludności był wykładniczy, co oznacza, że jej tempo wzrostu pozostaje takie samo niezależnie od wielkości populacji. To sprawia, że populacja rośnie szybciej i szybciej w miarę jej powiększania.
Populacje mogą przez pewien czas rosnąć wykładniczo, ale ostatecznie osiągają pojemność środowiska, gdy stają się ograniczone dostępnością zasobów. Jednak ludzie stale pracują nad zwiększeniem pojemności środowiska, opracowując nowe technologie, aby wspierać stale rosnącą populację.
Zagraża to bioróżnorodności, ponieważ im więcej ludzi, tym bardziej wypierane są inne gatunki i zmniejsza się bogactwo gatunkowe.

Przyczyny utraty różnorodności biologicznej spowodowane przez człowieka

Wylesianie w celu wydobycia zasobów lub urbanizacji może wyprzeć rodzime organizmy.
Niszczenie lasów na Madagaskarze. Wikimedia, CC BY 4.0.
  • Zmiana sposobu użytkowania gruntów: Ludzie mogą niszczyć naturalne krajobrazy podczas wydobywania zasobów i urbanizowania obszarów. Jest to niekorzystne, ponieważ powoduje wypieranie zamieszkujących je gatunków, ograniczając dostępne siedliska i źródła pożywienia.
  • Zanieczyszczenie: Zanieczyszczenie może powstać w wyniku spływu lub usuwania substancji chemicznych, lub ze źródeł energii (hałas i zanieczyszczenie światła).
  • Wprowadzone gatunki: Ludzie mogą nieumyślnie lub celowo wprowadzić obce gatunki do ekosystemu. Może to negatywnie wpłynąć na ekosystem, ponieważ wprowadzone gatunki mogą wypierać rodzime organizmy i je zastąpić.
  • Eksploatacja zasobów: Ludzie zużywają duże ilości zasobów na własne potrzeby. Przykłady obejmują wydobywanie zasobów naturalnych, takich jak węgiel, polowania i połów zwierząt w celu pozyskania żywności oraz wycinanie lasów w celu urbanizacji i wykorzystania drewna.
Nadmierne wykorzystanie nieodnawialnych zasobów, takich jak paliwa kopalne, może spowodować ogromne szkody dla środowiska. Recykling produktów wykonanych z nieodnawialnych zasobów (takich jak plastik, który jest wytwarzany z ropy) jest jednym ze sposobów ograniczenia negatywnych skutków eksploatacji zasobów. Ponadto rozwój i wykorzystanie zasobów odnawialnych, takich jak energia słoneczna lub energia wiatru, może pomóc zmniejszyć szkodliwe skutki eksploatacji zasobów.

Zmiany klimatyczne i różnorodność biologiczna

Obecne zmiany klimatyczne, z którymi mierzy się Ziemia, są spowodowane wzrostem temperatur na świecie.
Działalność człowieka zmienia atmosferę Ziemi szybciej niż kiedykolwiek zmieniała się w historii.
Spalanie paliw kopalnych w przemyśle i w pojazdach uwalnia do atmosfery dwutlenek węgla i inne gazy cieplarniane.
Spalanie paliw kopalnych. Źródo obrazu OpenStax, CC BY 4.0.
Spalanie paliw kopalnych i rozwój hodowli zwierząt doprowadziły do uwalniania dużych ilości gazów cieplarnianych (takich jak dwutlenek węgla i metan) do atmosfery. Wyższe stężenia gazów cieplarnianych zatrzymują więcej ciepła w biosferze i powodują globalne ocieplenie. To z kolei prowadzi do zmiany klimatu.
Stężenie CO2 w atmosferze stale wzrastało od początku industrializacji.
Poziom atmosferycznego CO2 rośnie w czasie. Źródło obrazu OpenStax, CC BY 4.0.
Gdy zmiany klimatyczne oddziałują na środowisko tak bardzo, że organizmy tam mieszkające nie są w stanie dalej normalnie funkcjonować, muszą się one przystosować, przesiedlić lub stawić czoła wyginięciu. Z tego powodu zmiana klimatu może mieć ogromny wpływ na różnorodność biologiczną.

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska ma na celu ochraniać gatunki i miejsca, w których żyją. Istnieje wiele różnych rodzajów działań.
Ochrona gatunków to jeden ze sposobów walki z ich wyginięciem. Chociaż wymieranie jest naturalnym procesem, zachodzi w znacznie szybszym tempie niż się spodziewano.
Tworzenie lokalnych, krajowych i międzynarodowych przepisów może pomóc zapobiec wymieraniu zagrożonych gatunków. Ponadto programy hodowli w niewoli mogą pomóc chronić zagrożone gatunki, zapewniając utrzymanie w niewoli ich zdrowej populacji.
Ochrona i odbudowa siedlisk mają zasadnicze znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej. Zapewnia to chronionym gatunkom miejsca do życia.
Ostatecznie ocalenie jednego siedliska może mieć efekt kaskadowy i pomóc w ochronie całego ekosystemu. Naukowcy określili kilka centrów (hotspotów) bioróżnorodności, które mają wysoki priorytet dla ochrony środowiska.

Często spotykane błędy i nieporozumienia

  • Tempo wymierania jest obecnie 1 000–10 000 razy wyższe niż tempo naturalnego wymierania. Niektórzy uważają, że wymieranie nie jest istotnym problemem, ale w rzeczywistości jest ono bardziej istotne niż kiedykolwiek! Historycznie rzecz biorąc, naturalne tempo wymierania wynosi około 1-5 gatunków rocznie. Wpływ człowieka spowodował, że wskaźnik ten podskoczył do znacznie wyższego poziomu, co skompensowało równowagę bioróżnorodności.
  • Efekt cieplarniany prowadzi nie tylko do negatywnych skutków. Chociaż mówimy o gazach cieplarnianych, jako o mających negatywny wpływ na środowisko (zmiana globalna), efekt cieplarniany służy naturalnemu celowi: utrzymaniu ciepła, które podtrzymuje życie na Ziemi. Problem pojawia się, gdy uwięzione jest zbyt dużo ciepła, co powoduje wzrost średniej temperatury na świecie.
  • Pojedyncza osoba może mieć wpływ na różnorodność biologiczną. Chociaż utrata różnorodności biologicznej może być wielkoskalowym problemem, zmniejszenie zagrożeń dla bioróżnorodności może rozpocząć się od pojedynczej osoby. Małe wysiłki, takie jak ponowne ponowne użycie lub recykling przedmiotów, a nawet zakup żywności ze zrównoważonych upraw, mogą przynieść wielki efekt. Warto pamiętać, że gdyby każda osoba zrobiła te rzeczy, choćby tylko czasem, zsumowałyby się i pomogłyby zmniejszyć zagrożenie utratą różnorodności biologicznej!

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.